BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michnik Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie map poznawczych w rozwiązywaniu problemów public relations
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 44-57, rys., tab.
Słowa kluczowe
Public relations, Proces podejmowania decyzji, Mapy poznawcze, Analiza ilościowa, Analiza jakościowa
Public relations, Decision making process, Cognitive maps, Quantitative analysis, Qualitative analysis
Abstrakt
Podrozdział podejmuje nieanalizowany dotąd, a także prawdopodobnie niestosowany w praktyce, problem wyboru metody podejmowania decyzji w praktyce PR. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto definicję Krystyny Wójcik, aby udowodnić konieczność strukturyzowania procesu decyzyjnego w public relations oraz wskazać stojące za tym rozwiązaniem możliwości. Taką strategię cechuje dalsze rozszerzenie interdyscyplinarności PR o badania operacyjne jako naukę systemową, która adaptuje wyniki innych dziedzin do rozwiązywania zadań decyzyjnych. Jak piszą autorzy, Anna Adamus-Matuszyńska i Jerzy Michnik, takie podejście nie było dotąd stosowane, a może ono w szczególny sposób łączyć teorię z praktyką. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abtowa J. et al. (2007): Matematyka wspomagająca zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 2. Bouyssou D. et al. (2006): Evaluation and Decision Models with Multiple Criteria: Stepping Stones for the Analyst. "International Series in Operations Research and Management Science", vol. 86.
 3. Bowen S. A. (1995): A Practical Model for Ethical Decision Making in Issues Management and Public Relations. "Journal of public relations research", no. 17(3).
 4. Eden C. (2004): Analyzing Cognitive Maps to Help Structure Issues or Problems. "European Journal of Operational Research", vol. 159, no. 3.
 5. Goban-Klas T. (1999): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa.
 6. Goban-Klas T. (1999): Public Relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Business Press, Warszawa.
 7. Grunig J.E. (2001): Two-way Symmetrical Public Relations: Past, Present, and Future. In: Handbook of Public Relations. Ed. R.L. Heath. Sage Publications, Thousand Oaks.
 8. Haugland A. (1996): Public Relations Theory and Democratic Theory. "The Public", vol. 3/4.
 9. Ihlen Ø. (2008): Mapping the Environment for Corporate Social Responsibility. Stakeholders, Publics and the Public Sphere. "Corporate Communications: An International Journal", vol. 13, no. 2.
 10. Invernizzi E., Romenti S. (2011): Strategic Communications and Decision-Making Process. Toward the Communication Oriented Organisation. "Academicus - International Scientific Journal", vol. 3.
 11. Kang J.-A. (2010): Ethical Conflict and Job Satisfaction of Public Relations Practitioner. "Public Relations Review", vol. 36.
 12. Kosko B. (1986): Fuzzy Cognitive Maps. "International Journal of Man-Machine Studies", vol. 24, no. 1.
 13. Michnik J. (2013): Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Pieczka M. (2006): Paradigms, Systems Theory, and Public Relations. In: Public Relations Critical Debates and Contemporary Practice. Eds. J. L'Etang, M. Pieczka. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 15. Pratt C.B. (1994): Research Progress in Public Relations Ethics: An Overview. "Public Relations Review", vol. 20.
 16. Roberts F.S. (1976): The Questionnaire Method. In: Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites. Ed. R. Axelrod. Princeton University Press, Princeton.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu