BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Staniszewski Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie
Labor Productivity as a Premise to Restructure Employment in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 31-42, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Zmiany strukturalne, Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Zatrudnienie w rolnictwie
Structural changes, Agriculture, Agricultural restructuring, Employment in agricultural sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Poprawę wydajności pracy w rolnictwie można osiągnąć m.in. poprzez zmianę struktury (restrukturyzację) zatrudnienia, polegającą na zwiększaniu udziału typów produkcyjnych, gdzie czynnik jest wydajniej wykorzystywany. Dla poparcia tej tezy dokonano dekompozycji wzrostu wydajności pracy w rolnictwie krajów UE, w latach 2005-2013, z zastosowaniem metody shift-share. Wyniki badań wskazują, że większą dynamiką struktury zatrudnienia cechowały się nowe kraje członkowskie. Zmiany polegały głównie na spadku znaczenia produkcji mieszanej na rzecz upraw polowych. W krajach takich jak Litwa, Bułgaria, Cypr i Łotwa na znaczeniu zyskiwały typy produkcji o ponadprzeciętnej wydajności pracy. Ponadto na Łotwie i w Danii większe znaczenie w wykorzystaniu czynnika pracy zyskiwały typy gospodarstw cechujące się ponadprzeciętnym przyrostem wydajności pracy. Częstsze były jednak zmiany zachodzące w kierunku odwrotnym. (abstrakt oryginalny)

Improvement in agricultural labour productivity can be achieved, among others, by the change in the employment structure, based on increase in the share of types of farming, where labour productivity is higher. To support this thesis, decomposition of labour productivity growth in the agriculture sector of EU countries, in years 2005-2013 has been carried out, using the shift-share method. Research results shows that the new Member States are more dynamic in this respect. The changes mainly meant a switch from a mixed production to a field cropping. In countries such as Lithuania, Bulgaria, Cyprus and Latvia, the production in the farming types of above-average productivity was increasing. In Latvia and Denmark, the share of employment in sectors with higher productivity growth was increasing. However, changes in the opposite direction were more common. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blażejczyk-Majka, L., Kala, R. (2015). Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 5-15.
 2. Boehlje, M. (1999). Structural change in the agricultural industries: How do we measure, analyze and understand them? American Journal of Agricultural Economics 81(5), 1028-1041.
 3. Directorate-General for Internal Policies of the Union (2016). Research for Agri Committee - Structural Change in EU Farming: How Can The Cap Support a 21st Century European Model of Agriculture? Brusselss: European Parliament, Brusselss. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573428/ IPOL_ STU(2016)573428_EN.pdf.
 4. Fagerberg, J. (2000). Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. Structural Change and Economic Dynamics, 11(4), 393-411.
 5. Grodzicki, M. (2014). Sektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1(34), 35-50
 6. GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 7. IERiGŻ (2013), Typ rolniczy gospodarstw rolnych. Pobrane 3 marca 2017 z https://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/05/typy_rolnicze1.pdf
 8. Kuznets, S., (1979). Growth and structural shifts. W: Galenson, W. (red.), Economic Growth and Structural Change in Taiwan. The Postwar Experience of the Republic of China (s. 15-131). London: Cornell University Press.
 9. Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (2007). Conceptual Framework for Analysing Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods, Discussion paper, 113, Halle: IAMO. Pobrano z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28462/1/556634519.pdf
 10. Peneder, M. (2003). Industrial structure and aggregate growth. Structural Change and Economic Dynamics, 14(4), 427-448.
 11. Schmitt, G. (1990). Is Structural Change Really a Source of Economic Growth? The Case of Agriculture. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 146(3), 470-499.
 12. Tang, J. H., Lin, J. Y. (2010). Analysis on features of agricultural structure change and agricultural competitiveness in Hubei Province. Asian Agricultural Research, 2(5), 21-26.
 13. Timmer, M. P., Szirmai, A. (2000). Productivity growth in Asian manufacturing: the structural bonus hypothesis examined. Structural Change and Economic Dynamics, 11(4), 371-392.
 14. Tłuczak, A. (2016). Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union with Particular Emphasis on Poland and Latvia. Scientific Journal Problems of World Agriculture, 16(31)/4, 301-307.
 15. Vandermeulen, V., Mettepenningen, E., Calus, M. (2010). Sectoral mobility of production factors in agriculture and prediction for the future. Selected paper prepared for presentation at 114th EAAE seminar: Structural change in agriculture, Berlin, Germany, 15 - 16 April 2010, 1-28. Pobrano z: https://biblio.ugent.be/publication/2004968/file/2004983.pdf
 16. Zegar, J. (2009). Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wydawnictwo Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 17. Zimmermann, A., Heckelei, T., Domínguez, I. P. (2009). Modelling farm structural change for integrated ex-ante assessment: review of methods and determinants. Environmental Science & Policy, 12(5), 601-618.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu