BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Druszcz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego
Digitisation of Banking Products as a Strategic Objective for the Banking Sector Participants
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 1, s. 237-250, rys., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Digitalizacja, Produkty bankowe, Technologie cyfrowe, Orientacja na klienta, Innowacje, Strategia banku
Digitizing, Bank product, Digital technologies, Costumer orientation, Innovations, Banking strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza aktualny dla sektora bankowego problem, jakim jest transformacja cyfrowa działalności, zarówno wewnątrz banku, jak i na zewnątrz. Ewolucja społeczeństwa spowodowana wprowadzeniem Internetu do niemalże wszystkich sfer życia człowieka, wymusza na bankach automatyzację i cyfryzację wszystkich procesów i produktów bankowych tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego klienta. Banki mają więc za zadanie przeformułowanie aktualnych strategii na nowe, takie które w centrum będą stawiać klienta i jego upodobania. W artykule rozważa się, jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem bankowym oraz przedstawia możliwe skutki braku dostosowania się banków do oczekiwań klientów. (abstrakt oryginalny)

The article tackles one of the main current objectives of the banking sector nowadays, which is digital transformation of banks' activity, both internal and external. The evolution of society resulting from the introduction of the Internet to almost all areas of human life forces banks to automate and digitise all the processes and banking products in order to meet the demands of the modern customer. Therefore, banks have to reformulate their current strategies and focus on clients and their preferences, who should become the centre of attention. The article considers the challenges which the Polish banking sector is facing and identifies the possible consequences of the failure to adjust the banks to customer expectations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Cavoukian, Mobile Near Field Communications (NFC). "Tap 'n Go". Keep it Secure & Private, https://www.ipc.on.ca/images/Resources/mobile-nfc.pdf [dostęp: 4.07.2016].
 2. A. Pyka, A. Sieradz, Bank detaliczny ery "Digital", w: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk 2015.
 3. AT Kearney, Going Digital: The Banking Transformation Road Map, https://www.atkearney.com/documents/10192/5264096/Going+Digital+-+The+Banking+Transformation+Road+Map.pdf/60705e64-94bc-44e8-9417-652ab318b233 [dostęp: 6.07.2016].
 4. B. Nocoń, B. Zborowski, Bankowość mobilna i płatności mobilne, w: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania informatyki bankowej, EKF, Gdańsk 2015.
 5. D. Baran, Internet w Polsce, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/667/DBaran_Internet%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [dostęp: 4.07.2016].
 6. Deloitte, Wizja banku przyszłości w rzeczywistości digital, Warsztat z Deloitte z 27 kwietnia 2016 r. (materiał nieopublikowany).
 7. H. Mintzberg, The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, http://www.milesazachary.com/MGT%204380%20Sp%202012/Mintzberg,%20H.,%201987.%20The%20Strategy%20Concept%20I-Five%20Ps%20for%20Strategy.pdf [dostęp: 17.12.2016].
 8. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US42060116 [dostęp: 6.07.2016].
 9. https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/ [dostęp: 6.07.2016].
 10. J. Radkowska, Marketing w działalności przedsiębiorstw, w: eadem, K. Radkowski, D. Sobotkiewicz, Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Legnica 2009.
 11. K. Firlej, P. Trzepałka, Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych XXI w., "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 17, 2015, z. 5.
 12. M. Sławińska, Istota i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje - strategie - trendy, Wyd. UEP, Poznań 2015.
 13. McKinsey&Company, Strategic choices for banks in the digital age, http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age [dostęp: 8.07.2016].
 14. P. Kotler et al., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 15. PwC, Retail Banking 2020. Evolution or Revolution?, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf [dostęp: 8.07.2016].
 16. PwC, The new digital tipping point, https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/publications/assets/pdf/pwc-new-digital-tipping-point.pdf [dostęp: 16.12.2016].
 17. R. Repetowski, Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji, http://www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/pdf/ptg12/reptowski12.pdf [dostęp: 4.07.2016].
 18. T. Woszczyński, Z. Marcinkowski, M. Sudoł, Raport biometryczny 2.0. Bankowość biometryczna, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/Raport_Biometryczny_2.0_strona_FTB.pdf [dostęp: 18.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.1.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu