BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
Effectiveness of Marketing Relations
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 47-60, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Efektywność, Marketing relacji, Synergia
Effectiveness, Relationship marketing, Synergy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: P.42
streszcz., summ.
Abstrakt
Każdy rodzaj relacji marketingowych zawiera w sobie potencjalną siłę, która uaktywniona przyczyni się do rozwoju firmy. Zauważone i odpowiednio wykorzystane umożliwią reorganizację starych struktur i generowanie nowych form kontaktów interpersonalnych. Relacje, o które nikt nie zabiega, szybko wygasają, a jednym ze sposobów na podtrzymanie ich wpływu na poprawę konkurencyjności jest wykorzystanie zjawisk emergencji w kontekście tworzenia efektu synergii. Relacje marketingowe można potraktować jako niematerialne zasoby przedsiębiorstwa, przyczyniające się do zwiększania zysków. Dzięki podwyższeniu efektywności relacji marketingowych można uzyskać szybszy rozwój wszystkich dziedzin działalności każdego podmiotu gospodarującego.(abstrakt oryginalny)

Each kind of marketing relations has a potential which, when activated, will contribute to the company development. If noticed and adequately used, they will enable reorganisation of old structures and generation of new forms of interpersonal contacts. Any relations that are not sustained will soon perish as a result of turbulent changes taking place in the environment. One of the methods to sustain the impact of relations on improving the competitiveness is making use of the emergence phenomena in the context of synergy effect creation. Marketing relations may be treated as intangible resources of an enterprise, which - if used adequately - will contribute to increasing its profi t. As a result of increasing the effectiveness of marketing relations, it is possible to obtain faster growth of all business areas of each business entity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrum Nauki Kopernik. Pobrane z: http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/percepcjaemergencja- emergencja/.
 2. Cytaty.info. Pobrane z: https://www.cytaty.info/autor/blaisepascal.htm.
 3. Encyklopedia Powszechna PWN (1976). T. 3. Warszawa: PWN.
 4. Encyklopedia PWN. Pobrane z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niewidzialna-reka-rynku; 3947589.html.
 5. Encyklopedia Zarządzania. Efekt synergii. Pobrano z: https://mfi les.pl/pl/index.php/Efekt_synergii.
 6. Falencikowski, T. (2008). Kształtowanie swobody decyzyjne w zarządzaniu grupami kapitałowymi. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 7. Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
 8. Kaczmarczyk, S. (1995). Badania marketingowe, metody i techniki. Warszawa: PWE.
 9. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Krzymowski, M. Komunikacja. Pobrane z: http://mkrzymowski.pl/pliki/publikacje/komunikacja.pdf.
 11. Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kuziak, M., Tomasik, T., Sikorski, D. (2006). Słownik myśli filozoficznej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
 13. Małyszek, E., Bojanowska, A. (2009). Efektywna integracja systemów CRM i SCM w przedsiębiorstwie. Log Forum, 5 (3).
 14. Martyniak, Z. (1997). Organizacja i zarządzanie. Kraków-Kluczbork: Antykwa.
 15. Mayer, T. (1996). Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Mruk, H., Rutkowski, I.P. (1994). Strategia produktu. Warszawa: PWE.
 17. Penc, J. (1997). Decyzje w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 18. Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Warszawa: PWE.
 19. Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Słownik Języka Polskiego. Idea. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/slowniki/idea.html.
 21. Słownik Języka Polskiego. Patriotyzm. Pobrane z: http://sjp.pl/patriotyzm.
 22. Słownik myśli społeczno-politycznej (2004). Bielsko-Biała: PPU "Park".
 23. Sotto, A. (1962). Luigi Einaudi. Economia Internazionale, XV, 35.
 24. Ziemski, S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu