BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
Katowice School of Transport Economics - Research and Educational Profile
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 17-25, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Ekonomika transportu, Logistyka
Transport economics, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono w zarysie genezę oraz etapy rozwoju działalności Zespołu Katedry Transportu, funkcjonującego w strukturze Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w zakresie realizacji funkcji naukowo-badawczych, badawczo-eksperckich oraz edukacyjnych. W ciągu 48 lat istnienia zespołu zajmującego się ekonomiczną problematyką transportu, spedycji i logistyki można wymienić etap kształtowania profilu ośrodka naukowo-badawczego, założonego przez doc. Jana Wiesnera oraz okres, w którym pracownicy Katedry kontynuują przyjęte standardy oraz podejmują nowe inicjatywy, uzasadnione szeroko rozumianymi przemianami. Zespół prowadzi badania naukowe ważne z punktu widzenia istniejących megatrendów, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Górnego Śląska oraz kraju. Badania naukowe, dorobek publikacyjny i doświadczenie zawodowe kadry wiążą się bezpośrednio z prowadzonymi procesami kształcenia na kierunku ekonomia w ramach specjalności transport i logistyka oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku logistyka o tytule zawodowym inżyniera oraz nowo uruchomionych, trzysemestralnych studiach drugiego stopnia na kierunku logistyka.(abstrakt autora)

This article outlines the origin and the development of the activities pursued by the members of the Department of Transport, which is part of the Faculty of Economics of the University of Economics in Katowice, within the scope of performance of scientific research, expert and educational functions. The 48 years of existence of the Department of Transport, which deals with issues related to transport, forwarding and logistics, may indeed be divided into an early period of building up a profile of the scientific research centre established by Assistant Professor Jan Wiesner, and then, the period in which the members of the Department maintain the established standards and undertake new initiatives justified by broadly-defined transformations. The Department of Transport conducts scientific research essential in terms of the existing major trends as well as the socio-economic development of Silesia and the whole country. The research, the publication record and the professional expertise are closely connected with the provided educational processes offered in the field of Economics, specialization of 'Transport and Logistics' as well as in full-time and part-time first-cycle studies for engineer's degree and a newly-launched three-semester second-cycle course in the field of Logistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzelakowski, A.S. (2006). Ekonomika transportu jako dziedzina badań sektora transportu oraz jego relacji z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 435. Ekonomiczne Problemy Usług, 3,59-69.
  2. Michałowska, M. (red.) (2014). Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 165.
  3. Michałowska, M. (red.) (2012). Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice.
  4. Michałowska, M. (red.) (2009). Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice.
  5. Michałowska, M. (red) (2015). Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 143.
  6. Mikulski, J. (red.) (2015). Tools of Transport Telematics. 15th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2015, Wrocław, Poland, April 15-17. Selected Papers. Berlin: Springer.
  7. Roszko, K. (1980). Bibliografia transportu Polski 1945-1970. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu