BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becsky-Nagy Patricia (University of Debrecen, Hungary)
Tytuł
The Special Aspects of Venture Capital's Value Creating Mechanisms in Hungary
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3, s. 31-55, tab., rys., bibliogr. s. 50-54
Tytuł własny numeru
Innovation In Finance
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Venture capital, Fundusze venture capital, Tworzenie wartości, Inicjatywa JEREMIE
States' role in economy, Venture capital, Venture capital funds, Value creation, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Artykuł stanowi podsumowanie obszernych badań autorki i skupia się na metodach kreowania wartości przez fundusze venture capital. Rozpoczyna się przeglądem literatury, w którym opisano podstawy teoretyczne kreowania wartości. W drugiej części artykułu przedstawiono badania empiryczne na rynku węgierskim, dla którego praktyki inwestorów w zakresie kreowania wartości nie zostały dostatecznie opisane w literaturze przedmiotu. W związku z tym, że w krajach europejskich państwo jest obecnie jednym z największych inwestorów w fundusze VC wspierającym projekty we wczesnej fazie rozwoju, w artykule zwrócono szczególną uwagę na rolę państwa na rynku VC. W tym kontekście wybór rynku węgierskiego jest uzasadniony, z tego względu, że rząd tego kraju dysponował największą pulą środków w Europie Środkowo-Wschodniej pochodzącą z Inicjatywy JEREMIE, którą ulokował w funduszach hybrydowych podwyższonego ryzyka. Wnioski z zaprezentowanych badań są następujące: podczas gdy wsparte przez rząd fundusze VC wywierają efekt stymulujący na rozwój rynku VC, to wycofanie się państwa w długim okresie z aktywnego zaangażowania i przyjęcie pasywnej postawy może być bardziej skuteczne w pobudzaniu efektywności rynku VC. (abstrakt oryginalny)

The current article focuses on the special aspects of venture capital's value creation methods, summarizing the author's researches in this field. This article puts special emphasis on the scrutiny of the Hungarian market as the value creation practices on the domestic market have not been revealed thoroughly in the literature yet. The article attempts to examine the performance of venture capital, especially the JEREMIE funds, according to the limited available secondary data of the companies involved, which helps to assess the role of the government in bridging the financial gap and solving the problems in the venture capital market in Hungary. In this field reliable statistical data is not available, but there is an ongoing primer research led by the author, producing new information soon. The article presents the special investment and value creating methods of venture capitalists. In the first part of the article the theoretical background is presented, and in the second part of the article the author's research results are demonstrated following the same order. Keywords: venture capital, value creation, governmental role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becsky-Nagy, P. (2016). Korlatozott vezetoi dönteshozatal, avagy a kockazati tókes aktiv szerepvallalasa. Taylor Gazdalkodas-Es Szervezestudomanyi Folyóirat Virtualis Intezet Közep Európa Kutatósóra Közlemenyei. 25(4), 109- 116.
 2. Becsky-Nagy, P. (2013). Venture capital in Hungarian academic spin-offs. Annals of the University of Oradea Economic Science, 1(2), 351-360.
 3. Becsky-Nagy, P., & Fazekas, B. (2015a). Specialis kockazatok es kezelesük a  kockazatitóke-finanszfrozasban. Vezetestudomany, 46(3), 57-68.
 4. Becsky-Nagy, P., & Fazekas, B. (2015b). Investment or learning curve? - The effects of the EU and government funds on the development of the Hungarian venture capital market. Public Finance Quarterly, 60(2), 238248.
 5. Becsky-Nagy, P., & Fazekas, B. (2014). Returns of private equity: comparative analyses of the returns of venture capital and buyout funds in Europe and in the US. Annals of the University of Oradea Economic Science, 2(2), 820-827.
 6. Becsky-Nagy, P., & Karaszi, E. (2015). Capital structure and venture capital. Annals of the University of Oradea Economic Science, 24(1), 783-791.
 7. Becsky-Nagy, P., Papp, Zs., & Tóth, E. (2014). A videki spin-off cegek letjogosultsaga: debreceni es budapesti szekhelyu spin-off vallalatok ósszehasonlftó elemzese. Közgazdasz Fórum/Economists Forum, 17(119-120), 20-33.
 8. Becskyne Nagy, P. (2008). A  kockazati toke hozzaadott es "elvett" erteke: Elmelet es gyakorlat. Debreceni Egyetem, Közgazdasagtudomanyi Doktori Iskola, Doktori disszertació. Debrecen, 255.
 9. Becskyne Nagy, P., & Biczók S. (2006). A kockazatitoke- befektetesekbol törteno kiszallas ütjai. In Zs. Makra (Ed.), A kockazati toke vilaga (pp. 5375). Budapest, Hungary: Aula.
 10. Bergemann, D., & Hege, U. (1998). Venture capital financing, moral hazard and learning. Journal of Banking and Finance, 22(6-8), 703-735.
 11. Berglöf, E. (1994). The control theory of venture capital finance. Journal of Law, Economics and Organization, 10(2), 247-267.
 12. Bottazzi, L., & Darin, M. (2002). Venture capital in Europe and financing of innovative companies. Economic Policy, (34), 229-269.
 13. Casamatta, C. (2003). Financing and advising: optimal financial contracts with venture capitalists. Journal of Finance, 58(5), 2059-2086.
 14. Cestone, G. (2000). Venture capital meets contract theory: risky claims or formal control? Working papers of University of Toulouse and Institut d'Analisi Economica Barcelona. Retrieved from http://pareto.uab.es/ wp/2001/48001.pdf
 15. Copeland, T. E., & Keenan, T. E. (1998). How much is flexibility worth? McKinsey Quarterly, (2), 38-49.
 16. Cornelli, F., & Yosha, O. (2003). Stage financing and the role of convertible securities. Review of Economic Studies, 70(1), 1-32.
 17. Cumming, D. J. (2005). Capital structure in venture finance. Journal of Corporate Finance, 11(3), 550-585.
 18. David, Sz. D., & Becsky-Nagy, P. (2016). A kockazatitoke-befektetok kivalasztasi kriteriumai. Controller Info, 4(1), 22-29.
 19. Dubini, P. (1989). Which venture capital backed entrepreneurs have the best chances of succeeding? Journal of Business Venturing, 4(2), 123-132.
 20. Farkas, B., Gyallai, E., & Becsky-Nagy, P. (2016). A JEREMIE program tapasztalatai Közep-Kelet Európaban. Közgazdasz Fórum, 19(126), 88100.
 21. Fazekas, B. (2014). Government interventions in the venture capital market - How JEREMIE affects the Hungarian venture capital market? Annals of the University of Oradea Economic Science, 23(1), 883-892.
 22. Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D., & Henkel, J. (2008). Venture capitalists' evaluation of start-up teams: trade-offs, knock-out criteria, and the impact of VC experience. 32(3), 459-483.
 23. Glavanits, J. (2015). A kockazati tokebefektetesek egyes jogi kerdesei. Gyor, Universitas-Gyor Nonprofit Kft, 319.
 24. Gompers, P. A. (1995). Optimal investment, monitoring and staging of venture capital. The Journal of Finance, 50(5), 1461-1489.
 25. Grilli, L., & Murtinu, S. (2014). Government, venture capital and the growth of European high-tech entrepreneurial firms. Milan, Italy: Politecnico di Milano.
 26. Halaska, G. (2012). Jeremie I. dosszie 5. resz: Euroventures. Retrieved from http://insiderblog.hu/blogzine/2012/10/31/jeremie-i-dosszie-5-resz- euroventures/
 27. Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. The Oxford Review of Economic Policy, 18(1), 35-51.
 28. Hall, J., & Hofer, C. W. (1993). Venture capitalists' decision making criteria in new venture evaluation. Journal of Business Venturing, 8(1), 25-42.
 29. Hudson, E., & Evans, M. A. P. (2005). A review of research into venture capitalists' decision making: implications for European entrepreneurs, venture capitalists and researchers. Retrieved from http://epubs.scu. edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=jesp
 30. Kaplan, S. N., Sensoy, B. A., & Strömberg, P. (2009). Should investors bet on the jockey or the horse? Evidence from the evolution of firms from early business plans to public companies. The Journal of Finance, 64(1), 75115.
 31. Kaplan, S., & Strömberg, P. (2003). Financial contracting theory meets the real world - An empirical analysis of venture capital contracts. Review of Economic Studies, 70(2), 281-315.
 32. Karsai, J. (1997). A kockazati toke lehetosegei a kis- es közepvallalatok finanszfrozasaban. Közgazdasagi Szemle, 44, 165-174.
 33. Karsai, J. (2015). Allami szerepvallalas a  kelet-közep-eur0pai kockazatitoke-piacon. Közgazdasagi Szemle, 62(11), 1172-1195.
 34. Karsai, J. (2014). Faból vaskarika? Az allam mint kockazatitoke-befekteto. Külgazdasag, 58(9-10), 3-34.
 35. Kogut, B., & Kulatilaka, N. (2001). Capabilities as real options. Organization Science, 12(6), 744-758.
 36. Leland, H. E., & Pyle, D. H. (1977). Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation. The Journal of Finance, 32(2), 371- 387.
 37. Lerner, J. (1996). The government as venture capitalist: the long-run impact of the SBIR Programme. NBER Working Papers Series, Working Paper 5753, National Bureau of Economic Research Cambridge. September, 1-33. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w5753.pdf
 38. Ludanyi, A. (2002). A tokeero es az alapftói hatter hatasa a  kockazatitoke-szervezetek befektetesi magatartasara I-II. resz. Közgazdasagi Szemle, 49(7-8), 659-672 and 779- 798.
 39. Luukkonen, T., Deschryvere, M., & Bertoni, F. (2013). The value added by government venture capital funds compared with independent venture capital funds. Technovation. 33(4-5), 154-162.
 40. Mason, M. C., & Harrison, R. T. (1998). Stimulating investments by business angels in technology-based ventures: The Potential of an Independent Technology appraisal service; In: R. P. Oakey & W. During (Eds.) New Technology-based firms in the 1990; Volume 5 (pp. 81-96). London, Great-Britain: Paul Chapman.
 41. Marx, L. M. (1998). Efficient venture capital financing combining debt and equity. Review of Economic Design, 3(4), 371-387.
 42. Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575-592.
 43. Myers, S. C. (2001). Capital structure. The Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102.
 44. Myers, S. C., & Majluf, N. C. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 45. Norton, E., & Tenanbaum, B. H. (1993). Specialization versus diversification as a venture capital investment strategy. Journal of Business Venturing, 8(5), 431-442.
 46. Osman, P. (2008). Az üzleti angyalokról. Penzügyiszemle. 53(1), 83- 99.
 47. Petty, J. S., & Gruber, M. (2011). "In pursue of the real deal": A longitudinal study of VC decision making. Journal of Business Venturing. 26(2), 172188.
 48. Philott, T. (1994). Banking and new technology small firms: a study of information exchanges in the financing relationship. In R. P. Oakey & W. During (Eds.), New technology-based firms in the 1990, Volume 5 (pp. 68-80). London, Great-Britain: Paul Chapman.
 49. Prowse, S. (1998). The economics of the private equity market. Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, Third Quarter, 21-34.
 50. Rasila, T., Seppa, M., & Hannula, M. (2002). V2C or venture-to-capital: New model for crossing the cash between start-up venture and venture capital. E-Business Research Center, Tampere University of Technology: Tampere.
 51. Reid, G. C. (1999). The application of principal-agent methods to investor-investee relations in the UK venture capital industry. Venture Capital, 1(4), 285-302.
 52. Sahlman, W. A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations. Journal of Financial Economics, 27(2), 473-521.
 53. Schilder, D. (2006). Public venture capital in Germany: Task force or forced task? Freiburg Working Papers. TU Bergakademie Freiberg, Faculty of Economics and Business Administration.
 54. Schmidt, K. M. (2003). Convertible securities and venture capital finance. Journal of Finance, 58(3), 1139-1166.
 55. Shepherd, D. A., Zacharakis, A., & Baron, R. A. (2003). VCs' decision processes: Evidence suggesting more experience may not always be better. Journal of Business Venturing, 18(3), 381- 401.
 56. Silva, J. (2004). Venture capitalists' decision-making in small equity markets: a case study using participant observation. Venture Capital, 6(2/3), 125145.
 57. Trester, J. J. (1998). Venture capital contracting under asymmetric information. Journal Banking and Finance, 22(6-8), 675-699.
 58. Tyebjee, T. T., & Bruno A. V. (1984). A  model of venture capitalist investment activity. Management Science, 30(9), 1051-1066.
 59. Vohora, A., M., Wright, & A. Lockett (2004). Critical junctures in the growth in university high-tech spinout companies. Research Policy, 33, 147-75.
 60. Wright, M., Hoskisson, R. E., & Busenitz, L. W. & Dial, J. (2001). Finance and management buyouts: agency versus entrepreneurship perspectives. Venture Capital Journal, 3(3), 240.
 61. Wright, M., A., Lockett, B., Clarysse, & M. Binks (2006). University spin-out companies and venture capital. Research Policy, 35, 481-501.
 62. Zoppa, A., & McMahon, R. G. (2002). Pecking order theory and the financial structure of manufacturing SMEs from Australias's business longitudinal survey. Small Enterprise Research, 10(2), 23-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161232
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu