BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jońca Maciej (Catholic University of Lublin)
Tytuł
Pliny the Younger and the Problem of Translatio Cadaveris
Pliniusz Młodszy i problem translatio cadaveris
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 17-26, bibliogr. 24 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo rzymskie
Law, Roman law
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W korespondencji pomiędzy namiestnikiem Bitynii i Pontu w latach 111-113 n.e. oraz cesarzem Trajanem znalazł się wątek związany z dopuszczalnością ekshumacji oraz przenosin zwłok do innego miejsca pochówku. Pliniusz, który był zaznajomiony z rzymskimi praktykami w tym zakresie, zwrócił się do cesarza z prośbą o radę, jaki model postępowania ma przyjąć odnośnie do mieszkańców prowincji. Odpowiedź władcy utrzymała w mocy dotychczasową praktykę polegającą na dopuszczalności przeniesienia zwłok w inne miejsce jedynie wówczas, kiedy istniała po temu słuszna przyczyna (zwłaszcza, kiedy groby były zdewastowane lub zagrożone). Rozstrzygnięcie Trajana wpłynęło na decyzje kolejnych władców zabierających głos w tej sprawie.(abstrakt oryginalny)

In the correspondence between the governor of Bithynia-Pontus and emperor Trajan in the years 111-113 one can find an exchange on whether to allow a buried body to be exhumed and transported to be buried in a different place. Pliny, who was familiar with Roman practices in this respect, turned to the emperor seeking advice on what policy he should adopt with regard to the inhabitants of the province. The emperor's answer upheld the common practice that it was possible to move a body to a different burial site only when there was a strong reason for doing so (especially when the tombs were being violated or otherwise under threat). Trajan's judgement influenced the decisions by subsequent rulers who took their stance in this matter.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Addame-Goddard J., Sobre los sepulcros en las Sentencias de Paulo. Análisis crítico de PS 1,21, "Anuario Mexicano de Historia del Derecho" 2003, 15.
 2. Behrends O., Grabraub und Grabfrevel im römischen Recht, [in:] H. Jankuhn et al. (eds.), Zum Grabfrevel in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Göttingen 1978.
 3. Cumont F., Un réscrit impérial sur la violation de sépulture, "Revue Historique" 1930, 163.
 4. Gaudemet J., La jurisdiction provinciale d'apres la correspondance entre Pline et Trajan, "Revue Internationale des Droits de l'Antiquite" 1964, 11.
 5. Hauken T., Petition and Response: an Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181-249, Bergen 1998.
 6. Hough J.N., A Few Inefficiencies in Roman Provincial Administration, "The Classical Journal" 1939, 35.
 7. Jońca M., Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Lublin 2013.
 8. Levick B., Plinus in Bithynia and what followed, "Greece and Rome" 1979, 26.
 9. Metzger B., New Testament Studies: Philological, Versional, and Patristic, Leiden 1980.
 10. Meyers E.M., Secondary Burials in Palestine, "Biblical Archeology" 1970, 33.
 11. Millar F., Local Cultures in the Roman Empire: Libyan, Punic and Latin in Roman North Africa, "The Journal of Roman Studies" 1968, 58.
 12. Mommsen Th., Zur Lebensgeschichte des Jüngeren Plinius, "Hermes" 1869, 1.
 13. Paturet A., Le transfert des morts dans l'antiquité romaine: aspects juridiques et religieux, "Revue Internationale des Droits de l'Antiquite" 2007, 54.
 14. Pharr C., The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions: A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography, Princeton 1953.
 15. Pliny, Letters Books VIII-X and Panegyrycus, transl. B. Radice, Cambridge Massachusets 2004, p. 253.
 16. Schrumpf S., Bestattung und Bestattungswesen im Römischen Reich. Ablauf, soziale Dimension und ökonomische Bedeutung der Totenfürsorge im lateinischen Westen, Göttingen 2006.
 17. Sherwin-White A.N., The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary, Oxford 1966.
 18. Thomas Y., Res Religiosae: On the Categories of Religion and Commerce in Roman Law, [in:] P. Mundy, M. Mundy (ed.), Law, Anthropology, and the Constitution of the Social: Making Persons and Things, Cambridge 2004.
 19. Vidman L., Étude sur la correspondence de Pline le jeune avec Trajan, Praha, 1960.
 20. Visscher F., de, Le droit des tombeaux romains, Milan 1963.
 21. Wacke A., Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein. Zur schrittweisen Gleichberechtigung der Geschäftssprachen im römischen Reich, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung" 1993, 110.
 22. Wilcken U., Plinius' Reisen in Bithynien und Pontus, "Hermes" 1914, 49.
 23. Wilcken U., Zu den Kaiserrescripten, "Hermes" 1920, 55.
 24. Winniczuk L., Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu