BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Zbigniew (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zbieg wielu przypadków w "ciągu szczególnych okoliczności" jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego
The Convergence of Events in the 'Sequence of Special Circumstances' as a Catalyst Influencing Professor Andrzej Kwilecki Research Interest
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017, nr 2, s. 191-197, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Przegląd dorobku naukowego, Badania naukowe, Ocena dorobku naukowego, Nauki społeczne
Sociology, Overview of scientific achievements, Scientific research, Scholarly achievements estimating, Social sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Kwilecki Andrzej
Abstrakt
Artykuł omawia punkty zwrotne w karierze naukowej seniora polskich socjologów prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego, które zarówno kształtowały osobowość, jak i zadecydowały o jego zainteresowaniu się tymi sferami i przejawami życia społecznego, które znalazły się w punktach przecięcia osobistych losów życiowych z wydarzeniami historycznymi dwudziestowiecznej Polski i Europy. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the turning points in the career of the senior of Polish sociologist, Professor Andrzej Kwilecki, as they shaped his personality and decided upon his interest in the spheres of social life which at the same time coincided with the historical events of the twentieth-century history of Poland and Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kwilecki, Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969.
 2. A. Kwilecki, Kontakty polskich uczonych z Międzynarodowym Instytutem Socjologicznym w Paryżu, w: A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 3. A. Kwilecki, Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, PWN, Warszawa 1974.
 4. A. Kwilecki, Mój" Iwonicz, w: A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 5. A. Kwilecki, Szachy w Poznaniu. Sto pięćdziesiąt lat, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990.
 6. A. Kwilecki, Wstęp, w: A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 7. A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 8. A. Kwilecki, Ziemianie polscy w XX wieku, w: A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 9. A. Kwilecki, Zwiad badawczy przeprowadzony w 1972 roku na pograniczu Polska-NRD, w: A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
 10. Fenomen doktora K., "Szachy" 1993, nr 11 i 12.
 11. Recenzja książki Andrzeja Kwileckiego, Ziemiaństwo wielkopolskie, "Gazeta Wyborcza" z 4 stycznia 2002 r., poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36000,627540.html [dostęp: październik 2016].
 12. Socjologiczny zwiad po otwarciu granic PRL-NRD, opracował: Jerzy Kochanowski, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 1, 2(2), 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu