BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiba Karolina (M&M Consulting)
Tytuł
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza a zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
A Permit for the Release of Gases or Dusts into the Air and a Declaration of the Installation from which the Emission does not Require a Permit
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 45-47, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Gazownictwo, Przemysł gazowniczy, Produkcja gazu, Ochrona środowiska
Gas emissions, Gas manufacture, Gas industry, Gas production, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności, która skutkuje emisją gazów lub pyłów do atmosfery, może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub przynajmniej zgłoszenia użytkowanej instalacji do właściwego organu. Kogo dotyczy ten wymóg? Jaki organ się tym zajmuje? Jakie konsekwencje może mieć eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia? Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). (abstrakt oryginalny)

Running a business that results in the release of gases or dusts into the atmosphere may entail obtaining a permit or, at least, a declaration on the used installation to the competent authority. Who does this requirement apply to? What authority deals with it? What could be the consequences of operating an installation without the required permit? Legal regulations in this respect are contained in the 27th April 2001 act - Environmental Protection Law (i.e. Journal of Laws of 2017, item 519, as amended). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r., nr 130, poz. 881).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 r., poz. 1546).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r., poz. 1031).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 r., nr 16, poz. 87).
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., nr 130, poz. 880).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu