BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Dariusz (Sąd Okręgowy w Krakowie), Żurek Waldemar (Sąd Okręgowy w Krakowie)
Tytuł
Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. - wyzwania i zagrożenia
The Judiciary in Poland at the Threshold of 2017: Challenges and Threats
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 25-38, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sądy powszechne, Wymiar sprawiedliwości, Sądownictwo, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Common courts, Judiciary, Judicature, Systemic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny
National Chamber of the Judiciary,
Abstrakt
Autorzy omawiają pierwszy rok rządów partii Prawo i Sprawiedliwość, która przeprowadza w sądownictwie zmiany ustrojowe w drodze uchwalania zwykłych ustaw. Jedne działania rządu polegają na poszerzeniu kompetencji władzy wykonawczej wobec władzy sądowniczej w oparciu o sprzyjającą egzekutywie interpretację istniejących przepisów, inne - na zmianach legislacyjnych. O ile nikt nie kwestionuje potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działania sądów, o tyle zdecydowana większość wprowadzanych bądź planowanych zmian budzi zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Po prowadzonych w 2016 r. działaniach rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, mających na celu podporządkowanie bądź sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzeniu zmian w ustawie o Prokuraturze zmierzających do podporządkowania jej czynnikowi politycznemu, po działaniach mających na celu poszerzenie uprawnień władzy wykonawczej wobec sądów powszechnych oraz rozwiązań legislacyjnych o wydźwięku represyjnym wobec sędziów sądów powszechnych - w stycznia 2017 r. został ogłoszony projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ten fundamentalnie i wbrew Konstytucji zmienia materię ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi do upolitycznienia Rady oraz pozbawia organy samorządu sędziowskiego realnego wpływu na proces wyboru kandydatów na sędziów. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the first year of the Law and Justice Party's (Prawo i Sprawiedliwość) government which has implemented many changes in the system of justice in Poland by virtue of ordinary acts of parliament. Some of the measures taken by the government were aimed at increasing the competences of the executive powers over the judiciary by a reference to a preferential interpretation of the existing regulations, whereas others focused on the implementation of changes in the legislative. While there are no doubts that the system of justice needs modifications to increase the efficiency of courts, most changes currently implemented or planned to be implemented raise serious concerns among the judges. In 2016, the ruling party aimed first at subordinating or paralysing the work of the Constitutional Tribunal; later it went on to implement changes in the Prosecutor's Office with a view of making it politically dependent, increasing at the same time the competences of the executive, by, among other things, new legislative solutions. In January 2017 a draft of an act of parliament to amend the National Chamber of the Judiciary was announced. If implemented it will bring about fundamental and unconstitutional changes to the political system of the Republic of Poland and will politicise the Council, depriving self-governing judiciary bodies of the actual say in the process of identifying candidates for judicial appointments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Zoll, Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
  2. D. Zawistowski, Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 2.
  3. H. Suchocka, Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
  4. J. Stępień, Rewolucja - świadoma czy nieświadoma, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
  5. M. Safjan, Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja - ostatni środek obrony przed polityką, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
  6. W. Łączkowski, Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu