BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników
Influence of a Financial Supply from EU on Results of Production Activity of Polish Farmers
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 91-100, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Produkcja rolna, Dotacje, Wspólna Polityka Rolna
Arable farm, Agriculture, Agricultural production, Subsidies, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R1, Q1
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię wsparcia finansowego rolników i obszarów wiejskich przez Unię Europejską i rząd Polski. Następnie porównano poziom uzyskanej pomocy z rozmiarami działalności produkcyjnej rolników. Horyzont badawczy obejmował ostatnie 10 lat, tj. od 2007 do 2016 roku. Jednocześnie próbowano wskazać, jak rosła produkcja towarowa przy owym wsparciu i czy środki, którymi zasilana jest polska wieś, przyczyniają się do wzrostu wolumenu bezpiecznej produkcji na rynek. Następnie przedstawiono czynniki i zjawiska, które utrudniają znalezienie odpowiednich zależności pomiędzy omawianymi zmiennymi.(abstrakt oryginalny)

In article there is a discussion on financial support of the farmers and rural areas, given by EU and Polish government. In the next step, there was a comparison of level of financial support and size of the production. The scale was taken from 2007 to 2016. In the same time, there was an attempt to analyze the how the increase of production of good was influenced by received financial support. There was also check if this financial support influence increase of good and safe production. As the result there were presented factors and observation, that could disturb finding of dependencies between these variables.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2015). Pobrane z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/broszura-mrirw-owsparciu- z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020.html.
 2. Czubak, W. (2008). Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (317), 118-127.
 3. Czyżewski, A., Stępień, S. (2014). Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 35-45.
 4. Dietl, J. (1958). Elementy rynku produktów rolnych. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 20 (3), 199-224.
 5. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 6. Kulikowski, R. (2013). Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej. Warszawa: IGiPZ PAN.
 7. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 135-148.
 8. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE-przegląd najważniejszych zmian (2014). Pobrane z: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/47180/259708/file.
 9. Rocznik Statystyczny 2010 (2011). Warszawa: GUS.
 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015 (2016). Warszawa: GUS.
 11. Rolnictwo w 2015 roku (2016). Warszawa: GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu