BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Powojenna ewolucja polityki stabilizowania koniunktury
The Evolution of Postwar Stabilization Policy
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 9-41, bibliogr. 61 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Wspólna Polityka Monetarna, Polityka stabilizacyjna, Recesja gospodarcza
Fiscal policy, Common Monetary Policy, Stabilisation policy, Economic recession
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie dyskusji na temat polityki stabilizacyjnej jaka toczyła się w okresie poprzedzającym, a następnie już w czasie Wielkiej Recesji. W okresie poprzedzającym rozwój makroekonomii doprowadził do degradacji polityki fiskalnej i awansu polityki monetarnej. Zapanowała powszechna zgoda, że przeciwcykliczna dyskrecjonalna polityka fiskalna nie tylko nie przyczynia się do stabilizowania gospodarki, ale w pewnych sytuacjach może być wręcz destabilizująca. Niezależnie od tej zgody w obliczu Wielkiej Recesji doszło do dramatycznego wzrostu zainteresowania dyskrecjonalną polityką fiskalną. Wielka Recesja wyzwoliła reakcj ę polityki fiskalnej. Polityka fiskalna stała się narzędziem stymulowania gospodarki w warunkach niskiego popytu i niewysokich stóp procentowych oraz zagrożenia spadkiem cen. Kluczowym elementem polityki fiskalnej w okresie kryzysu finansowego było masowe wsparcie udzielone sektorowi finansowemu. W obliczu ostatniego kryzysu finansowego banki centralne odwołały się polityki niekonwencjonalnej. Sukcesy w zwalczaniu inflacji i w konsekwencji obniżenie przeciętnego poziomu nominalnych stóp procentowych zwiększyło prawdopodobieństwo sprowadzenia ich do zera. Jeżeli już do tego dojdzie banki nie będą mogły dłużej stymulować agregatowego popytu przez dalsze obniżanie stóp procentowych i muszą polegać na niestandardowych działaniach. Takie działania wymagaj ą wykorzystania dodatkowych instrumentów wychodzących poza tradycyjne narzędzia polityki monetarnej. Cele takich działań były zróżnicowane między krajami i służyły one między innymi dodatkowemu stymulowaniu gospodarki, wsparciu funkcjonowania rynku i oddziaływaniu na transgraniczne przepływy kapitału. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review discussion on stabilization policy before and during Great Recession. Developments in macroeconomics downgraded the role of fiscal policy and upgraded that of monetary policy. There was widespread agreement that discretionary "counter-cyclical" fiscal policy has not contributed to economic stability and may have actually been destabilizing. Despite this widespread agreement, there has recently been a dramatic revival of interest in discretionary fiscal policy. The "Great Recession," triggered a large-scale fiscal policy response. Discretionary fiscal policy provides a way to stimulate the economy when aggregate demand and interest rates are low and when prices are falling or may soon be falling. A key dimension of fiscal policy during the financial crisis was massive support for the banking system. In the face of the recent financial crisis, central banks introduced unconventional policy. The success in reducing inflation and, consequently, the average level of nominal interest rates has increased the likelihood that the nominal policy interest rate may become constrained by the zero lower bound. When that happens, a central bank can no longer stimulate aggregate demand by further interest-rate reductions and must rely on "non-standard" policy alternatives. Such actions attempt to exploit additional instruments of central bank policy that go beyond the traditional monetary policy instrument. The objectives of these measures have varied across countries: offering additional stimulus to the economy; supporting market functioning; and managing cross-border capital flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Airaudo M., Bossi L., Trickle-Down Consumption, Monetary Policy, and Ineąuality, http: //www.cepweb. org/wp -content/uploads/2014/04/CEP_Atlanta_F ed_Airaudo. pdf
 2. Auerbach A. J., Implementing the New Fiscal Policy Activism, "American Economic Review" 2009, no. 2.
 3. Auerbach A. J., The Fall and Rise of Keynesian Fiscal Policy, "Asian Economic Policy Review" 2012, no. 2.
 4. Barro R. J., Are Government Bonds Net Wealth?,"Journal of Political Economy" 1974, no. 6.
 5. Bernanke B. S., Monetary Policy and the Global Economy, Public Discussion in Association with the Bank of England, London School of Economics, London, United Kingdom, 2013 March 25, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20130325a.htm (6.06.2015).
 6. Bernanke B. S., The Economic Outlook and Monetary Policy, Jackson Hole, Wyoming, 2010.
 7. Bernanke B., Gertler M., Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations, "American Economic Review" 1989, no. 1.
 8. Bernanke B. S., Reinhart V. R., ConductingMonetary Policy at Very Low Short-Term Interest Rates, "American Economic Review" 2004, no. 2.
 9. Bernanke B. S., Reinhart V. R., Sack B. P., Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, "Brookings Papers on Economic Activity" 2004, no. 2.
 10. Brainard W. C.,. Uncertainty and the Effectiveness of Policy, "American Economic Review" 1967, no. 2.
 11. Buiter W. H., Tobin J., Fiscal Policy and Monetary Policies, Capital Formation, and Economic Activity, "Cowles Foundation Discussion Paper" 1978, no. 512.
 12. Cespedes L. F., Chang R., Garcia-Cicco J., Heterodox Central Banking, w: Monetary Policy Under Financial Turbulence, ed. L. F. Cespedes, R. Chang, D. Saravia, Central Bank of Chile, Santiago 2011.
 13. Coibion O., Gorodnichenko Y., Kueng L., Silvia J., Innocent Bystanders? Monetary Policy andInequality in the U.S. "NBER Working Paper" 2012, no. 18170.
 14. Córdoba de G. F., Kehoe T. J., The Current Financial Crisis: What Should We Learn from the Great Depressions of the Twentieth Century?, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report" 2009, no. 421.
 15. Demirguc-Kunt A., Detragiache E., The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries, "IMF Staff Papers" 1998, no. 1.
 16. Dewatripont M, Portes R, Macroeconomic Stability and Financial Regulation: Key Issues for the G20, http://www.voxeu.org/reports/G20_ebook.pdf
 17. Dornbusch R., Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy" 1976, no. 6.
 18. Eichenbaum M., Some Thoughts on Practical Stabilization Policy, "American Economic Review" 1997, no. 2.
 19. Elmendorf D. W., Furman J., If, When, How: A Primer on Fiscal Stimulus, The Hamilton Project Strategy Paper, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/1/10 fiscal sti mulus elmendorf furman/0110_fiscal_stimulus_elmendorf_furman (dostęp 24 kwietnia 2016 r.).
 20. Feldstein M., The Role for Discretionary Fiscal Policy in a Low Interest Rate Environment, "NBER Working Paper" 2002, no. 9203.
 21. Fiscal Implications of the Global Economic and Financial Crisis, "IMF Staff Position Note",2009, no. SPN/09/13.
 22. Frankel J. A., Expectations and Commodity Price Dynamics: The OvershootingModel, "American Journal of Agricultural Economics" 1986, no. 2.
 23. Global Economic Policies and Prospects, Note by the Staff of the IMF Group of Twenty Meeting of the Ministers and Central Bank Governors, London, March 1314, 2009.
 24. Global Impact and Challenges of Unconventional Monetary Policy, "IMF Policy Paper", October 2013.
 25. Higgs R., Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940s, "Journal of Economic History" 1992, no. 1.
 26. Horton M., Kumar M., Mauro P., The State of Public Finances: A Cross-Country Fiscal Monitor, "IMF Staff Position Note" 2009, no. SPN/09/21.
 27. Ishi K., Stone M., Yahoue E., Unconventional Central Bank Measures for Emerging Economies, "IMF Working Paper" 2009, no. 09/226.
 28. Kollmann W. R., Jan in't Veld J., Fiscal Policy in a Financial Crisis: Standard Policy versus Bank Rescue Measures, "American Economic Review" 2012, May.
 29. Leeper E. M., Walker T. B., Yang S., Government Investment and Fiscal Stimulus in the Short andLong Runs, "Journal of Monetary Economics" 2010, no.8.
 30. Lenza M., Pill H., Reichlin L., Monetary Policy in Exceptional Times, "ECB Working Paper Series" 2010, no. 1253.
 31. Mackenzie G. A., Stella P., Quasi-Fiscal Operations of Public Financial Institutions, "IMF Occasional Paper" 1996, no. 142.
 32. Minegishi M., Cournede B., Monetary Policy Responses to the Crisis and Exit Strategies, "OECD Economics Department Working Papers" 2010, no. 753.
 33. Miron J. A., Bailout or Bankruptcy?, "Cato Journal" 2009, no. 1.
 34. Mishkin F. S., Is Monetary Policy Effective During Financial Crises?, "American Economic Review" 2009, no. 2.
 35. Montecino J. A., Epstein G., Have Large Scale Asset Purchases Increased Bank Profits?, "Political Economy Research Institute Working Paper" 2014, no. 5.
 36. Mortimer-Lee P., The Effects and Risks of Quantitative Easing, "Journal of Risk Management in Financial Institutions" 2012, no. 4.
 37. Mountford A., Uhlig H., What Are the Effects of Fiscal Policy Shocks?, "Journal of Applied Econometrics" 2009, no. 6.
 38. Neary J. P., Stiglitz J. E., Towards Reconstruction of a Keynesian Economics: Expectation and Constrained Equilibria, "Quaterly Journal of Economics" 1983, Supplement.
 39. O'Driscoll G. P. Jr., Money and the Present Crisis, "Cato Journal" 2009, no. 1.
 40. OECD Economic Outlook. Interim Report, March 2009.
 41. Palley T. I., Quantitative Easing: A Keynesian Critique, "Investigación Económica" julio-septiembre.
 42. Park G., Central Banks Quasi-Fiscal Policies and Inflation, "IMF Working Paper" no. WP/12/14.
 43. Public Finances in EMU, "European Economy" 2009, no. 5.
 44. Qianying Ch., Filardo A., He D., Zhu F., International Spillovers of Central Bank Balance Sheet Policies, "BIS Papers" 2012, no. 66.
 45. Reis R., Interpreting the Unconventional U.S. Monetary Policy of 2007-09, "Brookings Papers on Economic Activity" 2009, Fall.
 46. Report on the Troubled Asset Relief Program-May 2013, Congressional Budget Office, May 23, 2013.
 47. Rochet J-Ch., Tirole J., Interbank Lending and Systemie Risk, "Journal of Money, Credit and Banking" 1996, no. 4.
 48. Sargent T. J., Wallace N., Some Unpleasant Monetarist Arithmetie, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review" 1981, no. 1.
 49. Skidelsky R., Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 50. Smaghi L. B., Conventional and Uneonventional Monetary Policy, Keynote Lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April 2009.
 51. Summers L. H., Fiseal Stimulus Issues, Testimony before the House Budget Committee. Washington, January 29, 2008.
 52. Taylor J. B., Diseretion versus Policy Rules in Praetiee, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1993, no. 39.
 53. Taylor J. B., Reassessing Diseretionary Fiseal Poliey, "Journal of Economic Perspectives" 2000, no. 3.
 54. Taylor J. B., The Laek of an Empirieal Rationale for a Revival of Diseretionary Fiseal Policy, Annual Meeting of the American Economic Association Session January 4, 2008.
 55. Trichet J-C., Uneonventional Monetary Poliey Measures: Prineiples-Conditions- Raison d'~etre, "International Journal of Central Banking" 2013, January.
 56. The State of Publie Finanees: Outlook and Medium-Term Polieies After the 2008 Crisis, IMF Fiscal Affairs Department.
 57. Vale B., The Norwegian Banking Crisis. w: The Norwegian Banking Crisis red. T. G. Moe, J. A. Solheim, B. Vale, "Norges Bank Occasional Papers" 2004, no. 33.
 58. Will U.S. Quantitative Easing End Badly? https://www.amundismithbreeden.com/915700.pdf
 59. World Eeonomie Outlook, April 2009 Crisis and Recovery.
 60. World Eeonomie Outlook Oetober 2008. Finaneial Stress, Downturns, and Reeoveries, IMF,Washington DC 2008.
 61. 100th Annual Report, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington2013.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu