BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hassan Haslina (Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia), Vina Tong Mei Hwee (Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia), Ithnin Nor Shamri (Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia)
Tytuł
Perceived Organizational Politics and Job Satisfaction : the Role of Personality as Moderator
Postrzegana polityka organizacyjna oraz zadowolenie z pracy : rola osobowości jako moderatora
Die Wahrgenommene Organisationspolitik und die Arbeitszufriedenheit : Rolle der Persönlichkeit als Eines Moderators
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 4, s. 479-493, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Osobowość pracownika
Job satisfaction, Employee's personality
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Praca ma na celu przeanalizowanie przewidywanego wpływu postrzeganej polityki organizacyjnej na zadowolenie z pracy pracowników oraz rolę osobowości (ekstrawersja, otwartość, ugodowość oraz sumienność) w kształtowaniu powiązań i wzajemnych stosunków.
Metody: Dane zostały zebrane poprzez przeprowadzenie wywiadu ankietowego wśród 210 pracowników prywatnych przedsiębiorstw w Malezji. Hipotezy zdefiniowane na tej podstawie zostały poddane ocenie przy użyciu analizy regresji hierarchicznej.
Wyniki: Zgodnie z przewidywaniami, wyniki badania wskazują, że postrzegana polityka organizacji jest odwrotnie skorelowana z zadowoleniem z pracy (R2 = 0.09). Spośród czterech ocenianych cech osobowości, tylko ekstrawersja i otwartość, miały wpływ na zależności pomiędzy postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy.
Wnioski: Otrzymane rezultaty badań poszerzają dostępną wiedzę dotyczącą istotności cech charakteru w relacji z postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy wśród pracowników. (abstrakt oryginalny)

Background: This study aims to examine the predictive effect of perceived organizational politics on employees' job satisfaction, and the role of personality (extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) in moderating the relationship.
Methods: Data were collected using self-report questionnaires from 210 employees working in private organizations in Malaysia. The hypothesized relationships were tested using hierarchical regression analyses.
Results: Consistent with the prediction, results of the study indicated that perceived organizational politics was negatively related to job satisfaction (R2 = 0.09). From the four personality traits, only extraversion and openness were found to moderate the relationship between perceived organizational politics and job satisfaction.
Conclusion: The findings of this research extent the current knowledge on the importance of personality traits in relation to perceived organizational politics and job satisfaction among employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahsan N., Abdullah Z., Yong D., Shah Alam S., 2009. A study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia : Empirical study. European Journal of Social Science, 8(1), 121-131. Retrieved from http://www.iosrjournals.org/iosrjbm/papers/Vol13-issue3/C01331822.pdf?id=7301
 2. Allport G.W., 1961. Pattern and Growth in Personality. (Holt, Ed.). New York: Rinehard & Winston.
 3. Abbas M., Raja U., Darr W., Bouckenooghe D., 2014. Combined effects of perceived politics and psychological capital on job satisfaction, turnover intentions, and performance. Journal of Management, 40(7), 1813-1830. http://dx.doi.org/10.1177/0149206312455243
 4. Avery R.E., Smillie L.D., Fife-schaw C.R., 2015. Employee achievement orientations and personality as predictors of job satisfaction facets. Personality and Individual Differences, 76, 56-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.11.037
 5. Barrick M.R., Mount M.K., 1991. The big five personality dimension and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology, 44, 1-26. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x
 6. Barrick M.R., Mount M.K., Judge T.A., 2001. The FFM personality dimensions and job performance: Meta-analysis of metaanalyses. International Journal of Selection and Assessment, 9, 9-30.
 7. Barry B., Stewart G.L., 1997. Composition, process and performance in self-managed groups: The role of personality. Journal of Applied Psychology, 82, 62-78. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.82.1.62
 8. Chang C.H., Rosen C., Levy P., 2009. The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A metaanalytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779-801. http://dx.doi.org/10.5465/AMJ.2009.43670894
 9. Cohen J., Cohen P., West S., Aiken L., 2003. Applied Multiple Regression/ Correlation Analysis for the Behavioral Sciences (3rd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 10. Connolly J.J., Viswesvaran C., 2000. The role of affectivity in job satisfaction: A metaanalysis. Personality and Individual Differences, 29, 265-281. http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00192-0
 11. Cooper C.A., Carpenter D., Reiner A., McCord D.M., 2014. Personality and job satisfaction: Evidence from a sample of street-level bureaucrats. International Journal of Public Administration, 37, 155-162. http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2013.798810
 12. Cropanzano R., Howes J.C., Grandey A.A., Toth P., 1997. The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior, 18, 159-180. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199703)18:2<159::AIDJOB795>3.0.CO;2-D
 13. DeNeve K.M., Cooper H., 1998. The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.197
 14. Douglas C., Frink D.D., Ferris G.R., 2004. Emotional intelligence as a moderator of the relationship between conscientiousness and performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 10(3), 2-13. http://dx.doi.org/10.1177/107179190401000301
 15. Eysenck H.J., Eysenck S.B.G., 1968. Manual for the Eysenck Personality Inventory. San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
 16. Fashola A.K., Akanni A.A., Ajila C.O., 2016. Leadership style and perceived organisational politics as predictors of organisational commitment among civil servants in Osun State. Journal of Asian Development, 2(2), 33-47. http://dx.doi.org/10.5296/jad.v2i2.10042
 17. Ferris G.R., Adams G., Kolodinsky R.W., Hochwarter W., Ammeter A.P., 2002. Perceptions of organizational politics: Theory and research directions. The Many Faces of Multi-Level Issues, 1(1), 179-254. http://dx.doi.org/10.1016/S1475-9144(02)01034-2
 18. Ferris G.R., Russ G.S., Fandt P.M., 1989. Politics in Organizations: Theory and Research Considerations. New York, NY: Taylor & Francis.
 19. Ghaffari S., Burgoyne J., Mad Shah I., Nazri M., Salah Aziz J.S., 2017. Investigating the mediation role of respect for employees on the relationship between participative leadership and job satisfaction: A case study at University Teknologi Malaysia. Australian Journal of Basic and Applied Science, 11, 1-13. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/316423134_Investigating_the_Mediation_Role_of_Respect_for_Employees_on_the_Relationship_between_Participative_Leadership_and_Job_Satisfaction_A_Case_Study_at_Universiti_Teknologi_Malaysia
 20. Goldberg L.R., 1992. The development of markers for the big-five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.4.1.26
 21. Guay R.P., Oh I.S., Choi D.J., Mitchell M.S., Mount M.K., Shin K.H., 2013. The interactive effect of conscientiousness and agreeableness on job performance dimensions in South Korea. International Journal of Selection and Assessment, 21(2), 233-238. http://dx.doi.org/10.1111/ijsa.12033
 22. Harris K.J., Andrews M.C., Kacmar K.M., 2007. The moderating effects of justice on the relationship between organizational politics and workplace attitudes. Journal of Business and Psychology, 22(1), 135-144. http://dx.doi.org/10.1007/s10869-007-9054-9
 23. Harris K.J., Kacmar K.M., 2005. Easing the strain : The buffer role of supervisors in the perceptions of politics - strain relationship. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 337-354. http://dx.doi.org/10.1348/096317905X26110
 24. Hoppock R., 1935. Job Satisfaction. New York: Harper and Brothers.
 25. Joseph D.L., Newman D.A., 2010. Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95(1), 54-78. http://dx.doi.org/10.1037/a0017286
 26. Judge T.A., Heller D., Mount M.K., 2002. Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530
 27. Judge T., Heller D., Mount M., 2002. Fivefactor model of personality and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530
 28. Kacmar K.M., Bozeman D.P., Carlson D.S., Anthony W.P., 1999. An examination of the perceptions of organizational politics model: replication and extension. Human Relations, 52(3), 383-416. http://dx.doi.org/10.1177/001872679905200305
 29. Kacmar K.M., Carlson D.S., 1997. Further validation of the perceptions of politics scale (POPS): A multiple sample investigation. Journal of Management, 23(5), 627-658. http://dx.doi.org/10.1177/014920639702300502
 30. Lee C., Ashford S.J., Bobko P., 1990. Interactive effects of "Type A" behavior and perceived control on worker performance, job satisfaction, and somatic complaints. Academy of Management Journal, 33, 870-881. http://dx.doi.org/10.2307/256296
 31. Li M., Wang Z., Gao J., You X., 2015. Proactive Personality and Job Satisfaction : the Mediating Effects of Self-Efficacy and Work Engagement in Teachers. Springer Science Business Media New York. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-015-9383-1
 32. Liu Y., Ferris G.R., Treadway D.C., Prati M.L., Perrewe P.L., Hochwarter W.A., 2006. The emotion of politics and the politics of emotions: Affective and cognitive reactions to politics as a stressor. Handbook of Orgazanitional Politics, 161-186.
 33. Locke E.A., 1976. The nature and causes of job satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1297-1349.
 34. Mathieu C., 2013. Personality and job satisfaction : The role of narcissism. Personality and Individual Differences, 55(6), 650-654. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2013.05.012
 35. McCrae R.R., Costa P.T., 1991. Adding liebe und arbeit: The full five-factor model and well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 17, 227-232. http://dx.doi.org/10.1177/014616729101700217
 36. McCrae R.R., John O.P., 1992. An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60, 175-215. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x
 37. Meisler G., Vigoda-Gadot E., 2014. Perceived organizational politics, emotional intelligence and work outcomes. Personnel Review, 43(1), 116-135. http://dx.doi.org/10.1108/PR-02-2012-0040
 38. Miller B.K., Rutherford M.A., Kolodinsky R.W., 2008. Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of outcomes. Journal of Business and Psychology, 22(3), 209-222. http://dx.doi.org/10.1007/s10869-008-9061-5
 39. Mintzberg H., 1985. The organization as political arena. Journal of Management Studies, 22(2), 133-154. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.1985.tb00069.x
 40. MyungWeon C., 2011. Employees' attitudes toward organizational change: A literature review. Human Resource Management, 50(4), 479-500. http://dx.doi.org/10.1002/hrm
 41. Noordin F., Kamaruzaman J., 2009. Levels of job datisfaction amongst Malaysian academic staff. Asian Social Science, 5(5), 122-128. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v5n5p122
 42. O'Boyle Jr E.H., Humphrey R.H., Pollack J.M., Hawver T.H., Story P.A., 2011. The relation between emotional intelligence and job performance: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 788-818. http://dx.doi.org/10.1002/job
 43. Organ D.W., Lingl A., 1995. Personality, satisfaction, and organizational citizenship behavior. Journal of Social Psychology, 135, 339-350. http://dx.doi.org/10.1080/00224545.1995.9713963
 44. Poon J.M.L., 2004. Career commitment and career success: Moderating role of emotion perception. Career Development International, 9(4), 374-390. http://dx.doi.org/10.1108/13620430410544337
 45. Schriesheim C., Tsui A.S., 1980. Development and validation of a short satisfaction instrument for use in survey feedback interventions. In Western Academy of Management Meeting.
 46. Valle M., Perrewe P.L., 2000. Do politics perceptions relate to political behaviors? Tests of an implicit assumption and expanded model. Human Relations, 53, 359-386. http://dx.doi.org/10.1177/0018726700533004
 47. Valle M., Witt L.A., 2001. The moderating effect of teamwork perceptions on the organizational politics - Job satisfaction relationship. The Journal of Social Psychology, 141(3), 379-388. http://dx.doi.org/10.1080/00224540109600559
 48. Vigoda-Gadot E., Meisler G., 2010. Emotions in management and the management of emotions : The impact of emotional intelligence and organizational politics on public sector employees. Public Administration Review, 70(1), 72-86. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02112.x
 49. Vigoda E., 2000. Organizational politics, job attitudes, and work outcomes: Exploration and implications for the public sector. Journal of Vocational Behavior, 57, 326-347. http://dx.doi.org/10.1006/jvbe.1999.1742
 50. Vroom V.H., 1964. Work and Motivation. New York: John Wiley and Sons.
 51. Witt L.A., Burke L.A., Barrick M.R., Mount M.K., 2002. The interactive effects of conscientiousness and agreeableness on job performance. The Journal of Applied Psychology, 87(1), 164-169. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.87.1.164
 52. Witt L.A., Kacmar K.M., Carlson D.S., Zivnuska S., 2002. Interactive effects of personality and organizational politics on contextual performance. Journal of Organizational Behavior, 23, 911-926. http://dx.doi.org/10.1002/job.172
 53. Yeoh S.F., Lim C.L., Syuhaily O., 2010. An exploratory study on turnover intention among private sector employees. International Journal of Business and Management, 5(8), 57-64. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v5n8p57
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu