BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kuźmar Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej - stan i uwarunkowania zmian
Working Time and Determinants of its Utilization in Poland and Other EU Member States (Over the Period 2004-2015)
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 75-90, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Czas pracy, Analiza czasu pracy, Normowanie czasu pracy
Working time, Working time analysis, Standardization of working time
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21, J22, J81
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest prezentacja i ocena podstawowych relacji oraz tendencji w zakresie regulowanego normatywnie oraz faktycznie przepracowanego czasu pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015. Szczególną uwagę poświęcono tu przy tym kwestiom związanym ze statystyczną oceną kształtowania się faktycznego czasu pracy w Polsce i pozostałych państwach UE i jego zróżnicowania przy wyodrębnieniu aspektów takich jak: wymiar czasu pracy (pełny i niepełny), płeć, status zatrudnienia (pracownicy najemni, samozatrudnieni i pracodawcy, jak również pomagający członkowie rodzin).(abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is an attempt to determine the underlying relationships and trends in the fi eld of working time (regulated by law and actually worked) in Poland and other EU member states (over the period 2004-2015). Particular attention was given to the assessment of statistical data on average hours actually worked per person in employment. The figures are broken down by various demographic and occupational characteristics (sex, professional status, full-time work, part-time work etc.).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
  2. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
  3. Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.01.2017).
  4. EU Labour Force Survey - Methodology (2016). Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_ explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology (30.01.2017).
  5. Jabłońska, G. (2013). Ile pracują Europejczycy? Fakty i mity o czasie pracy w Europie. Pobrane z: http://www.rynekpracy.pl/artykuly/ile-pracuja-europejczycy-fakty-i-mityo-czasie-pracy-w-europie (30.01.2017).
  6. Florek, L. (red.) (2012). Czas pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
  7. Kłos, B. (2013). Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Studia BAS, 4 (36), 57-96.
  8. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94, ze zm.
  9. Working Time in the EU (2012). European Foundations of the Improvement of Living and Working Conditions. Pobrane z: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/45/en/1/EF1145EN.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu