BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot Agnieszka
Tytuł
Prokura łączna mieszana w zakładzie ubezpieczeń
A Joint Mixed Proxy in the Insurance Company
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 125-134, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Spółki akcyjne, Prawo ubezpieczeniowe, Rejestr przedsiębiorców
Insurance company, Joint stock companies, Insurance law, Register of companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że niedopuszczalne jest udzielenie prokury z zastrzeżeniem, iż prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Jednocześnie odmówiono możliwości wpisania prokury łącznej mieszanej do rejestru przedsiębiorców. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy prokura łączna mieszana może być wykorzystywana przez zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej oraz jakie konsekwencje w tym zakresie rodzi uchwała III CZP 34/14. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on the joint mixed proxy in the insurance company which acts as a joint stock company. The author explains what the joint mixed proxy is in Polish law and presents relations between the joint mixed representation and the joint mixed proxy. Moreover, a subject of analysis is the resolution of the Supreme Court of 30 January 2015, file No. III CZP 34/14, and the consequences of this resolution. The Supreme Court decided that the joint mixed proxy is inadmissible and, as a consequence, registration of this type of proxy in the National Court Registers is not allowed. The abovementioned problem is considered from the perspective of the insurance company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 380 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 1142 z późn. zm.).
 5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, OSNC 2015/7-8, poz. 80.
 6. Uchwała Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001/10, poz. 148.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r., V CK 76/04, OSNC 2005/10, poz. 175.
 8. Antoszek P., Prokura łączna niewłaściwa oraz reprezentacja mieszana w spółce kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 5.
 9. Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis r., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki r., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 10. Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1997.
 11. Jurcewicz W., O możliwości ustanowienia prokury niewłaściwej w spółce kapitałowej - glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Glosa" 2015, nr 4.
 12. Kaczmarek A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Radca Prawny" 2015, nr 3.
 13. Kamiński M., Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, "Rozprawy ubezpieczeniowe", nr 15/(2/2013).
 14. Kędzierski P., Prokura łączna "mieszana". Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 5.
 15. Kidyba A., Jeśli coś jest niewłaściwe, to nie może być prawidłowe. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Glosa" 2016, nr 1.
 16. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-633 k.s.h., Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 17. Koch A., [w:] Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013. Kozłowska-Chyła B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Radca Prawny" 2015, z. 23.
 18. Kozłowska-Chyła B., Reprezentacja łączna mieszana w spółce kapitałowej a problem prokury łącznej mieszanej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 5.
 19. Kuniewicz Z., Współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 6.
 20. Moskwa L., [w:] Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 21. Opalski A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015, nr 10.
 22. Opalski A., Wiśniewski A.W., Niedobrana para, czyli reprezentacja w spółkach, "Rzeczpospolita" 26.05.2016, [w:] http://archiwum.rp.pl/artykul/1277361-Niedobrana-para-czyli-reprezentacja- -w-spolkach.html [dostęp: 10.07.2016].
 23. Pabis R., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, r. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 24. Pazdan M., O rolach w jakich może występować prokurent przy dokonywaniu czynności prawnych, "Rejent" 2003, nr 12.
 25. Romanowski M., Prokura niewłaściwa jest jednak właściwa, "Rzeczpospolita" 9.02.2016, [w:] http://archiwum.rp.pl/artykul/1299784-Prokura-niewlasciwa-jest-jednak-wlasciwa.html [dostęp: 10.07.2016].
 26. Sołtysiński S., Albo zarząd, albo prokurent, "Rzeczpospolita" 2.02.2015, [w:] http://archiwum.rp.pl/ artykul/1267150-Albo-zarzad-albo-prokurent.html [dostęp: 10.07.2016].
 27. Sołtysiński S., Nieustające spory wokół uczestnictwa prokurenta w reprezentacji spółek kapitałowych: prokura łączna niewłaściwa i reprezentacja mieszana spółki, [w:] Usus Magister Est Optimus.
 28. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 29. Sołtysiński S., System prawa prywatnego, t. 17B: Prawo spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu