BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Čierna Helena (Technical University in Zvolen)
Tytuł
Parallels Between CSR and the EFQM Excellence Model
Podobieństwa między CSR i modelem doskonałości EFQM
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 29-40, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), Przedsiębiorstwo
Corporate Social Responsibility (CSR), European Foundation for Quality Management Model (EFQM), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CSR to obietnica przedsiębiorstw, aby działać etycznie i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a także do poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin, jak również społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości. Potwierdzeniem tej tendencji jest realizacja innych modeli systemów zarządzania, które koncentrują się na jakości. Jednym z takich modeli jest równoległa łączność między Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu i Modelem Doskonałości EFQM, które są dogłębnie analizowane w artykule. Systematyczne i profesjonalne zastosowanie Modelu Doskonałości EFQM i łączność z podstawami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powoduje maksymalizację wartości dodanej dla wszystkich zainteresowanych stron.(abstrakt oryginalny)

CSR is a continued promise by companies to act ethically, to contribute to sustainable economic development, and to contribute to improvement of quality of life of their employees, their families, as well as local communities and society as a whole. Confirmation of this trend is implementation of other models of management systems that focus on quality. One such model is a parallel interconnectivity between Corporate Social Responsibility and the EFQM Excellence Model, which our article examines in depth. Systematic and professional application of the EFQM Excellence Model and interconnectivity with Corporate Social Responsibility fundamentals results in maximization of added value for all interested parties. Principles of Corporate Social Responsibility are closely tied to philosophy of the EFQM Excellence Model, in that each company has its own management and power of ideas that identify its vision. Criteria of the EFQM Excellence Model are interconnected with Corporate Social Responsibility and both philosophies determine a company's success.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility. London: Business and Society, Vol. 38, No. 3., pp. 17-25, 1999.
  2. Cierna H., Corporate Social Responsibility and excellence model (in Slovak). Banska Bystrica: UMB EF, 2008.
  3. Cierna H., Sujova E., Tavodova M., 2015, Separated Aspects of Management for Engineers (in Slovak). Zvolen: TU Zvolen, FEVT, 2015.
  4. Gabrysova M., Theory of Quality (in Czech). Karvina: OPF in Karvina, 2004.
  5. Nenadal J. et al., Modern Quality Management Systems (in Czech). Praha: Management Press, 2002.
  6. Nenadal, J., Measuring in Quality Management Systems (in Czech) Praha: Management Press, 2004.
  7. Pavlovic B., Lobbing in European Union.2006. Ministry of Foreign Affairs SR. 2006.
  8. Putnova A., Ethics Management in Bussiness (in Czech). Praha: GRADA, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu