BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Mączka Dorota (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków
Assessment of Tourism Potential in Łuków District
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 45-49, bibliogr. 5 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój turystyki, Potencjał rozwojowy, Środowisko przyrodnicze, Badania ankietowe, Analiza SWOT
Tourism, Tourism development, Development potential, Natural environment, Questionnaire survey, SWOT analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Łuków
Łuków District
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków oraz odpowiedź na pytanie, czy można uznać, że na tym obszarze istnieje szansa na rozwój turystyki? Celem pracy jest również ocena potencjału turystycznego gminy Łuków i okolic na podstawie opinii mieszkańców, osób odwiedzających omawiany teren a także na podstawie analizy SWOT. W celu oceny potencjału turystycznego gminy Łuków posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wspartą kwestionariuszem ankiety. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Gminy Łuków. Badaniem objęto 50 osób. Respondentami byli mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. W badaniach wykorzystana została również analiza SWOT. Z uzyskanych danych wynika, że gmina Łuków posiada znaczny potencjał turystyczny, przejawiający się przede wszystkim w bogactwie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych. Ponadto gmina posiada dobre położenie komunikacyjne oraz dysponuje dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i noclegową. Odczuwalny jest jednak brak promocji, inicjatyw władz wspierających rozwój turystyki oraz brak wizerunku turystycznego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the possibilities of tourism development in Łuków district and the nearby areas so as to answer the question whether the area is an attractive one for its development. The other aim is to evaluate tourism potential of Łuków and its vicinity basing on opinions of the residents, the people visiting that place and SWOT analysis. In order to analyze the potential of Łuków district, a questionnaire was used, which was further supported by SWOT analysis. The study was conducted in 2014 in Łuków district and involved 50 persons, mainly the residents and tourists. The obtained results indicated that, despite some shortcomings connected mainly with lack of promotion or initiatives on the part of local authorities supporting tourism development, the district possesses considerable natural, historical and cultural values. Further, it has a favourable geographical location and well-developed catering and accommodation sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa . PWE, Warszawa.
  2. Łukowska Gazeta Jubileuszowa (2003), Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego w Łukowie, Łuków.
  3. Kozak A. (2013), Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo-cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego , W: Popyt turystyczny, Fundusze Europejskie, Zagadnienie Regionalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kołobrzeg.
  4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łuków na lata 2013-2016, z perspektywą do 2020 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków (2013). Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r., Łuków.
  5. Szczęśniak H. (1983), Łuków i okolice, Informator turystyczny . Lublin-Siedlce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu