BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Spór o rolę państwa w gospodarce
The Role of the State in the Economy
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 5-23, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Państwo, Rynek, Instytucje, Gospodarka, Gospodarka rynkowa
State, Market, Institutions, Economy, Market economy
Uwagi
streszcz., summ., klasyfikacja JEL: B10, B20, H10, H11
Abstrakt
Po ostatnim kryzysie finansowym nasiliła się debata o podstawowych kategoriach i mechanizmach gospodarki rynkowej w realiach ustrojowych kapitalizmu, a w tym o roli państwa. W Polsce dyskusja o roli państwa w gospodarce nabrała dodatkowego znaczenia i wymiaru wraz z upublicznieniem dokumentów rządowych, najpierw w postaci Planu, a następnie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (popularnie określanych mianem Planu i Strategii Morawieckiego). Spojrzenie na rolę państwa w gospodarce jest jednym z głównych wyznaczników podziału ekonomii na szkoły i kierunki oraz podstawą wyodrębniania różnych doktryn ekonomicznych. W artykule podjęto próbę spojrzenia zarówno na współczesną polską, jak i światową debatę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście historycznego sporu o rolę państwa w gospodarce rynkowej. (abstrakt oryginalny)

After the recent financial crisis, a debate on the fundamental categories and mechanisms of market economy in a capitalist system and the role of the State in it has intensified. In Poland, this debate became even more significant after certain government documents (the Plan, followed by the Strategy of Responsible Development, commonly termed Morawiecki's Plan and Strategy) had been publicised. The view of the role played by the State in the economy is one of the main determinants that divides the science of economy into different schools, and constitutes the grounds upon which different economic doctrines emerge. The ongoing debate on the mechanisms of the functioning of economy in Poland and worldwide has been examined in the context of the historical dispute regarding the role of the State in market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.S. Łukmanow, Lobbism w Rossii: Analiz sovremennoj specyfiki, Sborniki konferencji NIC Socijosfera 2013, No 45.
 2. D. Acemoglu, The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics, http://economics.mit.edu/files/3703, 2008 [dostęp: 7.01.2017].
 3. D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, IW Książka i Prasa, 2008.
 4. D. Piątek, Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, Wyd. UEP, Poznań 2016.
 5. D. Rodrik, The New Mercantilist Challenge, Project Syndicate, 2013, https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-mercantilism-by-dani-rodrik?barrier=true [dostęp: 7.0.2017].
 6. D.E. Thorsen, The Neoliberal Challenge: What is Neoliberalism?, Department of Political Science, University of Oslo, Working Paper October 10, 2009, http://folk.uio.no/daget/neoliberalism2.pdf [dostęp: 7.01.2017].
 7. D.M. Kotz, Neoliberalism, Globalization, Financialization: Understanding Post-1980 Capitalism, 2015, https://www.umass.edu/economics/sites/default/files/Kotz.pdf [dostęp: 7.01.2017].
 8. E. Fullbrock, Economics and neo-liberalism, w: G. Hassan (ed.), After Blair: Politics after the New Labour Decade, Lawrence & Wishart, London 2007.
 9. E. Mączyńska, P. Pysz, Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, "Ekonomista" 2014, nr 3.
 10. F.A. von Hayek, Droga do zniewolenia, ARCANA, Warszawa 1998.
 11. G. Kołodko, Wędrujący Świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. J. Kochanowicz, Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, "Ekonomista" 2000, nr 3.
 13. J.M. van Brabant, Privatizing Eastern Europe, Kluwer, Dordrecht 1992.
 14. J.Y. Lin, New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development and Policy, The World Bank, Washington, D.C., 2012.
 15. K. Nowakowski, Kapitalizm państwowy jako dylemat teoretyczny i praktyczny, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 76, 2014, z. 1.
 16. L.R. Mitrović, Immanuel Wallerstein's Contribution to Mondology and the Critical Theory of the Global World System Transition, "Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology and Psychology" 6(1) 2007.
 17. M. Konings, Rethinking neoliberalism and the subprime crisis: beyond the re-regulation agenda, "Competition and Change" 13(2), 2009.
 18. M. Mazucatto, Przedsiębiorcze państwo, Wyd. Ekonomiczne "Heterodox", Poznań 2016.
 19. M. Ratajczak, Ekonomia jako nauka, w: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 20. M. Ratajczak, Kryzys gospodarczy a rozwój ekonomii jako nauki, w: A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, t. 1: Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. UEP, Poznań 2010.
 21. M. Ratajczak, Liberalizm i neoliberalizm ekonomiczny w perspektywie historycznej, "Ekonomista" 2017, nr 1.
 22. Ministerstwo Rozwoju, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016, https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf [dostęp: 7.01.2016].
 23. N. Lewis, Keynes and Rothbard Agreed: Today's Economics is Mercantilism, 2014, http://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2014/01/23/keynes-and-rothbard-agreed-todays-economics-ismercantilism/#1813c32c3983 [dostęp: 7.01.2017].
 24. R. Boyer, Is a finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis, "Economy and Society" 29(1), 2000.
 25. R.L. Heilbroner, Ponad ekonomiczną rewolucją, w: Ponad ekonomią, PIW, Warszawa 1985.
 26. S.K. Aikins, Global financial crisis and government intervention: a case for effective regulatory, "International Public Management Review" 10(2), 2009.
 27. T.I. Palley, From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics, w: A. Saad-Filho, D. Johnston (eds.), Neoliberalism - A Critical Reader, Pluto Press, London 2005.
 28. T.I. Palley, The Macroeconomics of financialization: a stages of development approach, "Ekonomiaz" 2009, N.º 72, 3.er cuatrimestre.
 29. Ż. Żelew, Demokracja w społeczeństwie posttotalitarnym, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu