BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołosiuk Beata (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Sobczuk Sebastian (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Ruszkowska Marzena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Współpraca terapeutów z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Cooperation between Therapists and Parents of Children with Special Educational Needs
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 23-27, bibliogr. 15 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Wyrównywanie szans edukacyjnych, Osoby niepełnosprawne, Kształcenie niepełnosprawnych, Dzieci, Rodzina
Equal educational opportunities, Disabled people, Education for disabled people, Children, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule zostanie przedstawione zagadnienie dotyczące współpracy terapeutów z rodzicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy od wielu czynników, wykraczających poza ich własne cechy, predyspozycje czy motywacje. Ważne jest, aby uzyskały jak najwcześniej profesjonalną pomoc, która swoim działaniem obejmie nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. Należy pamiętać, że rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w rewalidacji osoby z niepełnosprawnością. Dlatego tak ważne jest porozumienie między rodzicami a specjalistami. (abstrakt oryginalny)

This article will discuss the issue of the cooperation between therapists and parents of children with special educational needs. The development of children with special educational needs depends on a number of factors that go beyond their own characteristics, capabilities or moti- vations. It is important to obtain professional help as early as possible, which involves not only the child but the whole family. It ought to be borne in mind that family plays a very important role in the revalidation of a person with a disability. This is why, an agreement between parents and specialists is so important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanowicz M. (1996), Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych . Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 13-22.
 2. Dykcik W. (2003), Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki . W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań s. 13-67.
 3. Gajdzica Z. (2003), Specjalne potrzeby edukacyjne , W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku , t. V, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 869 - 871.
 4. Izdebska I. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku . Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 5. Kargulowa A. (2005), Poradnictwo , W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku , t. IV, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005, s. 690.
 6. Kawula S. (1996), Wsparcie społeczne - kluczowy wymiar pedagogiki społecznej . Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze, nr 1 s. 6 -7.
 7. Kielin J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego . GWP, Gdańsk.
 8. Kobosko J. (1999), Stawanie się rodzicem dziecka głuchego to proces , W: J. Kobosko (red.), Moje dziecko nie słyszy . Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i Słabosłyszących "Człowiek-Człowiekowi", Warszawa, s. 20, 19-22.
 9. Kornas-Biela D. (2001), Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów , W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości . Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 459-478.
 10. Kornas-Biela D. (1988), Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym , W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie . Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1988, s.66-68.
 11. Kottler J.A. (2003), Skuteczny terapeuta . GWP, Gdańsk.
 12. Pisula E. (2012), Rodzice dzieci z autyzmem . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne , W: Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie . PWN, Warszawa, s. 18-19.
 14. Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych , W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych . Wydaw. ZAPOL, Szczecin, s.731-738.
 15. Wołosiuk B. (2011), Pomoc rodzinie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych , W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnoprawnych . Wydawnictwo Arson, Kraków, s. 51-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu