BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polok Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Put Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Etyczny pracownik PR w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations w perspektywie naukowej, 2016, s. 139-155, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Public relations, Etyka zawodowa, Kwestionariusze, Badania sondażowe
Public relations, Professional ethics, Questionnaire, Survey research
Abstrakt
Podrozdział stanowi dowód swoistego rozchodzenia się teorii i praktyki, tym razem widocznego w opinii respondentów. Autorzy - ks. Grzegorz Polok i Agnieszka Put - przeprowadzili badania, których celem było poznanie opinii studentów na temat istotnych cech, jakimi powinien charakteryzować się pracownik odpowiedzialny za działalność PR. W efekcie analiz, zrealizowanych w formie studiów literaturowych i empirycznych, autorzy opracowali sylwetkę etycznego pracownika public relations. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski P., Kot W. (2002): Media Relations, budowanie reputacji firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 2. Antoszkiewicz J.D. (1997): Firma wobec zagrożeń, identyfikacja problemów. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 3. Budzyński W. (2002): Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie, efekty. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 4. Budzyński W. (2006): Public Relations, zarządzanie reputacją firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 5. Cenker E.M. (2000): Public relations. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 6. Cerowska G. (2008): Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, www.info-pr.pl [dostęp: 1.12.2008].
 7. Cerowska G. (2008): Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations, www.info-pr.pl [dostęp: 22.12.2008].
 8. Cerowska G. (2009): Karta Rzymska, www.info-pr.pl [dostęp: 30.01.2009].
 9. Chyssides G.D. (1999): Wprowadzenie do etyki biznesu. PWN, Warszawa.
 10. Dyoniziak R. (1997): Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Universitas, Kraków.
 11. Goban-Klas T. (1999): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa.
 12. Goban-Klas T. (1999): Public Relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Business Press, Warszawa.
 13. Gruszczyński L. (2002): Elementy metod i technik badań socjologicznych. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.
 14. Gruszczyński L. (2003): Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 15. Hope E. (2009): Etyczne dylematy PR-owca, http://www.epr.pl/etyczne-dylematy-pr-owca,etyka-pr, 1024,1.html [dostęp: 19.05.2009].
 16. Jackson J. (1999): Biznes i moralność. PWN, Warszawa.
 17. Kostyła J. (2002): Pozorowane relacje. "Businessman - Rynek Reklamy", nr 1.
 18. Kotler Ph. (1984): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 19. Kupiec L., Augustyn A. (2004): Public Relations. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 20. Penc J. (1994): Strategie zarządzania. Placet, Warszawa.
 21. Pietrzkiewicz T. (1995): Etyka zarządzania działalnością gospodarczą. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 22. Polok G. (2011): Istota public relations w świadomości studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań. W: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 23. Rozwadowska B. (2002): Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 24. Sareło Z. (2000): Media w służbie osoby. Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 25. Seitel F.P. (2003): Public relations w praktyce. Felberg, Warszawa.
 26. Skowron S. (2006): Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. W: Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Smektała T. (2001): Public Relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Astrum, Wrocław.
 28. Wojcik K. (2001): Public Relations od A do Z. Placet, Warszawa.
 29. Zbiegień-Maciąg L. (1995): Specjalista od kariery. "Personel", nr 18.
 30. Zemler Z. (1992): Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu