BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000-2016
Monetary Policy in the Process of Implementing the Magic Triangle of Goals of Macroeconomic Stabilization Policy in Poland in the Years 2000-2016
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 5-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Cykl koniunkturalny, Inflacja, Polityka pieniężna, Polityka stabilizacyjna
Unemployment, Business cycles, Inflation, Monetary policy, Stabilisation policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, E51, E62
streszcz., summ.
Abstrakt
W ekonomii keynesowskiej przyjmuje się, że polityka stabilizacji makroekonomicznej dąży do realizacji trójkąta celów, tj. do osiągania szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, utrzymania równowagi na rynku pracy oraz stabilnej wartości pieniądza. Celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości i zakresu jednoczesnej realizacji celów stabilizacji makroekonomicznej oraz ocena skutków wykorzystania narzędzi pieniężnych w Polsce. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, omówiono cele stabilizacji makroekonomicznej oraz hipotetyczny wpływ narzędzi polityki pieniężnej na ich realizację. Część druga to empiryczna analiza roli instrumentów pieniężnych w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000-2016.(abstrakt oryginalny)

The Keynesian economics assumes that the policy of macroeconomic stabilization strives to accomplish the triangle of goals, i.e. to achieve a fast and sustainable economic growth, maintain the labour market equilibrium and a stable value of money. The aim of the article is a theoretical and empirical analysis of the possibilities and scope of a simultaneous accomplishment of macroeconomic stabilization goals and an assessment of the effects of applying the monetary instruments in Poland. The paper consists of two parts. The first, theoretical part discusses the goals of macroeconomic stabilization and a hypothetical infl uence which the instruments of monetary policy exert on their implementation. The second part is an empirical analysis of the role of monetary instruments in the stabilization of Poland's economy in the years 2000-2016.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk, R. (2004). Teoria i praktyka polityki antycyklicznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań.
 2. Bednarczyk, J.K. (1990). Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej. Warszawa: PWN.
 3. Biuletyn Statystyczny GUS (2002). Warszawa: GUS.
 4. Cassel, D., Thieme H.J. (1997). Einkommenspolitik Kritische Analyse eines umstrittenen stabilitätspolitischen Konzepts. Köln: Kiepenheure &Witsch.
 5. Despres, E., Friedman, M., Hart, A.G., Samuelson, P.A., Wallace, D.H. (1975). Problem niestabilności gospodarczej. W: Teoria i polityka koniunktury. Wybór tekstów. Warszawa: PWE.
 6. Drabowski, E. (1987). Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. Warszawa: PWN.
 7. Hübner, D. (1992). Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 8. Kołodko, G. (1993). Kwadratura pięciokątna. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext.
 9. Markowski, K. (1992). Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
 10. Mussel, G., Pätzold, J. (2008). Grundfragen der Wirtschaftspolitik. München: Verlag Franz Vahlen.
 11. Pätzold, J. (1991). Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Bern-Stuttgart: Paul Haupt Verlag.
 12. Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the of Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957. Economica, XXV (97-100).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu