BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarczyk Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Przedsiębiorczość studentów i absolwentów kierunku zarządzanie - wybrane aspekty
An entrepreneurship of students' and graduates' management studies - chosen aspects
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 107 - 117, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza
Innovative character, Entrepreneurship, Business activity
Uwagi
summ. streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących szeroko rozumianej przedsiębiorczości Polaków, przeanalizowano 170 raportów poświęconych ekonomicznym losom absolwentów 45 uniwersytetów i 18 uczelni technicznych. Rozważania uzupełniono przedstawieniem wyników przeprowadzonych badań 34 studentów na kierunku zarządzanie. Z jednej strony Polacy dobrze oceniają swoje umiejętności oraz wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, z drugiej połowa osób dostrzegających szanse biznesowe na rynku nie zamierza prowadzićwłasnej działalności gospodarczej, głównie z powodu lęku przed porażką. Wśród samozatrudnionych absolwentów uniwersytetów i uczelni technicznych można wyróżnić 9% osób, które ukończyły kierunek studiów związanych z zarządzaniem. 26,5% badanych studentów zarządzania zamierza prowadzić własną firmę z powodów m.in. poczucia niezależności oraz wyższych dochodów. Tyle samo osób (26,5%) nie ma w swoich planach własnej działalności gospodarczej ze względu na brak środków finansowych, niepewność osiągnięcia celów oraz silną konkurencję. Na dalszych miejscach znalazły się problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, a także wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns the relationship an entrepreneurship of students' and graduates' management studies with term innovation. In three parts of this work out following issues: a research of polish entrepreneurship, 170 reports about economical careers graduates' of 45 universities and 18 technical higher schools and research of 34 graduates' management studies were elaborated. On the one hand Polish people evaluate positive their skills and knowledge. On the second hand a half people don't intend to start with own business despite they make out market-led chances. The reason of this situation is a fear of defeat. Among self-employed graduates of universities and technical high schools there are 9% graduates of management studies. 26,5% students of this studies intend to have own business, because they want to feel an independence and have higher incomes. 26,5% students don't want to have own business. Among of this reasons there are: lack of financial resources, uncertainty of goal achievement and strong competitors. On the further places there are: problems with finding an appropriate employees and high cost of own business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowska K., Skowron M.: Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 18(2015), nr 3, s. 121-131.
  2. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak B.: Kierunki polityki regionalnej Polski (Studia Regionalne i Lokalne nr 57), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 1998.
  3. Kunasz M.: Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3.
  4. Łuczka T., Rembiasz M.: Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne, "Horyzonty Wychowania" 2016, nr 15(34).
  5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu. Wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych w Polsce, Warszawa 2015.
  6. Roszkowska-Mądra B., Parfieniuk A.: Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2014, nr 6(72).
  7. Tarnawa A., Węcławska D.: Global Entrepreneurship Monitor. Raport z badania - Global Entrepreneurship Monitor Polska 2015, Warszawa: Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 2016.
  8. http://absolwenci.nauka.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu