BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu - cz. 1
Marketing System - a Central Concept of Marketing Science (1)
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 8, s. 13-21, rys., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Nauka, Marketing, Teoria marketingu, Teoria systemów
Science, Marketing, Marketing theory, Theory of systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony przedstawieniu systemu marketingowego jako centralnego pojęcia nauki o marketingu. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje retrospektywne spojrzenie na zainteresowanie problematyką systemową w nauce o marketingu oraz pojęcie systemu marketingowego, druga poświęcona jest omówieniu głównych założeń teorii systemów marketingowych. W zakończeniu wskazano na centralne znaczenie systemów marketingowych z punktu widzenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present marketing system as a central concept of marketing science. This paper consists of two parts, the first one contains a retrospective look at system approach in marketing science and the concept of marketing system, the second one is devoted to discuss the main assumptions of the theory of marketing systems. In the summary of this paper have been indicated central importance marketing systems in the point of view the scope of marketing discipline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderson, W. (1950). Survival and Adjustment in Organized Behavior Systems. W: R. Cox i W. Alderson (red.), Theory in Marketing (65-87). Chicago: Richard D. Irwin.
 2. Alderson, W. (1957). Marketing Behavior and Executive Action. A Functionalist Approach to Marketing Theory. Homewood: Irwin.
 3. Arndt, J. (1986). Shared Symbols, Meanings, and Ways of Live in Interorganizational Networks. W: G. Fisk (red.), Marketing Management Technology as a Social Process (121-138). New York: Preager Publisher.
 4. Boddewyn, J. (1966). A Construct for Comparative Marketing Research. Journal of Marketing Research, 3 (May), 149-153.
 5. Brychkov, D. i Domagan, C. (2017). Social Marketing and System Science: Past, Present and Future. Journal of Social Marketing, 7 (1), 74-93.
 6. Bucklin, L.P. (red.) (1970). Vertical Marketing Systems. Glenview: Scott, Foresman.
 7. Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology: A Thirty Lear Retrospective. Systems Research and Behavioral Science, 17, S11-S58.
 8. Dixon, D.F. (1967). A Social System Approach to Marketing. Social Science Quarterly, 48 (September), 164-173.
 9. Dixon, D.F. (1984). Macromarketing: A Social System Perspective. Journal of Macromarketing, 4 (2), 4-17.
 10. Dixon, D.F. i Wilkinson, I.F. (1989). An Alternative Paradigm for Marketing Theory. The European Journal of Marketing, 23 (8), 56-69.
 11. Dowling, G.R. (1983). The Application of General Systems Theory to an Analysis of Marketing Systems. Journal of Macromarketing, 3 (2), 22-32.
 12. Fisk, G. (1967). Marketing Systems: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.
 13. Harrison, K., Henley, D., Riley, H. i Shatter, J. (1974). Improving Food Marketing Systems in Developing Countries: Experiences from Latin America. East Lansing: Marketing in Developing Communities Series, Latin America Studies Center, Michigan State University.
 14. Kamiński, J. (2012). Czym naprawdę jest makromarketing. Marketing i Rynek, (10), 2-9.
 15. Kamiński, J. (2013). Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można dowiedzieć się z definicji marketingu? Marketing i Rynek, (7), 2-8.
 16. Kamiński, J. (2014). Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce. Marketing i Rynek, (6), 2-10.
 17. Kamiński, J. (2016a). Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu - cz. 1. Marketing i Rynek, (10), 5-16.
 18. Kamiński, J. (2016b). Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu - cz. 2. Marketing i Rynek, (11), 2-14.
 19. Kamiński, J. (2017). O systemowym podejściu do marketingu w sześćdziesiątą rocznicę opublikowania książki W. Aldersona Marketing Behavior and Executive Action (1957). Marketing i Rynek, (5), 2-10.
 20. Klaiber, M. (2012). Supermedium. Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3 (31), 2-3.
 21. Kotler, P. (2008). Marketing. Poznań: Rebis.
 22. Kotler, P. i Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 23. Kotler, P., Kartajaya, H. i Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
 24. Layton, R. (2007). Marketing Systems - A Core Macromarketing Concept. Journal of Macromarketing, 27 (3), 227-242.
 25. Layton, R. (2015). Marketing, Marketing Systems, and The Framing of Marketing History. Journal of Historical Research of Marketing, 7 (4), 549-572.
 26. Layton, R.A. (2011). Towards a Theory of Marketing Systems. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 259-276.
 27. Mallen, B.E. (1967). The Marketing Channel: A Conceptual Viewpoint. New York: John Wiley.
 28. Mattson, L.G. (1969). Integration and Efficiency in Marketing Systems. Stockholm: Economic Research Institute, Stockholm School of Economics.
 29. Meade, W.K. II i Neason, R.W. (1991). Toward A Unified Theory of Macromarketing. A System Theoretic Approach. Journal of Macromarketing, 11 (Fall), 72-82.
 30. Nason, R.W. (2010). The Legacy of Charles C. Slater. Journal of Macromarketing, 30 (3), 278-292.
 31. Savitt, R. (1990). Pre-Aldersonian Antecedents to Macromarketing: Insights from Textual Literature. Journal of the Academy of Marketing Science, 18 (4), 293-301.
 32. Shaw, E.H. i Jones, D.G.B. (2005). A History of Schools of Marketing Thought. Marketing Theory, 5 (3), 239-281.
 33. Shultz, C.J. II i Shapiro, S.J. (2014). Constructive Engagement, Macromarketing, and Humanistic Marketing. W: R.J. Varey i M. Pirson (red.), Humanistic Marketing (176-191). Pelgrave Macmillan.
 34. Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice. Singapore: World Scientific Publishing.
 35. Slater, C.C. i Jenkins, D. (1979). Systems Approaches to Comparative Macromarketing. W: G. Fisk i R.W. Nason (red.), Macromarketing: New Steps on the Learning Curve (371-380). Boulder: Graduate School of Business Administration, University of Colorado.
 36. Stern, L. (1969). Distribution Channels: Behavioral Dimensions. New York: Houghton Mifflin.
 37. Webster, F.E. Jr. i Lusch, R.F. (2013). Evaluating Marketing: Marketing Is Dead! Long Live Marketing! Journal of the Academy Marketing Science, 41, 389-399.
 38. Wieland, H., Hartman, N.N. i Vargo, S.L. (2017). Business Models as Service Strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-19.
 39. Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (1999). Marketing's Contributions to Society. Journal of Marketing, 63 (Special Issue), 198-218.
 40. Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (2014). A Larger View of Marketing. Marketing's Contributions to Society. W: P.E. Murphy i J.F. Sherry Jr. (red.), Marketing and the Common Good: Essays from the Notre Dame on Social Impact (13-40), Oxon: Routledge.
 41. Wilkinson, I. (2001). The History of Networks and Channels Thinking in Marketing in the 20th Century. Australasian Marketing Journal, 9 (2), 24-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu