BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wielechowski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii
Brexit and United Kingdom Economic Situation
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Niepewność w gospodarce, Finanse publiczne, Brexit
Economic policy, Uncertainty in the economy, Public finance, Brexit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wyniku referendum z 23 czerwca 2016 r. dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na stan gospodarki i finansów tego kraju. Publikacja zawiera przegląd światowej literatury i prasy ekonomicznej odnoszących się do kwestii następstw decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu struktur unijnych. W artykule przedstawiono, że wynik referendum przyczynił się do wystąpienia rekordowych poziomów indeksu niepewności polityki gospodarczej (EPU) w Wielkiej Brytanii. Wysoki poziom niepewności ekonomicznej i finansowej wywarł w konsekwencji negatywny wpływ na kondycję brytyjskiej gospodarki. W artykule pokazano wpływ wyniku referendum na wartość brytyjskiej waluty, poziom podstawowych wskaźników makroekonomicznych, poziom aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym oraz sferę finansów publicznych. Kurs funta szterlinga w odniesieniu do dolara amerykańskiego i euro uległ silnej deprecjacji i spadł poniżej poziomów osiąganych w trakcie ataku spekulacyjnego przeprowadzonego przez George'a Sorosa w 1992 r., inwazji na Irak w 2003 r., czy kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Wynik referendum można łączyć ze wzrostem inflacji oraz spadkiem tempa wzrostu PKB. Wielka Brytania zdecydowała się na wprowadzenie bardziej ekspansywnej polityki monetarnej poprzez obniżenie poziomu bazowej stopy oraz rozszerzenie programu luzowania ilościowego. Poziom aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym uległ krótkookresowemu obniżeniu w konsekwencji wyniku referendum. Perspektywa Brexitu miała również negatywny wpływ na stan brytyjskich finansów publicznych. Wysokość prognozowanego ujemnego salda finansów publicznych w 2017 r. wzrosła o ponad 30 proc., a minister finansów zmuszony był odstąpić od realizacji ambitnego celu eliminacji deficytu budżetowego do roku fiskalnego 2019-2020. (abstrakt oryginalny)

On 23th June, 2016, British voters decided in a referendum to cut long-term relationship with the European Union. The aim of a paper is to present the impact of UK's Brexit vote on the British economy. The paper depicts review of international scientific literature and economic press concerning the vast range of issues affected by Brexit. It has been shown that the British referendum outcome caused the growth of uncertainty about economy of the United Kingdom. Economic Policy Uncertainty Index reached British record-high levels in post-referendum period. Growing economic and financial uncertainty had negative effects on British economic activity. The paper presents the impact of the referendum on British currency, fundamental macroeconomic indicators, economic activity in manufacturing, and public finance. It has been shown that, in post-referendum period, the pound sterling plunged the depths it had reached after the speculative attack on pound sterling led by George Soros in 1992, after invasion of Iraq in 2003 and during financial crisis in 2008-2009. British referendum outcome contributed also to inflation rate increase and GDP growth rate decrease. Thus, the United Kingdom decided to implement more expansionary monetary policy by cutting interest rates and increasing quantitative easing. As a result of the referendum, the level of economic activity in the manufacturing sector went shortly down. Britain's vote to leave the EU had also a negative impact on British public finances. The forecasted general government deficit in 2017 increased by more than 30 percent. Chancellor of the Exchequer was forced to abandon the ambitious goal of eliminating the negative balance by fiscal year 2019-2020. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austerity lite (2016). The Economist. October 8th-14th 2016, 12.
 2. Baker S., Bloom N., Davis S. (2015). Measuring Economic Policy Uncertainty. NBER Working Paper Series, 21633.
 3. Baker S., Bloom N., Davis S. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131 (4), 1593-1633.
 4. Bank of England. Monetary Policy Framework. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/framework/framework.aspx.
 5. Bank of England. Official Bank Rate History. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp.
 6. Bank of England. Quantitative easing and the Asset Purchase Facility. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/markets/Pages/apf/default.aspx.
 7. Bretz, R. J. (1990). Behind the Economic Indicators of the NAPM Report on Business. Business Economics, 25 (3), 42-48.
 8. Czech, K. (2016). Anomalia premii terminowej na rynku jena japońskiego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Economic Policy Uncertainty. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.policyuncertainty.com/methodology.html.
 10. Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecasts (2017), 358, February 2017. Pobrane 28 lutego 2017 r. z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/591911/Forecast_for_the_UK_Economy_Feb_2017.pdf.
 11. IHS Markit. Pobrane 10 lutego 2017 r. z http://www.markit.com/Product/PMI.
 12. Jehle, G.A., Reny P. J. (2000). Advanced Microeconomic Theory. Prentice Hall, New York.
 13. Kolba, P.M., Kotkowski, R. (2013). Wskaźniki cyklu koniunkturalnego a krótkookresowe prognozy polskiej produkcji przemysłowej. Oeconomia Copernicana, 3, 65-79.
 14. Krugman, P., Rogoff, K., Fischer, S., McDonough, W. (1999). Currency Crises. In: Feldstein M. International Capital Flows. University of Chicago Press, 421-466.
 15. May warned over 'hard Brexit' as Pound flash crash highlights fears (2016). Financial Times Weekend. Europe Edition. 08-09.10.2016, s. 1.
 16. Plakandaras, V., Gupta, R., Wohar, M. (2016). The Depreciation of the Pound Post-Brexit: Could it have been Predicted? University of Pretoria. Department of Economics Working Paper Series, 1-15.
 17. Schiereck, D., Kiesel, F., Kolaric, S. (2016). Brexit: (Not) another Lehman moment for banks? Finance Research Letters, 19, 291-297.
 18. Steinberg, J. (2017). Brexit and the Macroeconomic Impact of Trade Policy Uncertainty. Working Paper, University of Toronto.
 19. Theresa May kicks off Brexit. (2016). The Economist. Pobrane 2 lutego 2017 r. z: http://www.economist.com/news/britain/21708078-prime-minister-promises-invoke-article-50-end-marchjust-how-hard-brexit.
 20. Truman, E.M. (2002). Economic policy and exchange rate regimes: what have we learned in the ten years since Black Wednesday? London School of Economics.
 21. UK faces €20bn Brexit divorce bill in Brussels budget wrangle. (2016). Financial Times. European Edition. 13.10.2016, 1.
 22. Wielechowski, M., Czech, K. (2016). Brexit related uncertainty for United Kingdom economy. Acta Scientarum Polonorum, 15(4), 171-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu