BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nisha K. M. (Aligarh Muslim University, India), Khan Mohd Asif (Aligarh Muslim University, India)
Tytuł
Leveraging Economy through MSMEs : Recent Trends and Challenges of Women's Entrepreneurship in South India
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4, s. 127-149, tab., rys., bibliogr. s. 145-147
Tytuł własny numeru
Innovations in Organizational Strategies
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kobieta, Mikroprzedsiębiorstwo, Kobieta w biznesie
Entrepreneurship, Woman, Micro-enterprise, Women in business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Nowe tysiąclecie jest postrzegane jako epoka przedsiębiorczości z przedsiębiorcami dostrzegającymi nowe możliwości, organizującymi zasoby, podejmującymi ryzyka, aby realizować swoje cele w tworzeniu innowacyjnych przedsięwzięć i docieraniu do nowych horyzontów. Kobiety przedsiębiorcze mają siłę, aby stawić czoła licznym wyzwaniom, takich jak tworzenie kapitału, równowaga, zapewniająca zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój społeczno-gospodarczy w zróżnicowanych gospodarkach, poprzez wykorzystanie ogromnych możliwości biznesowych we współczesnym świecie. Kerala, południowy stan Indii, przeżywa odnowienie gospodarcze dzięki transformacji technologicznej, a w szczególności poprzez wzrost liczby kobiet zorientowanych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP). Badanie ma na celu: określenie tendencji wzrostowej przedsiębiorczości kobiet w mikroprzedsiębiorstwach w stanie Kerala; zbadanie, czy działania przedsiębiorczych kobiet znacząco różnią się w przedsiębiorstwach należących do kobiet, w zależności od rodzaju organizacji i charakteru działalności; a także zbadanie perspektyw i wyzwań, przed którymi stoją kobiety przedsiębiorcze poprzez działania w zakresie mikroprzedsiębiorczości. Metoda badawcza polega na zastosowaniu opisowej analizy ilościowej danych wtórnych zebranych głównie z bazy danych Dyrekcji Przemysłu i Powiatowego Centrum Przemysłu w okresie 7 lat, rozciągającym się od 2007-08 do lat 2013-14. Wyniki pokazują, że MMŚP uzyskały lepszą dystrybucję dochodów, działając w różnorodnych dziedzinach gospodarki z ograniczonym kapitałem, stworzenie większych możliwości zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia ubóstwa i nierówności. Analiza tendencji odzwierciedla wzrost liczby przedsiębiorstw, inwestycji, zysków i możliwości zatrudnienia generowanych w szczególności poprzez mikroprzedsiębiorstwa kobiet. Odgrywają one kluczową rolę w gospodarce pod względem tworzenia miejsc pracy i generowania możliwości zatrudnienia dla innych. Zmiana paradygmatu jest postrzegana w roli przedsiębiorczości kobiet w zakresie innowacji, postaw, cech przywódczych, konkurencyjności, przedsiębiorczości i umiejętności absorbowania nowych podmiotów na rynku pracy, aktywizując marginalizowane kobiety. (abstrakt oryginalny)

The new millennium is seen as an epoch of entrepreneurship with entrepreneurs perceiving novel opportunities, organizing resources, undertaking risks to pursue their goals in establishing innovative ventures for scaling new horizons. Women entrepreneurs have the potency to confront numerous challenges, such as creating equity, equilibrium, ensuring sustainable and inclusive socio economic development in divergent economies, by seizing tremendous business opportunities in the contemporary commercial world. Kerala, the southern State of India, is experiencing an economic renovation through technological transformation and, in particular, through the growth of women oriented Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The study aims to; identify the growth trends of women's entrepreneurship in the micro enterprises of Kerala; examine whether women's entrepreneurial activities significantly vary across the form of women owned enterprises, type of organization and nature of activity; and also explore the prospects and challenges faced by women entrepreneurs through micro entrepreneurial activities. Research methodology involves the application of descriptive quantitative analysis on the secondary data primarily collected from the database of Directorate of Industries and District Industries Centre for a period of 7 years extending from 2007-08 to 2013-14. Findings reveal that MSMEs spawn better income distribution, by operating in heterogeneous areas of the economy with limited capital and creating more employment opportunities, thereby reducing poverty and inequalities. The trend analysis reflects an escalation in the number of enterprises, investments, profits and employment opportunities generated especially through micro enterprises of women. They play a crucial role in the economy in terms of creating self employment and generating employment opportunities for others. A paradigm shift is seen in the role of women's entrepreneurship in terms of innovation, attitudes, leadership qualities, competitiveness, entrepreneurial skill and absorbing new entrants to the job market, empowering marginalized women. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ascher, J. (2012). Female entrepreneurship: An appropriate response to gender discrimination. Journal of Entrepreneurship and Innovation, 8(4), 97-114.
 2. Behara, S. R., & Niranjan, K. (2012). Rural women's entrepreneurship in India. International Journal of Computational Engineering & Management, 15(6), 6-15.
 3. Centre for Research Planning and Action. (2012). State level actions to promote growth of manufacturing (Resources and Capability Review). Thiruvananthapuram: Centre for Research Planning and Action (CRPA), Government of Kerala. Retrieved from http://www.ksidc.org/userfiles/ kerala_report.pdf
 4. Department of Economics and Statistics. (2014). Gross domestic product of Kerala and India from 2004-05 to 2012-13 (Base Year 2004-05). Thiruvananthapuram: Department of Economics and Statistics (DES), Government of Kerala. Retrieved from http://www.ecostat.kerala.gov. in/docs/pdf/stateincome/2014/gdpreport0405to1213.pdf
 5. Department of Industries and Commerce. (2015). Kerala industrial and commercial policy amended-2015. Thiruvananthapuram: Department of Industries and Commerce, Government of Kerala. Retrieved from http://foodprocessingindia.co.in/state_pdf/Kerala/Kerala-Industrial-&- Commercial-Policy-Amended-2015.pdf
 6. Directorate of Industries and Commerce. (2014). District Industries Centre (DIC). New Delhi: National Information Centre (NIC), GOI.
 7. Express News Service (2015, March 16). Kerala stands tall in overall development, says ASSOCHAM. The New Indian Express. Retrieved from http://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2015/mar/16/Kerala-Stands-tall-in-Overall-Development -says-Assocham- 729242.html
 8. Express News Service (2015, May 08) Women's entrepreneurship mission to be launched today. The New Indian Express. Retrieved from http:// www.newindianexpress.com/states/kerala/2015/may/08/Women-Entrepreneurship- Mission-to-be-Launched-Today-757665.html
 9. Gancarczyk, M., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2015). The process of the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Entrepreneurship and Innovation, 11(4), 3-24.
 10. Gupta, R. & Kumari, K. (2014). Women empowerment through entrepreneurship in India. AISECT University Journal, 3 (5).
 11. Kelly, D. J., Brush, C. G., Greene, P. G., & Litovsky, Y. (2010). Global entrepreneurship monitor, 2010report: Women entrepreneurs worldwide. United States: Babson College and the Global Entrepreneurship Research Association (GERA). Retrieved from http://www.espae.espol.edu.ec/ images/FTP/2010_GEM_Womens_Report.pdf
 12. Lal, M. (2013). Inter-ministerial committee for accelerating manufacturing in Micro, Small & Medium Enterprises sector. New Delhi: MSME, Government of India. Retrieved from http://msme.gov.in/Accelerating%20Manufac-turing%20in%20the %20MSME%20Sector.pdf
 13. Luczka, T., & Przepiora, P. (2012). Regional determinants of efficiency growth of small and medium-sized enterprises: Evidence from Poland. Journal of Entrepreneurship and Innovation 8(1), 138-154.
 14. Micro Small and Medium Enterprises Development Institute. (2012). State profile of Kerala 2011-1, MSME DI, Thrissur, Ministry of MSME, Government of India. Thrissur: MSME DI, Government of Kerala. Retrieved from http://msmedithrissur.gov.in/secure/admin/writereaddata/Docu-ments/STATE%20PROFILE%20OF%20KERALA%20%20%20%20%20%20 2012cp12.pdf
 15. Micro Small and Medium Enterprises Press Information Bureau. (2014, July 22). Contribution of MSMEs to GDP, exports and employment. New Delhi: Press Information Bureau (PIB), MSME, Government of India. Retrieved from http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107201
 16. Micro Small and Medium Enterprises. (2014). MSME Annual Report, 201314. New Delhi: Ministry of MSME, Government of India. Retrieved from http://msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/ANNUALREPORT-MSME-2013-14P.pdf
 17. Micro Small and Medium Enterprises. (2015). MSME Annual Report, 201415. New Delhi: Ministry of MSME, Government of India. Retrieved from http://msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/MSME%20 ANNUAL%20REPORT%202014-15_English.pdf
 18. Micro Small and Medium Enterprises. (2016). MSME annual report, 201516. New Delhi: Ministry of MSME, Government of India. Retrieved from http://msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/MEME%20ANNU-AL%20REPORT%202015-16%20ENG.pdf
 19. Ministry of Statistics and Programme Implementation (2014). Provisional results of sixth economic census, all India report. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI), Central Statistical Office. Retrieved from http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/cen-sus_2012/sixth_ec_prov_result_30july14.pdf
 20. Nair, T. K. A. (2010). Report of prime minister's task force on micro, small and medium enterprises. New Delhi: MSME, GOI. Retrieved from http:// msme.gov.in/pm_msme_task_force_jan2010.pdf
 21. Nisha, K. M. (2015). Role of women's entrepreneurship in economic development of Kerala with special reference to microenterprises (Doctoral thesis). Department of Commerce, Aligarh Muslim University, India.
 22. Reynolds, P. D., Camp, S. M., Bygrave, W. D., Autio, E., & Hay, M. (2002). Global entrepreneurship monitor: 2001 summary report. London: London Business School and Babson College. Retrieved from ftp://ftp.zew.de/ pub/zew-docs/entrepreneurship/reynolds_summary.pdf
 23. Shah, H. (2013). Creating an enabling environmentfor women's entrepreneurship in India. ESCAP South and South-West Asia Office. Retrieved from http:// www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP-SSWA-Development-Paper_1304_1.pdf
 24. State Planning Board Kerala. (2013). Twelfth five year plan 2012-17. Thiruvanathapuram: SPB, Government of Kerala. Retrieved from http:// www.keralabudgetwatch.org/wp-content/uploads/2013/08/12th_fyp_ ker.pdf
 25. United Nations Industrial Development Organisation. (2003). A path out of poverty: Developing rural and women's entrepreneurship. Vienna: UNIDO Publication. Retrieved from https://www.scribd.com/ document/45856934/A-Path-Out-of-Poverty
 26. Vijayakumar, T., & Naresh, B. (2013). Women's entrepreneurship in India: Role of women in small and medium enterprises. Trans Asian Journal of Marketing & Management Research 2(7), 13-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20161246
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu