BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybycińśki Tomasz
Tytuł
Ład społeczno-gospodarczy jako przedmiot kształtowania
Socio-Economic Order as the Object of Shaping
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 99, s. 87-109, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Perspektywy polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Ład społeczno-gospodarczy, Instytucje, Rozwój, Innowacje
Social-economic order, Institutions, Development, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie ładu społeczno-gospodarczego, który jest oparty na włączających instytucjach. Ten ustrój stymuluje cały proces innowacji i twórczej destrukcji. Właśnie dlatego umożliwia trwały rozwój.(abstrakt oryginalny)

It is of great importance to shape socio-economic order which is based on inclusive institutions. This system stimulates the entire process of innovation and creative destruction. That is just why it enables sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J.A., Dlaczego narody przegrywają: źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014.
 2. Bugaj R., Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa 2015.
 3. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 4. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, SGH, Warszawa 2011.
 5. Dołęgowski T., Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, Warszawa 2000.
 6. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007.
 7. Godłów-Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa 1992.
 8. Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, PTE Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
 9. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, WN PWN, Warszawa 1995.
 10. Karbownik B., Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, w: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 11. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2000.
 12. Magierowski M., Europejski Lehman Brothers?, "Rzeczpospolita", 4.05.2010.
 13. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 14. North D.C., [Understanding Economic Change and Economic Growth] Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 15. North D.C., Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 16. North D.C., Thomas R.P., The Rise of the Western World. A New Economic History, Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 17. North D.C., Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 18. Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa 2011.
 19. Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 20. Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005.
 21. Przybyciński T., Problemy kształtowania ładu gospodarczego, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008.
 22. Ptak P., Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 2.
 23. Rakowski W., Struktury demograficzne ludności Europy a wzrost gospodarczy, w: Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, red. P. Misztal, W. Rakowski, CeDeWu, Warszawa 2012.
 24. Sarrazin T., Europa nie potrzebuje euro. Jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
 25. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012.
 26. Stacewicz J., Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 1998.
 27. Stern N., Stiglitz J.E., A Framework for a Development Strategy in a Market Economy: Objectives, Scope, Institutions and Instruments, "EBRD Working Paper" No 20, European Bank for Reconstruction and Development, London 1997.
 28. Tarchalski K., Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy protekcja kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 29. Visvizi A., Wybrane regiony świata w warunkach kryzysu: Grecja, w: Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu