BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meladze Giorgi (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University), Loladze Nika (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)
Tytuł
Population Changes and Characteristics of Demographic Processes in Tbilisi
Zmiany liczby ludności i charakter procesów demograficznych w Tbilisi
Źródło
Space - Society - Economy, 2017, nr 19, s. 87-103, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Urban development in Poland and Georgia - chosen aspects : Rozwój miast w Polsce i Gruzji - wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Płodność, Model płodności, Migracja, Migracja ludności, Ludność, Procesy ludnościowe, Warunki życia ludności
Fertility, Fertility model, Migration, Population migration, Population, Population processes, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tbilisi, Gruzja
Georgia
Abstrakt
Na początku lat 90. XX wieku w Gruzji miało miejsce natychmiastowe zakończenie wieloletnich stosunków gospodarczych ze Związkiem Radzieckim. Dodatkowo konflikty zbrojne w Abchazji i Osetii Północnej doprowadziły do kryzysu społeczno-gospodarczego i politycznego w Gruzji. Wszystkie te wydarzenia miały ogromny wpływ na procesy demograficzne w Tbilisi. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie głównych czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych dotyczących zmian demograficznych i procesów demograficznych w postsowieckiej Tbilisi. Dodatkowo autorzy przedstawili prognozy zmian liczby ludności w latach 2015-2030. (abstrakt oryginalny)

At the beginning of the 1990s, as a result of the dissolution of the Soviet Union, an instant termination of economic relations that had existed for dozens of years took place in Georgia. Along with the armed conflicts in the regions of Tskhinvali and Abkhazia it has led to a full-fledged socio-economic and political crisis in Georgia. These unordinary events have had a great influence on the demographic processes at hand in Tbilisi. This article aims to establish the effects of the main socio-economic and cultural factors on population change and demographic processes in post-Soviet Tbilisi and offers prognosis on population change according to low, medium and high estimates for 2015-2030. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archvadze J., 1997, Mosakhleobis sashemosavlo da qonebrivi diferentsiatsiis zogierti socialur-ekonomikuri aspekti tanamedrove saqartveloshi (Some Socio-Economic Aspects of Income and Property Differentiation in Contemporary Georgia), ,,Ekono-mika", 1-3: 89.
 2. Bekaia M., Tsuladze G., Gockadze Z., Meladze G., 1998, Family Crisis in Georgia and the Principle of Family Policy, Tbilisi: 1-28.
 3. Chikava L., 1997, Demografiuli vitarebis gamtsvaveba saqartveloshi da misi socialur-ekonomikuri aspektebi (Worsening of the Demographic Situation in Georgia and its Socioeconomic Aspects), Strategy of Socio-economic Transformation and Tactics in Transitional Period. Proceedings of the International Scientific Symposium, Tbilisi, 13-14 November: 25.
 4. Gachechiladze R., 1997, Mosakhleobis migratsia sakartveloshi da misi socialur-politikuri shedegebi (Population Migration in Georgia and its Socioeconomic Consequences), Tbilisi: 1-27.
 5. Gachechiladze R., 2011, Chemi XX saukune (My 20th Century), Vol. 2, Bakur Sukakauri Publishing, Tbilisi: 373.
 6. Kvasha A., 1992, Депопуляция и демографические волны (Depopulation and demo-graphic vawes), "Вестник статистики" (Vestnik statistiki), 1 (1): 10-15.
 7. Meladze G., 2002, Population Development in Georgia: Long-Term Perspective // Population Date Harmonization and Basic Demographic Time Series on Armenia, Azerbaijan and Georgia, Expert Meeting - Tallinn, May 9-12, 2002.
 8. Meladze G., Badurashvili I., Kapanadze E., 2008, Partniorstvo - Партнерство, брак и прекращение брака в Грузии (Partnership, Marriage and Dissolution of Marriage in Georgia), http://demoscope.ru/weekly/2008/0327/analit03.php.
 9. Meladze G., Tsuladze G., 1997, Saqartvelos mosakhleoba da demografiuli protsesebi (Population of Georgia and Demographic Processes), Tbilisi.
 10. National Strategy for the Development of Statistics in Georgia 2011-2014, 2011, National Statistics Office in Georgia, Tbilisi.
 11. Preston S.H., Heuveline P., Guillot M., 2001, Demography. Measuring and Modeling Population Processes, Oxford.
 12. Salukvadze J., Meladze G., 2014, Georgia: Migration, the Main Risk Towards a Sustainable Demographic Future // Discovering Migration Between Visegrad Countries and Eastern Partners, HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, Hungary: 1-150.
 13. Salukvadze J., Sichinava D., Gogishvili D., 2013, Socio-economic and Spatial factors of Alienation and Segregation of Internally Displaced Persons in the Cities of Georgia, [in:] Spatial Inequality and Cohesion, "Studia Regionalne", 38, Polish Academy of Sciences, Warsaw: 45-60.
 14. Sapatriarqos Utskhebani (Gazette of the Patriarchate), 42 (195), 18-24 October, 2002.
 15. Sakartvelos mosakhleobis 2002 tslis pirveli erovnuli sakhoveltao agtseris shedegebi (Results of the First National General Census of the Georgian Population in 2002), 2004, IV, Tbilisi: 1-68.
 16. Tsuladze G., Meladze G., 1998, Demographic Situation in Georgia in 1997, Publishing House "Pako", Tbilisi.
 17. Vishnevsky A., 1977, Differenciacija rojdaemosti po tipam poselenii // Skolko detei budet v sovetskoi semje? (Differentiation of Fertility by Type of Settlements) // How Many Children Will be in the Soviet Family?), Мoscow: 1-76.
 18. Yeganian R., Badurashvili I., Andreev E., Mesle F., Shkolnikov V., Vallin J., 2001, Life Expectancy in Two Caucasian Countries, "Demographic Research", 5: 217-244.
 19. http://www.unstats.un.org/unsd/snaama/resCountry.asp.
 20. http://demoscope.ru/weekly/app/app4013.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.19.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu