BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowski Adam (Kancelaria Radców Prawnych CAVERE)
Tytuł
Ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych
Statutory Obligations for the Recovery and Recycling of Multi-Material Packaging and Hazardous Substance Packaging
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 48-50
Słowa kluczowe
Odpady, Ustawa o odpadach, Ustawa o działalności gospodarczej, Opakowania, Recykling, Parlament
Wastes, Act on waste, Polish Act on Economic Activity, Packaging, Recycling, Parliament
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Parlament Europejski
European Parliament
Abstrakt
Podstawą prawną do określenia obowiązków obciążających przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych, a dotyczących ich odzysku i recyklingu, jest obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (zwana dalej "Ustawą") wdrażająca postanowienia dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. UE.L. 1994.365.10 z późn. zm.). (abstrakt oryginalny)

The legal basis for defining responsibilities imposed on entrepreneurs who introduce on the market products in multi-material packaging and hazardous substance packaging, and concerning its recovery and recycling, is the 13th June 2013 act on packaging and packaging waste management (i.e. Journal of Laws of 2016 item 1863, as amended) (hereinafter referred to as "the Act"), which has been in force since 1st January 2014, implementing Directive 94/62 / EC of the European Parliament and of the Council of 20th December 1994 on packaging and packaging waste ( Journal of Laws EU.L.1994.365.10 as amended). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu