BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michniewska Katarzyna (Akademia Leona Koźmińskiego), Grodkiewicz Piotr (M&M Consulting)
Tytuł
Zero Odpadów - nowy model biznesowy dla świadomego ekologicznie konsumenta
Zero Waste - a New Business Model for the Eco-Conscious Consumer
Źródło
Logistyka Odzysku, 2017, nr 3(24), s. 57-64, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Gospodarka, Ekonomia cyrkularna, Konsumpcja, Ekonomia współdzielenia, Ekologia, Odpady
Business models, Economy, Circular economy, Consumption, Sharing economy, Ecology, Wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany związane z rozwojem biznesu społecznie odpowiedzialnego idą w parze z konstytuowaniem się ruchów świadomej konsumpcji, które zmieniają jej kształt. Coraz częściej mowa jest o ograniczeniu nadmiernej, nieuzasadnionej realnymi potrzebami, manii zakupowej ze względu na jej negatywny wpływ na środowisko i samą jednostkę dokonującą aktu zakupu. Rosnąca świadomość konsumentów oraz wartość zasobów wraz z ich deficytowością powodują, że trendy minimalistyczne nie pozostają obojętne także po stronie biznesu. Jak więc, zachowując rozwój gospodarczy, można ograniczyć marnotrawstwo i dążyć do zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przegląd nowych modeli biznesowych, będących próbą odpowiedzi na wyżej postawione wyzwania z omówieniem ich przykładów funkcjonujących na rynku oraz wskazanie możliwości rozwoju biznesu opartego na koncepcji Zero Waste z uwzględnieniem wymagań, jakie powinien on spełniać. (abstrakt oryginalny)

Changes related to the development of socially responsible business go hand in hand with the creation of conscious consumption movements that change its shape. There is more and more talk of limiting excessive, unjustified by real needs, shopping mania because of its negative impact on the environment and the entity making the purchase act itself. Growing consumer awareness and the value of resources, along with their deficiencies, make the minimalist trends also not a matter of indifference to business. How then, while maintaining economic growth, can you reduce waste and strive for sustainable development. The aim of this article is to review new business models that attempt to answer the above challenges, discuss their examples in the market, and identify opportunities for developing the concept of Zero Waste, taking into account the requirements that it should meet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedorowicz A., Megakrach przyszłości, www.focus.pl/sekrety-nauki/megakrach-przyszlosci-10239 dostęp [29.07.2017].
 2. ONZ, Raport: World Population Prospects The 2015 Revision, Nowy Jork 2015.
 3. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., The Limits to Growth: A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, Universe Books, Nowy Jork, 1972.
 4. Day J. W., Hall Ch. A. S., Revisiting the Limits to Growth After Peak Oil, American Scientist, Volume 97, V-VI 2009.
 5. Grodkiewicz P., Michniewska K., Zero Odpadów - utopia czy rozwiązanie problemu zbyt rozwiniętego konsumeryzmu?, ,,Logistyka Odzysku'' 2/2017.
 6. www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA [dostęp 30.07.2017].
 7. www.bloomberg.com/quote/CRY:IND [dostęp 30.07.2017].
 8. Hoppe G., Determinanty rozpoczęcia się nowego cyklu innowacyjnego, nazwanego "zielonym cyklem'', ,,Logistyka Odzysku'' 4/2013.
 9. Weizsäcker E., Hargroves K., Smith M., Desha C., Stasinopoulos P., Factor Five Transforming the Global Economy through 80% Improvements in Resource Productivity A Report to the Club of Rome, Earthscan, Londyn 2010.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
 11. Matlak D., W drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, ,,Logistyka Odzysku'', 4/2015.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- społecznego i Komitetu Regionów, Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja Europejska, Bruksela 2015.
 13. Grodkiewicz P., Michniewska K., Zero Odpadów - utopia czy rozwiązanie problemu zbyt rozwiniętego konsumeryzmu, ,,Logistyka Odzysku'' 2/2017.
 14. www.wikipedia.org/wiki/Bionika [dostęp 29.07.2017].
 15. www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony- -rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym [dostęp 29.07.2017].
 16. www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony- -rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/ [dostęp 29.07.2017].
 17. Materiały robocze Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, lipiec 2017.
 18. Raport: Delivering the circular economy a toolkit for policymakers, Ellen MacArthur Foundation 2015.
 19. www.zwia.org/standards/zw-business-principles/b/ [dostęp na 5.08.2017].
 20. Materiały robocze Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, lipiec 2017.
 21. www.nagieznatury.pl/dlaczego-na-wage/ dostęp [5.08.2017].
 22. Naprawiaj, odnawiaj, regeneruj - Wizyta w Repair Café Piła, "MiniLO&Aniela", (1/2017).
 23. www.ragaba.pl/2016/07/19/czy-wiecie-jak-powstala-marka-ragaba/ [dostęp 5.08.2017].
 24. www.plndesign.pl/pracownia-tynka-drugie-zycie-zuzytego-szkla/ [dostęp 5.08.2017].
 25. www.fabrykapalet.com/ [dostęp 5.08.2017].
 26. www.wia.org/zero-waste-business-2/case_studies/case-study-sierra-nevada/[dostęp 5.08.2017].
 27. www.youtube.com/watch?v=eym10GGidQU [dostęp 5.08.2017].
 28. Michniewska K., Rola ekonomii współdzielonej w dochodzeniu do celów środowiskowych Unii Europejskiej - nowe modele biznesowe w domykaniu pętli łańcucha dostaw (SSC/CLSC), ,,Logistyka Odzysku'' 3/2016.
 29. https://www.facebook.com/groups/zerowastepolska/?ref=br_rs [dostęp 5.08.2017].
 30. Singularity University Executives Program, Kalifornia, lipiec 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu