BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałmużna Irena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Standaryzacja pracy - czy należy wciąż zwracać na nią uwagę?
Standardization of Work - Should You Still Pay Attention to It?
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 73-86, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Standaryzacja, Praca, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Standardization, Labour, Enterprises, Small business, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena stopnia wykorzystania standaryzacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Mając na uwadze to, że standaryzacja jest podstawą wdrażania filozofii lean management, zatem niniejsze badania powinny odpowiedzieć na pytanie: czy istnieją różnice w przygotowaniu przedsiębiorstw sektora MSP oraz dużych firm we wdrażaniu współczesnego podejścia doskonalenia procesów. Drugim aspektem tej pracy będzie wskazanie wytycznych dotyczących ukierunkowania obu grup przedsiębiorstw w podnoszeniu standardów realizowanych przez nie procesów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the degree of utilization of standardization in enterprises in the Lodz region. Bearing in mind that standardization is the basis for the implementation of the lean management philosophy, this study should address the question of whether there is a difference in the preparation of SMEs and large companies in the implementation of a modern approach to process improvement. The second aspect of this work will be to identify guidelines for targeting both groups of companies in raising the standards of their processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz L.: Dylematy standaryzacji procesów w innowacyjnych organizacjach, ss. 523-532; www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/.../t1_0523.pdf; dostęp z dnia 15.10.2016.
 2. Durlik I.: Inżyniera zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych (cz. 1), Placet, Warszawa 2007.
 3. Dz.U.2002.169.1386 - ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji.
 4. Fertsch M.: Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją, [w:] Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, M. Fertsch, P. Cyplik, Ł. Hadaś (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, ss. 11-55.
 5. Jałmużna I., Chądzyńska E., Gajowiak M.: Zastosowanie 5S w procesach szycia - studium przypadku, [w:] red. Pujer K., Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju, Exante, Wrocław 2016, ss. 243-259.
 6. Jałmużna I., Stroynowska E., Wilczyńska K., Wilińska A.: Narzędzie programu Excel do zwiększenia efektywności ogniwa łańcucha dostaw na przykładzie firmy z sektora MSP, [w:] Grądzki R., Sekieta M., Zarządzanie procesami logistycznymi, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012; ISBN: 978-83- 7283-501-7; ss. 101-122.
 7. Jałmużna I., Szkopiński D.: Innowacja procesowa - Studium przypadku, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014; ss. 43-62.
 8. Klaus W.: Standaryzacja w zarządzaniu jakością usług prawnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11/2013, s. 93-112.
 9. Kolińska K., Koliński A.: Zastosowanie standaryzacji pracy w celu poprawy efektywności produkcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i zarządzanie, nr 61; 2013, ss. 61-72.
 10. Kozieradzka A., Krupa A.: Wdrażanie standaryzacji pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 2009, nr 1, ss. 38-50.
 11. Lewandowski J.: Zarządzanie jakością - jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, Markus 1998.
 12. Likier J.K.: Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa, 2005.
 13. Łunarski J.: Normalizacja i standaryzacja, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014.
 14. Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Standaryzacja na hali produkcyjnej; ProdPublishing; Wrocław 2010.
 16. Tabor M.: Standaryzacja dokumentów elektronicznych wytwarzanych w podmiotach publicznych, Elektroniczna administracja, wrzesień-październik 2007, ss. 42-45.
 17. Wiatrowski Z.: Rzeczywiste i urojone problemy standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego (w obszarze nauk pedagogicznych), Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia; Vol. XXVI, 1-2; SECTIO J; 2013; ss. 35-44.
 18. Standaryzacja (statystyka) - Wikipedia, wolna encyklopedia.
 19. Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2008.
 20. Strojny Sz.: Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obsługi klienta, Log Forum; Vol. 4, No. 1, 2008; www.logforum.net
 21. Trocki M.: Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 22. https://mfiles.pl/pl/index.php/Standaryzacja_15.10.2016
 23. http://lean.org.pl/standaryzacja-pracy-czym-jest-i-jakie-sa-korzysci-z-jejstosowania- cz-13/_12.01.2013
 24. http://3sektor.org.pl/standardy-w-teorii/37-standaryzacja-jakosciowa-iso-iso- 26000.html_10.09.2016
 25. http://www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/2229-iso-26000-tresc-standarduprzyjeta_ 16.09.2016
 26. http://www.nazdrowie.pl/artykul/standaryzacja-w-medycynie_15.10.2016
 27. http://www.staworzynski.com/artykuly/standaryzacja_15.09.2016
 28. http://www.abmmedia.com.pl/index.php/content/view/slug/standaryzacja-danychgwarancja- jakosci_22.10.2016
 29. http://www.eplan.pl/pl/uslugi/doradztwo-procesowe/standaryzacja/_16.10.2016
 30. www.sepapolska.pl_23.10.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu