BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszkiewicz Berenika (Politechnika Łódzka), Staniec Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ efektu stycznia na WIG20
Influence of January Effect on WIG20
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 87-96, wykres, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Giełda, Wyniki badań, Stopa zwrotu
Warsaw Stock Exchange Index, Stock exchange, Research results, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie dziennych notowań, wykorzystując zwykłą stopę zwrotu. Z przeprowadzonego badania wynika, że od roku 2007 efekt stycznia wystąpił na giełdzie jeden raz - w roku 2012. Wyniki mogą mieć praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to verify the impact of the January effect on the instruments on the Stock Exchange in Warsaw. To carry out the study calculated the average monthly returns of companies included in index WIG20 for the period from January 2007 to December 2015. The calculations were based on daily quotations of selected indices, using a simple rate of return. A study shows that since 2007, the January effect has occurred in the stock market, once in 2012. Conclusions from the analysis of the results can be practically applied in making investment decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 171.
  2. De Bondt W., Thaler R.: Does the Stock Market Overreact? "Journal of Finance" 1985, Vol. 40.
  3. Karaszkiewicz B.: Wpływ czynników behawioralnych na ceny rynkowych instrumentów finansowych, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Iwony Staniec na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2016 roku.
  4. Olsen K.R.: Behavioral finance and it' s implications for stock price volatility, "Financial Analysts Journal", 1998, Vol. 54, No. 2.
  5. Ślepaczuk R.: Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "e-Finanse" 2006, nr 1.
  6. Szyszka A.: Efektywność rynku kapitałowego, a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 12.
  7. Szyszka A.: Finanse behawioralne Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu