BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosior Wojciech (University of Rzeszów)
Tytuł
The Stages of Human Life Distinguished in Non-legal Roman Sources
Etapy życia człowieka w pozaprawnych źródłach rzymskich
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 27-46, tab., bibliogr. 32 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo rzymskie, Prawa człowieka, Filozofia człowieka
Law, Roman law, Human rights, Human philosophy
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Wiek człowieka jest popularnym przedmiotem badawczym wielu dziedzin nauki i ich pochodnych. Przedmiot ten wykorzystywany jest również przez naukę prawa. W prawie rzymskim również funkcjonowały kategorie wieku, od przekroczenia których zależała pozycja prawna danej osoby. W artykule poddano badaniu rzymskie źródła nieprawnicze traktujące o podziale życia ludzkiego na etapy. W efekcie przeprowadzonych badań udało się ustalić, iż w starożytnym Rzymie funkcjonowało kilka teorii na ten temat. Popularnymi klasyfikacjami był podział życia człowieka na trzy, cztery, pięć, sześć oraz siedem etapów. U podstaw każdej teorii leży inne uzasadnienie i inne argumenty. Wśród tych można wskazać argumenty medyczne, psychologiczne, numerologiczne a nawet poniekąd wojskowo-administracyjne.(abstrakt oryginalny)

The age of a human being is a common research topic in many branches. This topic is also addressed by the legal theory. Age categories also functioned in Roman law, determining the legal position of a person. In this article, the non-judicial sources which concerned the division of human life are analyzed. Consequently, it has been possible to determine that in ancient Rome, there were several theories concerning this matter. The division of life into three, four, five, six or seven stages was very popular. Each theory has different justifications and various arguments. Among those, we can distinguish medical, psychological, numerical and also military-administrative arguments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker-Benfield B.C., The Manuscripts of Macrobius' Commentary on the Somnium Scipionis, Oxford 1975.
 2. Barney S.A., Lewis W.J., Beach J.A., Berghof O., The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge 2006.
 3. Bernardakis G., Plutarchi Chaeronensis moralia Vol. 1-8, Leipzig, 1888-1896.
 4. Boll F., Die Lebensalter; ein Beitrag zur antiken Ethologie und zur Geschichte der Zahlen, mit einem Einhang über die Schrift von der Siebenzahl, Lepzig-Berlin 1913.
 5. Brodersen K., Censorinus. Das Geburtstagsbuch. Übersetzt und erläutert von Kai Brodersen, Darmstadt 2011.
 6. Cierniakowa Z., Cyceron - Plutarch. Pochwała starości, Warszawa 1996.
 7. Clark P.A., The Balance of the Mind: The Experience and Perception of Mental Illness in Antiquity, Washington 1993.
 8. Coxe J.R., The writings of Hippocrates and Galen, Philadelphia 1846.
 9. Curnov T., The Philosophers of the Ancient World: An A-Z Guide, Bristol 2011.
 10. Eyben E., Children in Plutarch, [in:] Plutarchea Lovaniensia. A Miscellany of Essays on Plutarch, Leuven 1996.
 11. Eyben E., De jonge Romein volgens de literaire bronnes der periode c. 200 v. Chr. Tot c. 500 n. Chr., Brussels 1977.
 12. Falconer W.A., Cicero: De Senectute De Amicitia De Divinatione. With An English Translation, Harvard 1923.
 13. Forisek P., Censorinus és műve a Die natali, Debrecen 2003.
 14. Gollnick J., Religion and Spirituality in the Life Cycle, New York 2005.
 15. Goodwin W.W., Plutarch. Plutarch's Morals. Translated from the Greek by several hands. Corrected and revised by William W. Goodwin, Vol. 1-4, Boston 1874.
 16. Harcum C.G., The Ages of Man: A Study Suggested by Horace, Ars Poetica, Lines 153-178, "The Classical Weekly" 1914, 7(15).
 17. Henderson J., The Medieval World of Isidore of Seville. Truth from Words, Cambridge 2007.
 18. Iulli Pollucis Onomasticon cum Annotationibus Interpretum curavit Guilielmus Dindorfius, Leipzig 1824.
 19. Jouanna J., Greek Medicine from Hippocrates to Galen. Selected papers, Leiden-Boston 2012.
 20. Kennedy G.A., Classical Rhetoric & Its Christian & Secular Tradition from Ancient to Modern Times, Chapel Hill-London 1999.
 21. Lacy P., de, Galen, On the doctrines of Hippocrates and Plato. Translation and Commentary, Berlin 2005.
 22. Laes Ch., Children in the Roman Empire. Outsiders within, Cambridge 2011.
 23. Laes Ch., Strubbe J., Youth in the Roman Empire. The Young and the Restless Years?, Cambridge 2014.
 24. Lloyd G.E.R., The Hot and the Cold, the Dry and the Wet in Greek Philosophy, "The Journal of Hellenic Studies" 1964, 84.
 25. Longrigg J., Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine from Alcmaeon to the Alexandirans, London 1993.
 26. Mattern S.P., The Prince of Medicine. Galen in the Roman Empire, New York 2013.
 27. Overstreet R.L., The Greek Concept of the "Seven Stages of Life" and Its New Testament Significance, "Bulletin for Biblical Research" 2009, 19(4).
 28. Parker H.N., The Birthday Book by Censorius, Chicago-London 2007.
 29. Preus A., Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, Lanham 2015.
 30. Skenazi C., Aging Gracefully in the Renaissance: Stories of Later Life from Petrarch to Montaigne, Leiden-Boston 2013.
 31. Smart C., Buckley T.A., Horace. The Works of Horace, New York 1863.
 32. Smart C., Horace. The Works of Horace, Philadelphia 1836.
 33. Stahl W.H., Commentary of the Dream of Scipio by Macrobius, New York 1990.
 34. Waddell W.G., Manetho. With an English Translation (Ptolemy. Tetrabiblos. Edited and Translated Into English by F.E. Robbins.), London 1940.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.108
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu