BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyjko Cezary Tomasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Konkluzje polskiej prezydencji : perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach partnerstwa wschodniego
Conclusions of Poland's EU Presidency : Perspectives of Educational Mobility Flows in the Eastern Partnership Countries
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2012, nr 9, s. 279-291, rys., tab., przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Prezydencja w Unii Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie, Integracja gospodarcza
Presidency of the European Union, Eastern Partnership (EaP), Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wschodnie partnerstwo daje krajom partnerskim szansę dokonać strategicznego wyboru, czy chcą proeuropejskiej orientacji. Wschodnie partnerstwo jest historyczną szansą dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po raz pierwszy krajom wschodniej Europy łącznie z południowym Kaukazem została zaoferowana szansa na integrację polityczną i ekonomiczną z Unią Europejską. Niezależnie od tego, czy nasi partnerzy są zainteresowani pełnym członkostwem, czy tylko ścisłą współpracą.

Eastern Partnership gives partner countries the chance to make a strategic choice - whether they want a pro-European orientation. Eastern Partnership is a historic opportunity for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. For the first time, countries of Eastern Europe, including of the South Caucasus, have been offered a chance to integrate politically and economically with the European Union. Irrespective of whether our partners are interested in full membership or just close cooperation, they can count on EU support in launching far-reaching reforms. Previously, only countries applying for EU membership could have counted on such massive assistance. One of the most important purposes of the publication is to have a comprehensive presentation of the existing opportunities to support mobility, both through the EU programs as well as through new initiatives. The debates on future possibilities will contribute to the general debate on the shape of the new generation of EU programmes in the New Financial Perspective 2014-2020.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Smoleń, wystąpienie na konferencji "Wschodni Wymiar Mobilności", 6-7.07.2011r., Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  2. http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1324_en.htm (dostęp z dnia 10.11.2011r.)
  3. http:// serwisy. gazetaprawna.pl/ prezydencja/ artykuly/ 559680, reforma_ europejskich_ uniwersytetow_tematem_konferencji_w_sopocie.html (dostęp z dnia 10.11.2011r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu