BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kocoń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie analizy semiotycznej w public relations
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 75-81
Słowa kluczowe
Public relations, Semiotyka, Teoria komunikowania, Komunikowanie społeczne
Public relations, Semiotics, Theory of communication, Social communication
Abstrakt
Public relations w klasycznym już podręczniku Krystyny Wojcik jest definiowane jako działalność systemowa i proceduralna z zakresu komunikowania społecznego. To powoduje, że zagadnienie komunikacji werbalnej stanowi jeden z fundamentów dyscypliny. Właśnie tej problematyce poświęcono kolejny podrozdział pierwszego rozdziału monografii. Autorzy Paweł Kocoń i Izabela Marzec podejmują próbę uzasadnienia konieczności stosowania analizy semiotycznej do zrozumienia komunikatów public relations. Stawia to przed praktykami PR nowe wyzwanie - poznanie analizy semiotycznej przekazów zarówno na etapie pierwszym opracowywania programu PR (analiza stanu wyjściowego), jak i ostatnim - jego ewaluacji. W nowoczesnej komunikacji, w której korzysta się ze skrótów, słów pochodzących z wielu języków, tworzy się nowe, nieznane dotąd terminy dla potrzeb nowoczesnych technologii, upraszcza się język, żeby porozumiewanie się było łatwiejsze i szybsze, analiza semiotyczna może rzeczywiście stać się niezbędnym narzędziem w procesie komunikowania się z konkretnym interesariuszem. To sprawia, że do wielu zadań praktyka PR należy dodać również konieczność poznania, i co więcej, stosowania założeń semiotyki - teorii znaku, która sama wykorzystuje wiedzę lingwistyczną, psychologiczną czy socjologiczną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Barthes R. (1970): Mit i znak. Eseje. PIW, Warszawa.
  2. Bocheński J.M. (1993): Współczesne metody myślenia. Wydawnictwo W Drodze, Poznań.
  3. Buczyńska-Garewicz H. (1980): Słowo wstępne: semiotyka i filozofia znaku. W: M. Bense: Świat przez pryzmat znaku. PIW, Warszawa.
  4. Kostera M. (2003): Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa.
  5. Marcinkowski P. (2012): Głębia reklamy - analiza semiotyczna część /, http://www.touch.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=l 12&Itemid=116 [dostęp: 10.08.2012].
  6. Niemczyk J. (2011): Metodologia nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa.
  7. Pelc J. (1982): Wstęp do semiotyki. Wiedza Powszechna, Warszawa.
  8. Sułkowski Ł. (2005): Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu