BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Mieczysław J., Liana Mirosław
Tytuł
Deficyt i przepełnienie w systemie typu "transport-zapasy" z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym
The deficit and the overfilling in a system of "Transport-Reserves" type with multi-component non-homogenous transportation
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 3-4, s. 87-97, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Gospodarka zasobami, Transport, Procesy stochastyczne
Store management, Transport, Stochastic processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważany jest system N-T-O (Nadawca-Transport-Odbiorca) z wieloczęściowym ciągłym układem transportowym. Poszczególne części układu transportowego, charakteryzujące się różną awaryjnością, połączone są szeregowo w tzw. punktach rewersji. W jednym z nich umieszczony jest magazyn-zbiornik. Analizowany jest wpływ konfiguracji systemu (miejsce lokalizacji magazynu, ustawienie nitek transportowych) na straty, spowodowane niedoborem lub nadmiarem zasobu w magazynie. (abstrakt oryginalny)

An S-T-R system (Sender-Transportation-Receiver) with multi-component continuous transportation is considered. Until now systems of this type were studied in which damage parameters of separate units of transportation were identical (so-called homogenous transportation). In this paper, the units are characterized by the damage parameters which have different values (so-called non-homogenous transportation). Their functioning is modeled by using stationary and homogenous Markov processes. Moreover, these units are connected in series at so-called reversal points. At one of these points, a reservoir of finite capacity is placed. The influence of the system configuration (i.e., location of the reservoir and arrangement of the specific transport subsystems) in relation to the volume of losses caused by randomly arising adverse events such as overflow or deficit of resources in the reservoir is analysed. The coefficients of deficit and overfilling of the reservoir, that were described in the authors' earlier papers, are used in simulation studies. A number of conclusions have been drawn, which can be used for the purpose of optimal control of existing systems of this type or in designing new systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DASKIN M.S., COULLARD C.R., SHEN Z.J. M., An inventory - location model: formulation, solution algorithm and computational results, Annals of Operations Research, 110(1/4), 2002, s. 83-106.
 2. DEMCHENKO S.S., KNOPOV P.S., CHORNEY R.K., Optimal strategies for a semi - Markovian inventory system, Cybernetics & Systems Analysis, 38(1), 2002, s. 124-136.
 3. GALANC T., OSTASIEWICZ W., PISZ Z., Stan graniczny dolny procesu opisującego wąskie gardło pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 1997, nr 4, s. 31-38.
 4. GICHMAN I.I., SKOROCHOD A.V., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1968.
 5. KRÓL M.J., Стохастический анализ экономико-организационной оценки функционированиая системы "непрерывный транспорт - хранение", Дисс. докт., Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики, Москва 1990.
 6. KRÓL M.J., LIANA M., Analiza zjawiska zwanego przepełnieniem magazynu, występującego w systemie ,,transport-zapasy", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 153, Rzeszów 1996, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 4, s. 107-114.
 7. KRÓL M.J., LIANA M., Ilościowa ocena deficytu u odbiorcy w pewnym systemie gospodarki zasobami, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 152, Rzeszów 1996, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 3, s. 107-112.
 8. KRÓL M.J., LIANA M., Wpływ miejsca instalacji magazynu-zbiornika w systemie transportowym na straty spowodowane deficytem lub przepełnieniem, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 1997, nr 2, s. 41-48.
 9. LIANA M., O redukcji liczby parametrów wieloczęściowych układów transportowych występujących w systemach gospodarki zasobami, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 2003, nr 1, s. 31-44.
 10. PISULA T., Ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu "transport-zapasy", Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 2003, nr 1, s. 59-77.
 11. SO K.C., Optimal buffer allocation strategy for minimizing work-in-process inventory in unpaced production lines, IIE Transactions 29, 1997, s. 81-88.
 12. ŚWIĄTEK J., GALANC T., Process density functions in the problem of the identification of a barrier in the functioning of a certain inventory storage and issue system, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 2004, nr 3-4, s. 83-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu