BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laska Konrad (Akamai Technologies Sp. Z O.O.)
Tytuł
Kreatywne przywództwo - opracowanie skali pomiaru
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 82-90, tab.
Słowa kluczowe
Public relations, Kreatywność w zarządzaniu, Innowacyjność, Przywództwo, Sektor publiczny
Public relations, Creativity in management, Innovative character, Leadership, Public sector
Abstrakt
Podrozdział poświęcono kreatywnemu przywództwu. Autor - Konrad Laska - zadaje sobie pytanie, w jakim stopniu kreatywne przywództwo pozwala zbudować pożądaną reputację organizacji. Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na wskazanie zagadnień niezbędnych do pomiaru kreatywnego przywództwa. Chociaż rozważania skupiają się głównie na przywództwie w instytucjach publicznych, to bierze się w nich pod uwagę również ogólne, uniwersalne teorie przywództwa. O tym, że przywództwo w działalności PR ma istotne znaczenie, piszą badacze, a praktycy próbują stosować ich zalecenia w swoich analizach. Public relations, jako forma praktycznej działalności, musi być systematyczny i uporządkowany, dlatego kreatywność nie jest jego najważniejszą cechą. Jednak w przypadku realizacji konkretnych zadań, przywództwo kreatywne, rozumiane jako metoda wywierania wpływu na tych, którzy wprowadzają zmiany, zapewne pozwoli w skuteczny sposób realizować cele PR. W podrozdziale tym po raz kolejny wyraźnie widać, jak teoria wspiera praktykę. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bass B.M. (1990): Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research & Managerial Applications. The Free Press, New York.
 2. Bennis W.G., Nanus B. (1985): Leaders: The Strategies for Taking Charge. Harper & Row, New York.
 3. Dillman D.A. (2006): Mail and Internet Sutveys: The Tailored Design Method. John Wiley and Sons, New York.
 4. Elenkov D.S., Judge W., Wright P. (2005): Strategic Leadership and Executive Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study. "Strategic Management Journal", vol. 26, no. 7.
 5. Harding T. (2010): Fostering Creativity for Leadership and Leading Change. "Arts Education Policy Review", no. 111.
 6. Mainemelis B., Epitropaki O. (2013): F.F. Coppola and the Making of the Godfather: A Case Stucty on Creative Leadership. Referat wygłoszony na konferencji w Academy of Management Annual Meeting, Orlando.
 7. Nederveen Pieterse A. et al. (2010): Transformational and Transactional Leadership and Innovative Behavior: The Moderating Role of Psychological Empowerment. "Journal of Organizational Behavior", nr 31.
 8. Puccio G.J., Grivas C. (2009): Examining the Relationship between Personality Traits and Creativity Styles. "Journal Compilation", no. 18(4).
 9. Schriesheim C.A. et al. (1993): Improving Construct Measurement in Management Research: Comments and a Quantitative Approach for Assessing the Theoretical Adequacy of Paper-and-Pencil and Survey-Type Instruments. "Journal of Management", no. 19.
 10. Scott S.G., Bruce R.A. (1994): Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace. "Academy of Management Journal", no. 37(3).
 11. Sternberg R.J., Kaufman J.C., Pretz J.E. (2004): A Propulsion Model of Creative Leadership. "Creativity and Innovation Management", no. 13(3).
 12. Stoll L., Temperley J. (2009): Creative Leadership: A Challenge of our Times. "School Leadership and Management", no. 29(1).
 13. Tierney P., Farmer S.M., Graen G.B. (1999): An Examination of Leadership and Employee Creativity: The Relevance of Traits and Relationships. "Personnel Psychology", no. 52.
 14. Wang A.-C., Cheng B.-S. (2010): When does Benevolent Leadership Lead to Creativity? The Moderating Role of Creative Role and Job Autonomy, "Journal of Organizational Behavior", no. 31.
 15. Windrum P., Koch M. (2008): Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu