BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakosz Mieczysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Możliwe zastosowania założeń teorii wymiany w procesie motywowania pracowników i szacowania ich strategii zachowań
Possible Applications of Social Exchange Theory in the Process of Employees Motivation and Estimation of Behavioural Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 125-136, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacje, Organizacja
Motivating employees, Human Resources Management (HRM), Motivation, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka motywowania pracowników w zamian za oferowane przez pracodawcę korzyści pozostaje niezmiennie przedmiotem zainteresowania organizacji biznesowych. W artykule opisano problematykę motywowania pracowników w oparciu o teorie wymiany, które mogą mieć szerokie zastosowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Budowanie optymalnej strategii motywowania pracowników sprzyja zwiększaniu efektywności poszczególnych jednostek, tworzących kapitał firmy.(abstrakt oryginalny)

The issue of employees motivation in exchange for benefits offerd by employer is an invariable interest of buniess organizations. In the article was described problems of employees motivation based on social exchange theory, which could be widely used at the field of human resources management. Constructing of optimal empolyees motivation strategy is an advantage in efficiency increasing of different units creating the capital of the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Siewierski J.: Socjologia jako nauka o społeczeństwie, [w:] J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 24.
 2. Siewierski J.: Człowiek w gospodarce, [w:] Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008, s. 23.
 3. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s. 15.
 4. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012, s. 33.
 5. Towalski R.: Przedsiębiorstwo jako system społeczny, [w:] Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008, s. 205.
 6. Gitling M.: Człowiek w organizacji. Ludzie - struktury - organizacje, Difin, Warszawa 2013, s. 47.
 7. Walczak-Duraj D.: Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, s. 348.
 8. Homans G.: 1961, [za:] Tittenbrun J., Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 205.
 9. Robbins S.P.: Zasady zachowań w organizacjach, Zysk i S-ka, Poznań 2001, ss. 165-166.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J.: Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 111.
 11. Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 53.
 12. Walczak-Duraj D.: Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, ss. 51-53.
 13. Juchnowicz M.: Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji, [w:] Sajkiewicz A. (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, POLTEXT, Warszawa 2002, s. 122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu