BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórzewska-Amberg Małgorzata (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Criminal-law Protection Against Cybercrime in Poland: Successful Harmonisation or Unachieved Task?
Prawnokarne regulacje cyberprzestępczości w Polsce: udana harmonizacja czy niewykonalne zadanie?
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 126-156, bibliogr. 32 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo karne, Dzieci
Law, Criminal Law, Children
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza polskiego prawa karnego dotyczącego cyberprzestępczości, a w szczególności analiza ich zgodności z regulacjami przyjętymi przez Radę Europy i Unię Europejską.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to address the issue of implementation of international legal instruments regarding cybercrime into the Polish criminal law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski A., Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet, "Prokuratura i Prawo" 2003, 9.
 2. Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
 3. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011.
 4. Bielski M. [in:] A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008.
 5. Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Warszawa 1997.
 6. Goldsmith J.L., Against Cyberanarchy, "University of Chicago Law Review" 1998, 65(4).
 7. Górniok O. [in:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Gdańsk 2005.
 8. Hardy I.T., The Proper Legal Regime for Cyberspace, "University of Pittsburgh Law Review" 1994, 55.
 9. Jakubski K.J., Rozpowszechnianie pornografii w sieci komputerowej Internet, "Prokuratura i Prawo" 1997, 7-8.
 10. Johnson D.R., Post D., Law and Borders - the Rise of Law in Cyberspace, "Stanford Law Review" 1996, 48(5).
 11. Kardas P., Michalski B., Przestępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1999.
 12. Kopczyński G., Pojęcie dokumentu i fałszu materialnego w nowym kodeksie karnym, [in:] L. Bogunia (ed.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Vol. II, Wrocław 1998.
 13. Kozłowska P., Kucharska M., Prawnokarne aspekty pornografii, "Prokuratura i Prawo" 1999, 4.
 14. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 15. Mejssner B., Niezbite cyfrowe dowody, http://cio.cxo.pl/artykuly/55536/Niezbite.cyfrowe.dowody.html
 16. Michalski B. [in:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz pod redakcją Andrzeja Wąska, Warszawa 2010.
 17. Mozgawa M., Kozłowska P., Prawnokarne aspekty rozpowszechniania pornografii (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania), "Prokuratura i Prawo" 2002, 3.
 18. Piórkowska-Flieger J. [in:] T. Bojarski (ed.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 19. Piórkowska-Flieger J., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, "Przegląd Sądowy" 1997, 10.
 20. Quayle E., Pornografia dziecięca w Internecie. Działania prewencyjne i terapeutyczne wobec sprawców, "Zagrożenia dzieci w Internecie" 2005, 13, http://fdn.pl/nr-5-13-2005-zagrozenia-dzieci-w-internecie
 21. Reed C., Internet Law: Text and Materials, Cambridge 2004.
 22. Rodzynkiewicz M. [in:] A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008.
 23. Skorupka J., Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 310 k., "Palestra" 2002, 7-8.
 24. Skorupka J., Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, "Przegląd Sądowy" 2000, 4.
 25. Sowa M., Ogólna charakterystyka przestępczości internetowej, "Palestra" 2001, 5-6.
 26. Szymczak M. (ed.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1998.
 27. Warylewski J., Pornografia w Internecie - wybrane zagadnienia karnoprawne, "Prokuratura i Prawo" 2002, 4.
 28. Warylewski J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
 29. Wąsek A. [in:] O. Górniok et al. (eds.), Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Gdańsk 2005.
 30. Wróbel W. [in:] A. Zoll (ed.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2008.
 31. Wróbel W. [in:] G. Bogdan, K. Buchała et al. (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do k.k., t. 2, Kraków 1999.
 32. Zakrzewski R., Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu