BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Informacja w przestrzeni publicznej a zjawisko korupcji i jego postrzeganie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 116-124, wykr.
Słowa kluczowe
Public relations, Przestrzeń publiczna, Informacja, Korupcja
Public relations, Public space, Information, Corruption
Abstrakt
Podrozdział Renaty Maćkowskiej poświęcony jest odpowiedzialności instytucji publicznej. Powszechny dostęp do danych, wynikający ze współczesnych możliwości technologicznych, ale także z prawa do dostępu do informacji publicznych, nakłada na organizacje, a szczególnie instytucje publiczne, nowe obowiązki oraz równoczesną odpowiedzialność za przepływ informacji. Tzw. przecieki danych, w tym nielegalne podsłuchy, są współcześnie niezaprzeczalnym elementem życia publicznego, co sprawia, że mają znaczący wpływ na jakość dyskursu publicznego. Ważnym aspektem odpowiedzialności instytucji publicznej, dostrzeganym zarówno w sferze ocen wewnętrznych, jak i społecznych, jest - jak pisze autorka - odpowiedzialność za przekazywanie informacji i organizowanie procesu komunikowania. Public relations jako funkcja zarządzania, służąca właściwemu komunikowaniu się, musi uwzględniać znajomość i zastosowanie w praktyce regulacji prawnych i etycznych - zagadnienie to podjęto w niniejszym podrozdziale. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Oleński J. (2003): Ekonomika Informacji. Metody. PWE, Warszawa.
  2. Jasińska M., Kurpisz A. (2001): Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji. Fundacja Batorego, Warszawa.
  3. Gilowska Z. et al. (2002): Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP. "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
  4. Trutkowski C., red. (2006): Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa.
  5. Stec M., Bandarzewski K. (2009): Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu