BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krymarys Iwona (Manufaktura Biznesu)
Tytuł
Kooperencja agentów ubezpieczeniowych
The Coopetition of Insurance Agents
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 2, s. 135-144, tabl., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Agent ubezpieczeniowy, Konkurencja
Cooperation, Insurance agent, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono znaczenie zjawiska kooperencji pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi będącymi członkami grup. We wprowadzeniu i części pierwszej tekstu zaprezentowano charakterystykę pracy agentów ubezpieczeniowych oraz grup agentów ubezpieczeniowych, ich specyfikę i wspólne cechy. W kolejnym punkcie zostało omówione zagadnienie kooperencji - definicja terminu, charakterystyka, a także klasyfikacja w zależności od stopnia natężenia współpracy i konkurencji. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badania empirycznego dotyczącego kooperencji agentów ubezpieczeniowych przeprowadzonego wśród menedżerów sprzedaży jednego z zakładów ubezpieczeń w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the importance of coopetition between insurance agents who are group members. Firstly, the characteristics of the insurance agent's job is presented and a group of insurance agents is illustrated, their specificity and common features. Secondly, the issue of coopetition is discussed; the definition of the term, characteristics and classification depending on the extent of competition and cooperation. Thirdly, the results of empirical research concerning insurance agents' coopetition conducted between sales managers at one insurance company in Poland are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran R., Decyzje związane z dystrybucją, [w:] Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Garbarski L. [red.], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 2. Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J., Co-opetition dynamics - an outline for further inquiry, "Competitiveness Review: An International Business Journal" 2010, t. 20, nr 2.
 3. Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" 2000, t. 29, nr 5.
 4. Bleich D., Jin Y., Russell D.T., An Empirical Investigation into Undergraduate Student Career Interest in Being an Insurance Agent, "CPCU eJournal" 2012, t. 65, nr 1.
 5. Brandenburger A., Nalebuff B., Co-opetition, Doubleday, New York 1996.
 6. Chang H., Integrating the Role of Sales Agent into the Branding Model in the Insurance Industry, "The Journal of American Academy of Business, Cambridge" 2006, t. 8, nr 2.
 7. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw a cykl życia sektora, "Studia i prace kolegium zarządzania i finansów" 2008, t. 90.
 8. Czakon W., Mucha-Kuś K., Rogalski M., Coopetition Research Landscape - a Systematic Literature Review 1997-2010, "Journal of Economics & Management" 2014, t. 17.
 9. Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 10. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Leary P.F.O., Quinlan T.J., Richards R.L., Insurance Professionals' Perceptions of Continuing Education Requirements, "Journal of Insurance Regulation" 2011, t. 30.
 12. Luo Y., Toward coopetition within a multinational enterprise: a perspective from foreign subsidiaries, "Journal of World Business" 2005, t. 40, nr 1.
 13. Tsai W., Social Structure of "Coopetition" Within a Multiunit Organization: Coordination, Competition, and Intraorganizational Knowledge Sharing, "Organization Science" 2002, t. 13, nr 2.
 14. Yang B., Kim Y., McFarland R.G., Individual Differences and Sales Performance: A Distal-Proximal Mediation Model of Self-efficacy, Conscientiousness, and Extraversion, "Journal of Personal Selling and Sales Management" 2011, t. 31, nr 4.
 15. Zielińska-Kurpiel B., Zasady organizacji i funkcjonowania agenta jako kanału dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeń na życie w Polsce, "Studia i prace kolegium zarządzania i finansów" 2005, t. 59.
 16. Ustawa z 22 maja 2003 r o pośrednictwie ubezpieczeniowym. (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z póź n. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu