BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimnica-Kuzioła Emila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polacy w obliczu Tanatosa - kontynuacja i innowacja wzorów kulturowych dotyczących śmierci i umierania
Polish People and Thanatos - Continuation and Innovation of Cultural Patterns Related to Death and Dying
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 28-35, bibliogr. 33 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Socjologia kultury, Wpływ kulturowy, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Cykl życia
Sociology of culture, Cultural influence, Social and cultural condition, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest socjologiczna refleksja zogniskowana wokół problematyki przemijania i śmierci. Odwołując się do ogólnopolskich reprezentatywnych badań, publikacji naukowych i popularnonaukowych, chciałbym pokazać specyfikę polskiego przeżywania żałoby, wierność tradycji, kultywowanie pamięci zmarłych i jednocześnie odnotować zmiany, jakim podlega dynamicznie rozwijający się przemysł funeralny. Osobne miejsce poświęcam możliwościom, jakie daje Internet w zakresie społecznego wsparcia - tematyczne portale internetowe oferują wielokierunkową pomoc osobom przeżywającym żałobę. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the following article is to provide a sociological reflection focusing on the problems of transience and death. By referring to representative surveys and specialist articles published in journals and on the Internet, I wish to present the specificity of Polish experience of grief, faith traditions, honoring the memory of the dead and, at the same time, note changes such as, for example, a dynamic growth of the funeral industry. Additionally, the paper indicates the existing social support in the form of numerous thematically arranged websites available on the Internet, which offer multidirectional help to those in mourning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedict R. (2008), Wzory kultury . Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 2. Drążkiewicz J. (1989), W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa.
 3. Durkheim E. (2011), Samobójstwo. Studium z socjologii . Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Gałuszka M., Szewczyk K. (red.) (1996), Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Haber L. (2011), Technologie informacyjne jako źródło patologii w społeczeństwie informacyjnym, W: C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologia, procesy , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 61-70.
 6. Ingarden R. (2000), Człowiek i czas , W: B. Ogrodnik, Ingarden. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 316-338.
 7. Jarosz M. (1997), Samobójstwa . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kłoskowska A. (1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona , PWN, Warszawa.
 9. Kolbuszowski J. (red.) (2002), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia Kultury - Humanistyka . Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, tom VI, Wrocław.
 10. Kolbuszowski J. (red.) (2004), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia Kultury - Humanistyka . Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, tom VIII, Wrocław.
 11. Komunikat CBOS, W obliczu śmierci , BS/165/2012, grudzień 2012, opracowała Natalia Hipsz.
 12. Kotarbiński T. (1987), Pisma etyczne . red. P. J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław.
 13. Kubler-Ross E. (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu . Media Rodzina, Poznań.
 14. Ogryzko-Wiewiórowska M. (1992), Rodzina w obliczy śmierci. Studium socjologiczne. Wyd. UMCS, Lublin.
 15. Ostrowska A. (2002), Umieranie i śmierć, W: Encyklopedia Socjologii , t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 271-273.
 16. Ostrowska A. (2005), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa . Wydawnictwo IFiS, Warszawa.
 17. Ritzer G. (2009), Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek . Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 18. Skrzypek M. (2011), Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Wyd. KUL, Lublin.
 19. Slouka M. (1995), War of the Worlds: Cyberspace and the High-tech Assault on Reality. Basic Books, New York.
 20. Sztopmka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 21. Zimnica-Kuzioła E. (2015), Więzi społeczne w społeczności wirtualnej - przykład internetowego forum, W: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), Praca-więź-integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera , t.1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy , Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice, s. 275-288.
 22. http://technowinki.onet.pl/aktualnosci/pochowaj-bliskich-w-kosmosie/lhls1 (data dostępu: 2.11.2014).
 23. http://www.mementopoznan.pl/pl/necropolis_w_pigulce/o_targach/ (data dostępu: 2.11.2014).
 24. http://wiadomosci.wp.pl/gid,10594588,gpage,23,img,10594617,kat,1342,title,Moda-pogrzebowa,galeria.html (data dostępu: 2.11.2014).
 25. http://wiadomosci.wp.pl/page,3,title,Zwierzenia-wizazysty-nieboszczykow,wid,10507816,wiadomosc. html (data dostępu: 2.11.2014).
 26. http://gazetylokalne.pl/a/strzelce-opolskie-moda-wkracza-na-cmentarze (data dostępu: 2.11.2014).
 27. http://oi.hostoi.com/1_6_O-krematoriach-w-Polsce.html (data dostępu: 2.11.2014).
 28. http://wiadomosci.wp.pl/page,2,title,Kosciol-dementuje-informacje-o-kremacji,wid,13979701,wiadomosc.htm (data dostępu: 5.11.2014).
 29. http/http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polakow-nie-stac-na-pogrzeb (data dostępu: 5.11.2014).
 30. http://ariamemoria.com/kosciol-katolicki-a-kremacja-zmarlych (data dostępu: 2.11.2014).
 31. http://gazetylokalne.pl/a/strzelce-opolskie-moda-wkracza-na-cmentarze (data dostępu: 2.11.2014).
 32. http//FUNEr/Wszystkich Świętych i Zaduszki ważne dla większości Polaków - Polska - Fakty w RMF24 (data dostępu: 2.11. 2014).
 33. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1518,title,Poacy-o-trzymaniu-prochow-bliskich-w-domu-co-za-glupota (data dostępu: 2.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu