BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pszczółka Ireneusz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym
Broadening of the SDR Basket and its Impact on the SDR'S Position in International Monetary System
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 131-140, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rezerwy dewizowe, System monetarny, Finanse międzynarodowe
Foreign exchange reserves, Monetary system, International finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E58, F32, F33
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu rozszerzenia koszyka Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) na ich wykorzystanie jako waluty rezerwowej. Szczególny nacisk kładzie się na charakterystykę poszczególnych alokacji SDR oraz zmiany struktury koszyka zarówno w ujęciu procentowym, jak i ilościowym. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych są publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the impact of enlargement SDR basket to their use as a reserve currency. Particular emphasis is put on the characteristics of the individual allocation of SDRs as well as changes in basket currency structure, both in percentage terms and quantity. The paper is based on the international literature and statistical data. The main sources of necessary data were taken from publications delivered by International Monetary Fund.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessandrini, P., Fratianni, M. (2009). International Monies, Special Drawing Rights, and Supernational Money. WP 2009-03. Indiana University, Kelley School of Business.
 2. Alessandrini, P., Presbitero, A.F. (2012). Low-Income Countries and an SDR-based International Monetary System. Open Economies Review, 23.
 3. Bénassy-Quéré, A., Capelle, D. (2012). On the Inclusion of the Chinese Renminbi in the SDR Basket. CESIFO WP No. 3989, November.
 4. Bordo, M. D., James, H. (2011). Reserves and Baskets. NBER WP17492, October.
 5. Clark, P.B., Polak, J.J. (2002). International Liquidity and the Role of the SDR in the International Monetary System. IMF WP 02/217. Washington, December.
 6. Coats, W.L. (1989). In Search of a Monetary Anchor: A "New" Monetary Standard. IMF WP 89/82. Washington, October.
 7. Erten, B., Ocampo, J.A. (2012). Building a Stable and Equitable Global Monetary System. DESA WP No 118.
 8. Hirsh, F. (1973). An SDR standard: Impetus, Elements, and Impediments. Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
 9. IMF (2016). Currency Composition of Offi cial Foreign Exchange Reserves (COFER).
 10. Latoszek, E., Proczek, M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Warszawa: Elipsa.
 11. Medeiros, C., Nocera, S. (1998). The Potential Role of the SDR in Diversifi ed Currency Portfolios of Central Banks. IMF WP 88/81. Washington, August.
 12. Mirandola, C.M.S. (2011). Solving Global Financial Imbalances: A Plan for a World Financial Authority. Northwestern Journal of International Law & Business, 31.
 13. Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.
 14. Saidi, N., Scacciavillani, F. (2010). The Role of Gold in the New Financial Architecture. DIFC Economic Note No 13.
 15. Triffin, R. (1961). Gold and the Dollar Crisis - The Future of Convertibility. New Haven: Yale University Press.
 16. Wu, Ch. (2016) Global Economic Governance in the Wake of Asian Infrastructure Investment Bank: Is China Remaking Bretton Woods? Pobrane z: http://ssrn.com/abstract=2850441.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu