BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Funding Innovation in Poland through Crowdfunding
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3, s. 7-29, tab., netografia, bibliogr. s. 25-28
Tytuł własny numeru
Innovation In Finance
Słowa kluczowe
Innowacje, Finansowanie społecznościowe, Finansowanie projektów, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Fundraising, Projekty innowacyjne
Innovations, Crowdfunding, Projects financing, Development projects financing, Fundraising, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Finansowanie projektów innowacyjnych jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi mają do czynienia właściciele przedsiębiorstw w Polsce. Dlatego w związku z trudnościami z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, crowdfunding stanowić może nowe źródło pozyskiwania środków na przedsięwzięcia innowacyjne. Przedmiotem rozważań w artykule jest zatem crowdfunding jako sposób na pozyskanie kapitału na realizację projektów. Celem badawczym artykułu jest identyfikacja i ocena platform crowdfundingowych i realizowanych na nich projektów innowacyjnych w Polsce w latach 2014-2016. W pierwszej części przedstawiono istotę crowdfundingu, cechy charakterystyczne, modele jego działania. Scharakteryzowano crowdfunding jako źródło finansowania innowacji. W części empirycznej posłużono się wnioskowaniem indukcyjno-dedukcyjnym, analizą desk research (analiza rynku crowdfundingu w Polsce w dwóch okresach badawczych) i analizą studium przypadku. Przedstawiono wyniki badań dotyczących polskiego rynku crowdfundingu w latach 2014-2016 (oszacowano ilość funkcjonujących platform w danym okresie badawczym, model crowdundingu stosowanego przez platformę, rodzaj projektów uzyskujących finansowanie i liczbę projektów innowacyjnych finansowanych na platformach. Przedstawiono także analizę przypadku finansowania innowacji na platformie Kickstarter.com przez polską firmę Sher.ly. (abstrakt oryginalny)

Funding innovative projects is one of the most serious problems faced by business owners in Poland. Therefore, due to the difficulties of obtaining external sources of financing, crowdfunding may constitute a new source of fundraising for innovative ventures. Therefore, crowdfunding - as a way of raising capital for projects - is the subject of the discussion in this article. The research aim of the article is to identify and evaluate crowdfunding platforms as well as the innovative projects carried out by these platforms in Poland in 2014-2016. The first part characterizes crowdfunding as a source of funding innovation and presents the nature of crowdfunding, its characteristics and models. The empirical part is based on inductive-deductive inference, desk research, i.e. the analysis of crowdfunding market in Poland in two research periods and a case study analysis. The article shows the results of the research on the Polish crowdfunding market in 2014-2016. The author also presents a case study of funding innovation on the Kickstarter.com platform by a Polish company Sher.ly. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed, P. K. (2000). Sixth generation innovation: innovation management systems into the future. European Journal of Innovation Management, 3, 112-114.
 2. Allison, T. H., Davis, B. C., Short, J. C., & Webb, J. W. (2014). Crowdfunding in a prosocial microlending environment: Examining the role of intrinsic versus extrinsic cues. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 53-73.
 3. Baruk, J. (2006). Zarządzanie Wiedzą i Innowacjami. Toruń, Poland: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013a). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585-609.
 5. Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013b). Individual crowdfunding practices. Venture Capital, 15(4), 313-333.
 6. Belleflamme, P., & Lambert, T. (2014). Crowdfunding: Some empirical findings and microeconomic underpinnings. SSRN paper. Retrieved from http:// ssrn.com/abstract=2437786
 7. Brem, A., & Wassong, N. (2014). Wer investiert warum? Eine Analyse von Investmententscheidungen bei Crowdfunding-Projekten. ZfKE - Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 62, 31-55.
 8. Burtan, G. (2016, July 5). Najwięcej wpłacają gracze. Tłumaczymy, jakie projekty i platformy crowdfundingowe zapewniają sukces finansowy. Retrieved from: http://innpoland.pl/127929,najwiecej- wplacaja-graczetlumaczymy-jakie-projekty-i-platformy-crowdfundingowe-zapewniajasukces-finansowy
 9. Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
 10. Dziuba, D. T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania. Problemy Zarządzania 10(3), 83-103.
 11. Equity Crowdfunding jedną z najbardziej obiecujących form finansowania europejskich startupów(2016, July 5). Retrieved from: http://biznestuba. pl/fundusze-unijne/equity-crowdfunding- jedna-z-najbardziejobiecujacych-form-finansowania-europejskich-statupow/
 12. European Commission. (2013). 2013 SMEs' Access to Finance survey. Retrieved from http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7864/attachments/1/ translations/en/../native
 13. European Commission. (2016). Crowdfunding in the EU Capital Markets Union. SWD 154 final, Brussels.
 14. Gerber, E., Hui, J., & Kuo, P. (2012). Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. In CSCW Workshop. Retrieved from http://www.juliehui.org/wp- content/uploads/2013/04/ CSCW_Crowdfunding_Final.pdf
 15. Giudici, G., Nava, R., Rossi L., & Verecondo, Ch. (2012). Crowdfunding: The new frontier for financing entrepreneurship? SSRN paper. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2157429
 16. Główny Urząd Statystyczny. (2015). Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w Polsce. Poland: Warsaw.
 17. Hemer, J., Schneider, U., Dornbusch, F., & Frey, S. (2011). Crowdfunding und andere Formen informeller Mikrofinanzierung in der Projekt-und Innovationsfinanzierung. Stuttgart, Germany: Fraunhofer Verlag.
 18. Hofferth, L. (2005). Secondary data analysis in family research. Journal of Marriage and Family, 67 (4), 891-907.
 19. Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine,June.
 20. Janasz, W., & Kozioł, K. (2007). Determinanty Działalności Innowacyjnej Przedsiębiorstw. Warszawa, Poland: PWE.
 21. Janasz, W., Kozioł- Nadolna, K. (2011). Innowacje w Organizacji. Warszawa, Poland: PWE.
 22. Komisja Europejska. (2014). Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej.Retrieved from https://mac.gov. pl/../komunikat_komisji_europejskiej_o_finansowaniu_spolecznosci.
 23. Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 671-683.
 24. Król, K. (2013). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Retrieved from Crowdfunding.pl
 25. Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2013). Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project backers in Kickstarter. UNC Kenan-Flagler Research Paper. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2234765
 26. Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2015). A Review of Crowdfunding Research and Findings. Handbook of New Product Development Research (Forthcoming). Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2685739
 27. Makowska, M. (2012). Analiza Danych Zastanych. Przewodnik dla Studentów. Warszawa: Scholar.
 28. Malinowski, B. (2016). Co warto wiedzieć o crowdfundingu udziałowym - nowej formie finansowania startupów? Retrieved from http://www. pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=39A46D3EAB2B4C17B40E67FC E959072C
 29. Mollick, E. R. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing 29(1), 1-16.
 30. Moritz, A., & Block, J. H. (2014). Crowdfunding: A literature review and research directions. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2554444
 31. Nobelius, D. (2004). Towards the sixth generation of R&D management. International Journal of Project Management, 22(5), 369-375.
 32. Organization for Economic Co-operation and Development. (2009).Interim Report On The OECD Innovation Strategy. OECD.
 33. Organization for Economic Co- operation and Development. (2012). Science, Technology and Industry Outlook. OECD.
 34. Pierrakis, Y., & Collins, L. (2013). Crowdfunding: A New Innovative Model of Providing Funding to Projects and Businesses. Retrieved from http:// ssrn.com/abstract=2395226
 35. Rothwell, R. (1992). Successful industrial innovation: Critical factors for the 1990's. R&D Management, 22, 221-240.
 36. Schumpeter, J. (1960). Teoria Rozwoju Gospodarczego. Warszawa, Poland: PWE.
 37. Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford University Press (Forthcoming). Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1699183
 38. Silverman, D. (2010). Prowadzenie Badań Jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 39. Teece, D. (1988). Technological change and the nature of the firm. In G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg & L. Soete (Eds.), Technical change and economic theory. New York-London: Pinter Publishers.
 40. UK Interactive Entertainment. (2012, February). Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK.
 41. Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1(48), 17-22.
 42. Zhang, Z., Wardrop, R., Rau, P. R., & Gray, M. (2015). Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Survey. University of Cambridge and EY.
 43. https://crowdsurfer.com/info
 44. https://polakpotrafi.pl
 45. https://sher.ly/
 46. https://wspieram.to/
 47. https://wspolnyprojekt.pl/
 48. https://www.crowdcube.pl/
 49. https://www.kickstarter.com/
 50. https://www.kickstarter.com/projects/sherly/sherlybox-a-private-andshareable-cloud-on-your-de
 51. https://www.siepomaga.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161231
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu