BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru
Polish Sugar Sector Preparations to Sugar Market Liberalization
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 35-45, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek cukru, Rolnictwo, Przemysł cukrowniczy, Produkcja cukru
Sugar market, Agriculture, Sugar industry, Sugar production
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Francja
Germany, France
Abstrakt
W opracowaniu dokonano porównania pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłucukrowniczego z liderami unijnego rynku cukru - Francji i Niemiec - pod względem wydajności i efektywności cukrownictwa oraz bazy surowcowej. Horyzont czasowy prowadzonych badań to lata 2004-2015, wybrany z powodu możliwości analizy działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w ramach reformy unijnego rynku cukru z lat 2006-2013 przygotowującej podmioty do zmian w sektorze cukrowniczym Unii Europejskiej z uwagi na zmniejszenie mechanizmów interwencjonizmu państwowego. Celem pracy było dokonanie oceny przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych polskiego przemysłu cukrowniczego oraz zdiagnozowanie stanu przygotowania polskiego cukrownictwa do funkcjonowania w warunkach pełnej liberalizacji rynku, która zostanie wprowadzona we wrześniu 2017 roku.(abstrakt oryginalny)

In the paper the polish sugar sector competitiveness is compared with the main competitors of the European union sugar sector - France and Germany. In 2006 the EU introduced a reform of the sugar market into preparation of the sugar sector liberalization in 2017. Due to reform, sugar sector was reorganized into improvement its profi tability. The article uses statistical data from International Sugar Organization and European Association of the Sugar Producers and Institute of Agricultural and Food Economics in order to appraise the changes and ability to compete in the international marketplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artyszak, A. (2013). Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (28, z. 1), 8-15.
 2. Budzyńska, A. (2013). Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (28, z. 2), 9-18.
 3. Budzyńska, A.(2016). Równowaga na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem reformy tego rynku. Annales UMCS. Sectio G. Agricultura, LXXI (2), 53-63.
 4. CEFS. Europejski Związek Producentów Cukru. Pobrane z: http://www.cefs.org (4.04.2017).
 5. Deppermann, A., Grethe H., Offermann F. (2010). Farm Level Effects of EU Policy Liberalization: Simulations Based on an EU-wide Agricultural Sector Model of the German Agricultural Sector. The 114th EAAE Seminar "Structural Change in Agriculture" 15-16.04.2010. Berlin.
 6. Golik, D., Żmija, D. (2014). Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w światle zmian WPR do 2020 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (925), 75-84.
 7. Mucha, M. (2014). Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (3), 200-204.
 8. Mucha, M. (2014). Szanse i wyzwania dla branży cukrowniczej po zniesieniu systemu kwot. Burak Cukrowy, 3, 3.
 9. Pacheco, J. (2012). The CAP and Long-term Sustainability of the Sugar Beet Sector in the EU (s. 1-2). Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress 14-15.02.2012. Bruksela.
 10. Poerksen, N. (2012). Sustainability - An Integrated Part of the Beet Sugar Industry from Customer to Grower (s. 3-4). Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress 14-15.02.2012. Bruksela.
 11. Rynek cukru. Stan i perspektywy (2005). Analizy Rynkowe, 28, 16
 12. Rynek cukru. Stan i perspektywy (2016). Analizy Rynkowe, 43, 14.
 13. Stankiewicz, D. (2014). Sektor cukrowniczy w Unii Europejskiej. Analizy Biura Analiz Sejmowych, 3 (107), 2-7.
 14. Tereos. Pobrane z: http://tereos.com/en/our-group/profi le (4.04.2017).
 15. Witrschaftlische vereinigung Zucker verein der Zuckerindustrie. Pobrane z: http://www. zuckerverbaende.de/ (4.04.2017).
 16. Zajko, K., (2010). Globalizacja działalności gospodarczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 12, 438-439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu