BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Bartłomiej (Lodz University of Technology)
Tytuł
An Innovative Platform Which Helps to Establish and to Extend University-Business Cooperation
Innowacyjna platforma pomagająca ustalić oraz rozszerzyć współpracę uniwersytecko-biznesową
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2017, z. 67, nr 1214, s. 165-173, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami
Cooperation, Teaching, Higher education, University-Business Cooperation (UBC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem braku współpracy uniwersyteckiej i biznesowej. Teoretyczną uwagę poświęcono definicji firmy E-Business - nauczaniu opartemu na problemach na Politechnice Łódzkiej oraz badaniu Unii Europejskiej poświęconemu instytucjom szkolnictwa wyższego i relacjach z firmą w Polsce. W artykule wprowadzono rozwiązanie poprawy komunikacji. Opisano innowacyjną platformę umieszczoną na stronie internetowej uczelni. Taka platforma pomoże nawiązać nowe relacje i rozszerzyć istniejące.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the issue of lack of university-business cooperation. Theoretical attention was put into E-Business definition, Problem Based Learning at Lodz University of Technology and European Union Research focused on higher education institution and company's relationship in Poland. In the article the solution for communication improvement was introduced. The innovative platform placed on a university website was described. Such platform will help to establish new relationships and extend existing ones.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Collin Combe: Introduction to E-business management and strategy, 2006, p. 1.
  2. The Ontario Government: How you can profit from e-business, 2013, p. 2.
  3. Dziennik Ustaw - Official Journal of Laws of 2005, No. 164, item 1365.
  4. Problem Based Learning http://www.ife.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki_publiczne/pbl/pbl-in-folder- 2013.pdf [access 20.10.2016].
  5. European Commission. Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the 'Europe 2020 strategy. Official Journal of the European Union (2011/C 70/01) 2013.
  6. OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. Benchmarking science-industry relationships. 2002 Access [20.102016].
  7. Bozeman B., Boardman C.: Academic Faculty in University Research Centers: Neither Capitalism's Slaves nor Teaching Fugitives. The Journal of Higher Education, 84(1),2013, pp. 88-120.
  8. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The dynamics of innovation: From National Systems and ''Mode 2'' to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 2000, pp. 109-123.
  9. Science-to-Business Marketing Research Centre. The State University Business Cooperation in Poland, 2013, p. 1-7.
  10. Eurostat Oslo Manual Guidelines for collecting and interpreting innovation data 3rd edition OECD, 2005, p. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu