BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bocheński Tadeusz (Uniwersytet Szczeciński / Wydział Ogólno-Ekonomiczny)
Tytuł
Funkcjonowanie rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o rozstawie torów 1435 i 1520 mm w Europie
The Operation of Handling Areas of 1435 mm and 1520 mm Gauge Railways in Europe
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 3, s. 80-94, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector
Słowa kluczowe
Sieć kolejowa, Infrastruktura kolei, Optymalne przemieszczanie ładunków
Railway network, Rail infrastructure, Optimal handling of loads
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań była infrastruktura przeładunkowa na styku sieci kolejowych o rozstawie torów 1435 mm i 1520 mm. Celem pracy było zbadanie potencjału rejonów przeładunkowych. Zakres przestrzenny pracy objął kraje europejskie, gdzie stykały się badane systemy kolejowe. Szczegółowo przeanalizowano infrastrukturę na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Dokonano inwentaryzacji na podstawie informacji publikowanych przez operatorów terminali przeładunkowych, materiałów kartograficznych i badań terenowych. Zidentyfikowano łącznie 40 rejonów przeładunkowych (w tym 23 w krajach UE), w których funkcjonowały różnego rodzaju terminale. Najlepiej rozwinięte były rejony: Małaszewicze, Przemyśl i LHS w Polsce, Czerna na Słowacji i Zahony na Węgrzech. W obrębie części rejonów przeładunkowych znajdowały się duże miasta, takie jak Jassy i Galati w Rumunii, Koszyce na Słowacji, Kowno na Litwie oraz konurbacja górnośląska w Polsce - do której dochodziła linia LHS. Wykorzystanie badanej infrastruktury uzależnione było od wielkości wymiany handlowej oraz uwarunkowań geopolitycznych. Pomimo funkcjonowania systemów zmiany wózków i rozstawu kół wagonów większość ładunków była przeładowywana. (abstrakt oryginalny)

The subject of research was the reloading infrastructure at the interface railway gauge 1435 mm and 1520 mm. The aim of the study was to investigate the potential of transhipment areas. The spatial scope of work included European countries, where the studied rail systems meet. The infrastructure in the EU countries was analysed in detail. Inventory was made based on information published by the operators of terminals, cartographic materials and field studies. This allowed for the identification of a total of 40 handling districts (including 23 in the EU), in which different types of terminals function. The most developed regions were: Małaszewicze, Przemyśl and LHS in Poland, Cierna in Slovakia and Zahony in Hungary. Some parts of the handling areas included large cities such as Iasi and Galati in Romania, Kosice in Slovakia, Kaunas in Lithuania, and the conurbation of Upper Silesia in Poland, which was reached by the LHS line. The use of studied infrastructure was dependent on the size of trade and on geopolitical factors. Despite the need for changing wagons and track of wheels, most of the cargo was reloaded. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barter: tranzyt przez przejście kolejowe w Kuźnicy czeka dynamiczny rozwój (2016, 26 września). Kurier Kolejowy. Pozyskano z http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28684/barer--tranzyt- przez-przejscie-kolejowe-w-kuznicy-czeka-dynamiczny-rozwoj.html
 2. Bocheński, T. (2012). Transport kolejowy i intermodalny w Krajach Bałtyckich. Przegląd Komunikacyjny, 3, 28-31.
 3. Bocheński, T. (2013). Rola kolei jako głównego elementu systemu transportu intermodalnego na Słowacji. Przegląd Komunikacyjny, 2, 11-14.
 4. Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawy i Studia, t. 938. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Chwietkiewicz, T., Markiel, C. (2004, marzec). Wojskowy Rejon Przeładunkowy Braniewo. Pozyskano z http://www.starejuchy.pl/kolej/wrpbran/wrpbraniewo.htm
 6. AGTC (1991). European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations done at Geneva on 1 February 1991. United Nations. Economic Commission for Europe Inland Transport Committee. ECE/TRANS/88/Rev. 6.
 7. GoogleMaps (2016, lipiec-sierpień). Pozyskano z https://www.google.pl/maps
 8. Mapa obiektów infrastruktury usługowej i bocznic kolejowych (2016, wrzesień). Urząd Transportu Kolejowego. Pozyskano z http://www.utkgik.home.pl/mapa_obiektow_kolejowych/
 9. Multifunktionshafen Sassnitz-Mukran, Sassnitz-Broschüre (2016, sierpień). Pozyskano z http:// www.sea-terminal-sassnitz.de/unternehmen/profil.html
 10. Openstreetmap (2016, lipiec-sierpień). Pozyskano z https://www.openstreetmap.org
 11. Palmowski, T. (2015). Transport lądowy i lotniczy Obwodu Kaliningradzkiego. Logistyka, 3, 3692-3702.
 12. Pastor, Ł. (2016, 28 marca). Rail Baltica na Litwie do poprawki. Rynek Kolejowy. Pozyskano z http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rail-baltica-na-litwie-do-poprawki-75986.html
 13. Piech, R. (2009, 6 październik). Który system zmiany rozstawu kół lepszy? InfoRail. Pozyskano z http://inforail.pl/ktory-system-zmiany-rozstawu-kol-lepszy-_more_61093.html
 14. PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. (2016, lipiec). Pozyskano z http:// www.clmalaszewicze.pl/oferta/profil-dzialalnosci.html
 15. PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica sp. z o.o. (2016, lipiec). Pozyskano z http:// www.cl-medyka.pl/
 16. PKP LHS (2016, listopad). Pozyskano z https://lhs.com.pl
 17. Poliński, J. (2015, czerwiec). Technika przesuwnych kół taboru warunkiem usprawnienia przewozów na styku kolei 1435/1520 mm. Problemy Kolejnictwa, 167, 57-69.
 18. Roro & Ferry Map. Baltic Transport Maps 2011 (2011) (2016, 28 grudnia) Baltic Transport Journal.. Pozyskano z http://www.baltictransportmaps.com
 19. Roro & Ferry Map. Baltic Transport Maps (2016, listopad) Baltic Transport Journal.. Pozyskano z http://www.baltictransportmaps.com/rofemap.html#?z=1&x=0&y=0
 20. Sijka, T. (2011, 6 lutego). Zakarpacie. Pozyskano z http://iripk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:zakarpacie&catid=7:kolej&Itemid=111
 21. Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie, 7. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 22. WOC (2016, listopad). Gmina Terespol. Pozyskano z http://www.gminaterespol.pl/viewpage. php?page_id=21
 23. Wojciechowski, I. (2001). Transsyberyjska magistrala. Spedycja i Transport, 12, 13-16.
 24. Ministerul af Acerilor Interne. Biroul Planificare Evaluare Statistica. Dane o liczbie pociągów towarowych przekraczających granice Rumunii z Ukrainą i Mołdawią według przejść granicznych w latach 2011-2016.
 25. Notatki z własnych badań terenowych na terenie Polski, Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy.
 26. PKP PLK. Dane o ruchu pociągów na sieci kolejowej w latach 2005 i 2010. Rozmowa z ekspertami: H. Zielaskiewicz - PKP Cargo S.A. i A. Kuczek - Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (2016, listopad).
 27. Straż Graniczna RP. Dane o liczbie pociągów przekraczających wschodnią granicę Polski według przejść granicznych w latach 2005-2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu