BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań - doświadczenia rynków zagranicznych
Evolution of Critical Illness Insurance Product Design According to the International Experience
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 2, s. 161-175, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Rynek ubezpieczeniowy, Choroby, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia
Health care insurance, Insurance market, Illness, Insurance services, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubezpieczenie poważnych zachorowań zostało wprowadzone do światowego obrotu w 1983 r. w Republice Południowej Afryki. Od tego czasu stało się standardowym produktem w ofercie ubezpieczycieli na wielu rynkach zagranicznych, która na przestrzeni lat ulegała znacznym przeobrażaniem w stosunku do pierwowzoru. W piśmiennictwie naukowym ubezpieczenie poważnych zachorowań jest przedmiotem analiz przede wszystkim w kontekście aktuarialnym oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Publikacje dotyczące konstrukcji produktu mają zwykle charakter raportów i doniesień branżowych, przygotowywanych w dużej mierze przez pracowników międzynarodowych firm reasekuracyjnych. W artykule zaprezentowano ewolucję ubezpieczenia poważnych zachorowań. Za przedmiot badania przyjęto ubezpieczenie traktowane w kategoriach produktu ubezpieczenia. Zakres terytorialny prowadzonej analizy odnosi się przede wszystkim do tych rynków zagranicznych, których doświadczenia uznawane są za ważne dla rozwoju przedmiotowego ubezpieczenia. Wskazane w pracy kierunki rozwoju produktu stanowią uogólnienie dominujących tendencji. Analiza przebiegu procesów ewolucyjnych na poszczególnych rynkach zagranicznych mogłaby prowadzić do nieco odmiennych szczegółowych wniosków. (abstrakt oryginalny)

The first critical illness insurance was sold in South Africa in 1983. Since that time, it has become a standard insurance cover offered in many markets around the world. Over the years the critical illness insurance product has been developed and redesigned. The scientific literature which deals with critical illness insurance focuses mainly on its actuarial and underwriting aspects. Other issues like the product design and market development are discussed primarily in the industry reports that are usually prepared by the employees of international reinsurance companies. This paper presents the evolution of the critical illness cover from the product design point of view. The territorial scope of the analysis applies primarily to those international markets which have affected the development of critical illness insurance product significantly. An attempt is made to generalise the dimensions of the product development which have been identified as dominant. It means that the analysis of the evolution of the critical illness insurance conducted for each separate foreign market could result in differences in detailed findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Couchman, Protection Review Sales Indices, Protection Review 2015, http://protectionreview.co.uk/images/uploads/Chapter_AC_Sales_Indices_2015.pdf [dostęp: 27.01.2017].
 2. A. Dinani et al., Report of the Critical Illness Healthcare Study Group, The Staple Inn Actuarial Society, 14th March 2000.
 3. A.L. Mayerson, Introduction to insurance, The Macmillan Company, New York 1962.
 4. American Association for Critical Illness Insurance, http://www.criticalillnessinsuranceinfo.org/ [dostęp: 15.12.2016].
 5. C. Jewson, Critical Illness Insurance: An Introduction to Pricing, RGA, 22 October 2015.
 6. C. Kottoor, Critical illness insurance product innovations/challenges, Society of Actuaries, Health Meeting, Session: New Trends in Critical Illness Insurance Markets, June 15-17, 2015, Atlanta.
 7. C. Reynolds, CI Pricing Detectives, "PartnerReviews" 2016, March.
 8. C. Reynolds, Growth potential of critical illness insurance in Asia, "PartnerReviews" 2015, September.
 9. C. Reynolds, New-age critical illness insurance, "PartnerReviews" 2015, November; GeneralCologne Re.
 10. C. Reynolds, Product innovations in critical illness, 12th Geneva Association Health and Ageing Conference "Insuring Health Care for the Elderly in Asia", 16-17 November 2015, Singapore.
 11. C. Reynolds, Roots and developing structure of critical illness insurance, "PartnerReviews" 2015, July.
 12. Canadian Institute of Actuaries, Critically Canadian: Canadian Critical Illness Standalone Base Incidence Tables, July 2012.
 13. Canadian Life and Health Insurance Association, Canadian Life and Health Insurance Facts. Edition 2015, Toronto 2015.
 14. E. Stroiński, Ubezpieczenia na życie: teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
 15. Eurostat, Dane statystyczne dotyczące przyczyn zgonu, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics/pl [dostęp: 18.11.2016].
 16. GeneralCologne Re, Critical Illness Products in South Africa. An Overview, Presentation for the International Congress of Actuaries, Cancun 2002.
 17. HannoverRe, Tired benefit critical illness cover, "Information as of January" 2015.
 18. J. Xiang, W. Droste, Dread disease survey 2008-2012 - a snapshot, "Risk Insight" 2015, no. 4.
 19. K. de Braaf, Multiple critical illness benefits from market needs to product solution. Asia-Pacific experience, Newsletter SCOR Global Life 2013.
 20. K. Kroll, Product variety in dread disease insurance, "Risk Insights" 6(1), 2002.
 21. K.J. Smith, Critical illness insurance - a product for many needs, "Life Insurance Selling" 87(2), 2012.
 22. M. Gumna, Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015, nr 2.
 23. M. Osak, O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
 24. M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 25. Munich Re, Critical Illness Insurance, München 2001.
 26. N. Gatzert, A. Maegebier, Critical illness insurance: challenges and opportunities for insurers, "Risk Management and Insurance Review" 18(2), 2015.
 27. National Critical Illness Insurance Buyer Study Released, March 28, 2012, PRNewswire, http://www.prnewswire.com/news-releases/national-critical-illness-insurance-buyer-study-released-144598855.html [dostęp: 15.01.2017].
 28. OECD, Private Health Insurance in OECD Countries, Health Project 2004, Paris.
 29. P. Smalley, Critical Illness Insurance: A Medical Perspective, RGA's Global Medical Newsletter, "ReFlections" 37, 2016.
 30. S. König et al., Critical Illness insurance international overview - what can we learn from highly developed CI markets?, Newsletter SCOR Global Life 2011, April.
 31. S. König, Critical Illness Versicherung - eine internationale Übersicht, DAA-Workshop für junge Mathematiker, SCOR, Loccum 19-20 August 2011.
 32. Standard Life and Accident Insurance Company, Critical Illness Insurance Today, http://www.larsonfinancialadvisors.com/files/57118/SLAICO_CritcalIllnessWhite-Paper.pdf [dostęp: 23.01.2017].
 33. Swiss Re, Critical Illness Insurance in China. Understanding consumer preferences, Swiss Re Centre for Global Dialogue, 2016.
 34. Swiss Re, Keeping healthy in emerging markets: insurance can help, "Sigma" 2015, no. 1.
 35. T. Eppert, Critical illness - fit for the elderly?, "Risk Insights" 18(3), 2014.
 36. The Insurance Hall of Fame, http://www.insurancehalloffame.org/MariusBarnard.pdf [dostęp: 19.11.2016].
 37. W. Droste, P.N. Yong, Critical illness standardisation - the Asian perspective, "Risk Insights" 2016, no. 8.
 38. World Health Organization, Global battle against cancer won't be won with treatment alone, International Agency for Research on Cancer News Release, 3 February 2014, https://med.unsw.edu.au/sites/default/files/_local_upload/others/World-Cancer-Report-2014-Press-Release.pdf [dostęp: 15.01.2017].
 39. Z. Szymański, Charakter prawny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1965, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu