BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednár Marián (Department of Applied Ethics Faculty of Arts), Šafárik Pavol Jozef (University, Košice)
Tytuł
Technological Medicine and Protection of Human Dignity of Dying Patient
Technologiczna medycyna i ochrona godności ludzkiej umierającego pacjenta
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 17-27, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Medycyna, Godność człowieka, Ochrona praw pacjenta, Umieralność
Medicine, Human dignity, Patient rights protection, Mortality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten traktuje o zjawisku medycyny technologicznej, która jest typowym produktem współczesnej technonauki. Sytuacja rzeczywistych problemów ludzkiej godności umierającego pacjenta jest przedstawiona w odniesieniu do tego kontekstu, jak również impulsów etycznych i pytań kierowanych przez nowe technoracjonalności, które są ściśle związane z etyką medyczną i kliniczną. Rekomendacja, jako norma dla współczesnej praktyki klinicznej, w obecnej sytuacji zostanie przedstawiona w podsumowaniu.(abstrakt oryginalny)

This study would like to mention the phenomenon of technological medicine, which is a typical product of the contemporary technoscience. The situation of actual problems of human dignity of dying patient is introduced with respect to this context, as well as the ethical impulses and questions led by new techno rationality and its mentality that are closely related with medical and clinical ethics. The Recommendation, as the norm for the clinical practice at contemporary situation, will be introduced in the closure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cassell E.J.: The Sorcerer´s Broom. Medicine´s Rampant Technology. "Hastings Center Report", Vol. 23, No. 6, 1993, p. 32-39.
 2. Deleuze G.: Postscript on the Societies of Control. "October", Vol. 59, Winter 1992, p. 7.
 3. Fredriksen S.: Instrumental colonisation in modern medicine. "Medicine, Health Care and Philosophy", No. 6, 2003, p. 287-296.
 4. Habermas J.: Technical Progress and Social Life-World and Technology and Science as Ideology, [in:] Habermas J. (ed.): Toward A Rational Society. Beacon Press, Boston 1971, p. 31-50 and p. 81-123.
 5. Haraway D.: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, [in:] Haraway D (ed.): Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. Routledge, New York 1991, p. 149-181.
 6. Haraway D.: Modest_Witness@Second_Millenium. FemaleMan©_Meets_OncoMouse™. Feminism and Technoscience. Routledge, New York 1997.
 7. Illich I.: Medical Nemesis - The Expropriation of Health. Calders and Boyer, London 1975.
 8. Jesenková A., Klimková A.: Vzťah starostlivosti a moci v kontexte vzťahov lekár/ka a pacient/ka, [in:] Jánošíková L., Ostró N. (eds). Human Rights Fórum - Medicísnke právo interdisciplinárne. Bratislava 2012, p. 95-108.
 9. Klimková A.: K problému "kvality života" v kontexte biocentrizmu, [in:] (Úvahy) o biocentrizme a humanizme: zborník zo sympózia: 7. september 2011. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2011, p. 32-37.
 10. Latour B.: Nikdy sme neboli moderní. Kalligram, Bratislava 2003.
 11. Latour B.: Science in action. Harvard University Press, Cambridge 1987.
 12. Levy M.M, Curtis J.R.: Improving end-of-life care in the intensive care unit. "Critical Care Medicine", Vol. 34, No. 11 (Suppl.) 2006.
 13. Nelson et al.: End-of-life care for the critically ill: A national intensive care unit survey. "Critical Care Medicine", Vol. 34, 2006, p. 2547-2553.
 14. Odporúčanie postupu pri zmene intenzívnej liečby na paliatívnu liečbu a starostlivosť u dospelých pacientov, ktorí nie sú schopní o sebe rozhodovať v terminálnej fáze ochorenia. Schválená verzia zo dňa 20.5. 2014. "Anestéziológia a intenzívna medicína", Vol. 3, No. 1, 2014, p. 34-36.
 15. Rose N.: The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton University Press, New Jersey 2007.
 16. Sundström P.: Interpreting the Notion That Technology is Value-Neutral. "Medicine, Health Care and Philosophy", No.1, 1998, p. 41-45.
 17. Ward N.S.: Rationing critical care medicine: recent studies and current trends. "Current Opinion in Critical Care", No. 11, 2005, p. 629-632.
 18. Winner L.: The Whale and The Reactor. A Search for Limits in an Age of High Technology. Chicago University Press, Chicago 1986.
 19. Zamperetti N., Bellomo R., Dan M., Ronco C.: Ethical, political, and social aspects of high-technology medicine: Eos and Care. "Intensive Care Medicine", Vol. 32, 2006, p. 830-835.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu