BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mentel Grzegorz (Rzeszow University of Technology, Poland), Brożyna Jacek (Rzeszow University of Technology, Poland), Szetela Beata (Rzeszow University of Technology, Poland)
Tytuł
Evaluation of the effectiveness of investment fund deposits in Poland in a time of crisis
Źródło
Journal of International Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 46-60, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynki finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Efektywność inwestycji
Investment funds, Financial markets, Investment risk, Efficiency of investment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C01, C58, G32
summ.
Abstrakt
The present publication constitutes an attempt at evaluation of the effectiveness of investment fund deposits at Polish market in the years 2000-2015. In the paper, a distinction is made between two subperiods, namely, the years before the economic crisis, meaning 2000-2006, and the years of the so-called crisis, meaning 2007-2015. This approach had the goal mainly of evaluating the effectiveness of investment fund deposits in the years of economic slowdown. Conclusions concerning the investment funds are based on a broad range of coefficients and measures used in literature on the subject matter. The multitude of quantitative evaluation criteria of investment funds taken into account in the publication should enable a more precise evaluation of the discussed issue. At the same time, besides the temporal subdivision mentioned above, the authors consider it important to confirm or deny any possible rules or similarities in the indications of the discussed measures. Grouping of the investment funds based on investment effectiveness can be a further advantage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk, M. (2008). Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji. SGH, Warszawa.
 2. Bos, T., & Newbold, P. (1984). An Empiricallnvestigation of the Possibility of Stochastic Systematic Risk in the Market Model. Journal of Business, 57.
 3. Brown, K. C., & Reilly, F. K. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2, 399-402.
 4. Chang, E. C., & Lewellen, W. G. (1984). Market timing and mutual fund investment performance. Journal of Business, 57(1), 57-72.
 5. Czekaj, J., Wos, M., & Zarnowski, J. (2001). Efektywnosc gieldowego rynku akcji w Polsce. PWN, Warszawa.
 6. Dzielnicki, A., Gudaszewski, W., Hnatiuk, M., & Stefanoff, J. (2005). Pomi ar wyników działalności inwestycyjnej. Rynek Terminowy, (3), 9-14.
 7. Fabozzi, F. J., & Francis, J. C. (1979). Mutual fund systematic risk for bull and bear markets: an empirical examination The Journal of Finance, 34(5), 1243-1250.
 8. Friend, I., Blume, M., & Crockett, J. (1970). Mutualfunds and other institutional investors: a new perspective. McGraw-Hill Companies.
 9. Friend, I., Brown, F. E., Herman, E. S., & Vickers, D. (1962). A study of mutual funds. US Government Printing Office, Washington, DC .
 10. Haugen, R. A., & Pająk, S. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania: obszerny podręcznik analizy portfelowej. Wig-Press.
 11. Henriksson, R. D. (1984). Market timing and mutual fund performance: An empirical investigation. Journal of business, 57(1), 73-96.
 12. Jackson, J. D., & Skomp, S. E. (1985). On the relative performance of registered versus non-registered mutual funds. Southern Economic Journal, 52(2), 392-401.
 13. Jamróz, P. (2011). Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 37, 221-231.
 14. Jamróz, P. (2013). Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 193-206.
 15. Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal offinance, 23(2), 389-416.
 16. Khorana, A., Servaes, H., & Tufano, P. (2005). Explaining the size of the mutual fund industry around the world. Journal of Financial Economics, 75(1), 145-185.
 17. Kim, T. (1978). An assessment of the performance of mutual fund management: 1969-1975. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 13(3), 385-406.
 18. Klemkosky, R. C., & Maness, T. S. (1978). The predictability ofreal portfolio risk levels. The Journal ofFinance, 33(2), 631-639.
 19. Kon, S.J., &Jen, F. C. (1978). Estimation of time-varying systematic risk and performance for mutual fund portfolios: an application of switching regression. The Journal ofFinance, 33(2), 457-475.
 20. Mayo, H. B. (1997). Wstęp do inwestowania, Wyd. KE Liber, Warszawa.
 21. Mentel G., Brożyna J., Kompa K., & Szetela B. (2016). Macro and Microeconomics Factors of Investment Efficiency of Open Investment Funds in the period of 1997-2015. Transformations in Business & Economics, 15(3), 39-43.
 22. Mentel, G., & Horvathova, Z. (2016). Factors of efficiency of open investment funds in 1997-2015. Economics & Sociology, 5(1), 101.
 23. Mikulec, A. (2004). Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I). Nasz Rynek Kapitałowy, 6, 82-86.
 24. Miller, T. W., & Gressis, N. (1980). Nonstationarity and evaluation of mutual fund performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15(3), 639-654.
 25. Miziołek, T. (1998). Wkrótce pierwsze fundusze inwestycyjne. Nasz Rynek Kapitałowy, 12.
 26. Miziołek, T. (1999). Dwa oblicza rynku funduszy. Nasz Rynek Kapitałowy, 11.
 27. Ostrowska, E., & Merchel, A. (2002). Fundusze inwestycyjne na rynku finansowym-stopy zwrotu i bench-marki, red.[in:] W. Tarczyński, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Publisher of University of Szczecin, Szczecin.
 28. Perez, K. (2012). Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Wolters Kluwer.
 29. Salamaga, M. (2013). Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM. Studia Ekonomiczne, 163, 113-130.
 30. Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. The Journal of business, 39(1), 119-138.
 31. Wilmowska, Z., & Madera, M. (2001). Fundusze inwestycyjne na polskim rynku. Wydawnictwo KIK, Warszawa.
 32. Witkowska, D. (2009). Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 39-61.
 33. Zamojska, A. (2012). EfektywnoEę funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. CHBeck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-8330
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu