BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromek Natalia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwentka)
Tytuł
Rynek dóbr dla zwierząt - analiza dla Polski
Pet Goods Market - Data Analysis for Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 8, s. 22-32, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zwierzęta domowe, Konsumpcja, Analiza regionalna, Analiza rynku, Elastyczność dochodowa
Pets, Consumption, Regional analysis, Market analysis, Income elasticity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy rynku dóbr dla zwierząt w latach 2011-2015, ze szczególnym wyodrębnieniem największej kategorii - karmy dla zwierząt. Przedstawiono rynek w skali globalnej oraz dla Polski. Pokazano, że wartość rynku koreluje z PKB oraz wysokością dochodów rozporządzalnych. Wobec tego podjęto rozważania, czy skłonność i możliwość posiadania zwierzęcia domowego może stanowić wskaźnik ekonomiczny mówiący o dobrobycie społeczeństwa. Analiza na podstawie elastyczności dochodowej popytu na karmę wskazała, że wzrost dochodów społeczeństwa skutkuje silniejszym wzrostem popytu na tę kategorię. We wprowadzeniu do analizy przedstawiono czynniki mające wpływ na chęć posiadania zwierzęcia domowego. Podkreślono przy tym, że społeczeństwo coraz chętniej decyduje się na pupila w związku ze współczesnym stylem życia (coraz późniejszym zawieraniem małżeństw, odkładaniem macierzyństwa, elastycznymi godzinami pracy itp.) Przedstawiono również bardzo ważne z punktu widzenia niniejszej pracy pojęcie kokonsumpcji w odniesieniu do zwierząt, które nakazuje branie ich pod uwagę podczas decyzji konsumenckich ich właścicieli. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe the market of products dedicated to pets, in particular pet food. Analysis covers period between 2011 and 2015. The article contains description of the global market as well as polish one. It aims to show the correlation between GDP and disposable income. Due to this the author wants to verify if the ability and tendency of society to acquire pets can be perceived as an economic indicator. The analysis based on the income elasticity of demand has exhibited that the growth of income of society results in a stronger increase in demand for products dedicated to pets. The article contains the description of factors which make people more willing to acquire pet. It has been emphasized that the modern lifestyle (getting married later, putting of maternity, flexible working hours) fosters household animals among society. The idea that animals are taken into the consumer decisions of their owners, also known as co-consumption, has been introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archer, J. (1997). Why Do People Love Their Pets? Evolution and Human Behavior, (18), 237-259.
 2. Autio, J., Autio, M., Kuismin, A., Kylkilathi, E. i Syrjala, H. (2016). Understanding Co-consumption Between Consumers and Their Pets. International Journal of Consumer Studies, 40 (1), 125-131.
 3. Belk, R.W. (1996). Metaphoric Relationships with Pets. Cambridge: The White Horse Press. Pozyskano z: http://www.animalsandsociety.org/wp-content/uploads/2015/10/belk.pdf.
 4. Czarny, B. (2011). Podstawy Mikroekonomii. Warszawa: PWE.
 5. Ennis, L. (2017). Survey: UK Pet Parents Spend More on Pets Than Kids. Pozyskano z: http://www.petguide.com/blog/dog/uk-pet-parents-spend-more-on-pets-than-kids/ (23.04.2017).
 6. Euromonitor International (2016). Global Marketing Information Data Base (GMID).
 7. GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. IMF (2016). IMF DataMapper. International Monetary Fund.
 9. Messent, P.R. i Serpell, J.A. (1981). An Historical and Biological View of the Pet-owner Bond. In Interrelations Between People and Pets. W: B. Fogle (red.), Interrelations Between People and Pets. Springfield: Charles C. Thomas.
 10. Scanlon, K. (2016). Pets Are Becoming a Replacement for Children': Millennials More Likely to Own Pets, Less Likely to Have Kids. Pozyskano z: http://www.theblaze.com/news/2016/09/15/pets-are-becoming-a-replacement-for-children-millennials-more-likely-to-own-pets-less-likely-to-have-kids/ (23.04.2017).
 11. TNS (2014). Zwierzęta w polskich domach. Pozyskano z: http://ww.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2014/11/K.073_Zwierz ta_w_polskich_domach_O10a-14.pdf.
 12. Williams, S. (2017). Pet 'Parents' Splash out More on Their Dogs Than They Do on Their Children. Pozyskano z: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/pet-parents-splash-out-more-9547681 (20.01.2017).
 13. Zasloff, R.L. i Kidd, A.H. (1994). Loneliness and Pet Ownership among Single Women. Psychological Reports, 75, 747-752.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu